lördag 13 augusti 2016

Försörjningskrav för anhöriginvandring – teoretiskt skulle en svensk fattigpensionär inte få PUT!

Den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft den 20 juli.

Lagen ställer krav på möjlighet till försörjning. Av lagen framgår dock inte hur höga inkomster som krävs. Regeringen ger nu Migrationsverket befogenhet att besluta om detta.

Lagen ställer upp försörjningskrav som villkor för uppehållstillstånd i två fall - dels vid anhöriginvandring, dels för att kunna få permanent uppehållstillstånd.
Vid anhöriginvandring ska den så kallade anknytningspersonen ha inkomster som motsvarar det så kallade förbehållsbelopp som Kronofogden tillämpar vid utmätning av lön.
Det krävs också att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig standard och storlek.
Förbehållsbelopp och normalbelopp
I den förordning som regeringen nu har beslutat om ges Migrationsverket befogenhet att meddela närmare föreskrifter om vad detta innebär.
Vilken inkomst som behövs beror på hur stor familjen är och hur hög bostadskostnad man har. Om det endast är en person som ansöker om uppehållstillstånd som anhörig krävs mindre för att försörja familjen och bostadskostnaden kan vara lägre.
Det är Kronofogdens så kallade förbehållsbelopp som avgör. Där ingår boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka levnadsomkostnaderna.
I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Hur stort normalbeloppet ska vara bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.
För 2016 är normalbeloppet:
  • 4 679 kronor för en ensamstående vuxen,
  • 7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor,
  • 2 482 kronor för barn till och med 6 år och
  • 2 857 kronor för barn 7 år eller äldre

Inkomst för permanent uppehållstillstånd
En person som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Det kräver inkomst enligt nya lagen.
För att få permanent uppehållstillstånd ska personen ha inkomster från anställning eller näringsverksamhet som gör att han eller hon inte är i behov av försörjningsstöd.


De 800.000 svenska fattigpensionär skulle teoretiskt inte beviljas PUT, eftersom de inte har sådana inkomster på sina pensioner så det täcker hyra och att de som ensamstående skall få över 4679 .

En annan sak som inte framgår i lagen om den även gäller svenskar som träffar utomeuropeiska tjejer? Vilka regler skall gälla där?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar