lördag 21 december 2019

Illegala har förmåner som inga vanliga skattebetalande svenskar har!

De 10 små afrikanska pojkarna med familjer i Tensta har förvisso inte uppehållstillstånd, men det bisarra landet Sverige vill förstås tillfredsställa dem i alla fall. Resan hit får inte vara förgäves, när de nu rest så långt.

Migrationsinfo.se ger hos svart på vitt vilka förmåner de har!
Papperslösa barn (personer som inte fyllt 18 år) ges rätt till:
Fullständig vård
Regelbunden fullständig tandvård
Läkemedel

Ganska bra villkor, särskilt om man beaktar att illegala invandrare och asylsökande till skillnad från alla andra bara betalar 50 kr i egenavgift för sjukvård och tandvård. 50 kr för att gå till tandläkaren. Inte 5000 som vi andra betalar. Inte illa.

Det fortsätter på Migrationsinfo.se:
Sedan juli 2013 har papperslösa barn rätt att gå i skolan. Alla barn mellan 6 och 18 år har nu laglig rätt till skolgång, även om papperslösa barn inte omfattas av skolplikten. Skola och socialnämnd har numera ingen underrättelseskyldighet att meddela polismyndighet när det gäller papperslösa familjer. För att kunna värna om papperslösa familjers anonymitet kan skolan fatta beslut om att sekretessbelägga uppgifter om en elev.
Skola med anonymitet för de rättsvårdande myndigheterna! Men de vuxna då?
 
Gömda, illegala och papperslösa vuxna ges rätt till:
Akut vård och behandling
Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
Mödrahälsovård
Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
Hälsoundersökning (om den enskilde in redan har fått det)
Tandvård som inte kan vänta
Läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
Smittskyddsinsatser

Din bild av illegala invandrare är den bild makten, vill att du ska se. Släpp den. Den är fel som du ser, illegala har i vissa fall förmåner som inga vanliga skattebetalande svenskar ha. Lägg till, att vissa kommuner betalar socialbidrag till illegala. En dom i Förvaltningsrätten gav en illegal från Eslöv rätt att erhålla försörjningsstöd. Intressant att se hur kommunerna kommer att tackla denna dom.

Med alla dessa förmåner, så blir det ännu mer uppenbart, att vi kan göra det väldigt mycket mindre attraktivt att invandra eller smyga in illegalt till Sverige. Sverige kan dra in alla rättigheter för den som inte får vara här. FN kommer att säga att det är taskigt gjort, men vad ska FN göra? Invadera Sverige? 

Om man dessutom beivrade bidragsbrott och felaktig bokföring (satte dit den som har kontrakt på och bostadsbidrag för lägenheten i Tensta) och gjorde insatser för att hitta och deportera svartarbetare (lätt!) och gav repressalier till den som anställt sådana (lätt!), vore det inte längre så kul att vara illegal invandrare i Sverige.
Tidningen Hem och Hyra har i en artikel tagit upp 10 fall där personer utvandrat(inte meddelat myndigheter) som sedan hyrt sina lägenheter till illegala!

Vad gör JÖKen - ingenting! Javisst, Foliehatten glömde att de beskattar folket inte på bara skinnet, för att bekosta dessa vansinnigheter.

Självklart löser inte detta problemet med alla de som kommit via den legala invandringen, men man får inte se problem överallt.
SD är bara del i en större konservativ-nationalistisk trend. KD och M vill nu ta plats i det nya ”laget” och lägga fram sina visioner. En journalist skriver:
"Sluta upp med bortförklaringarna, om att väljarna tycker något annat än vad de tycker. Släppa önsketänkandet om att det trots allt går ganska bra."

Under 70-talet till 90-talet skanderade vänstern att med högerpolitik så är vi tillbaks till 1800-talet och folk arbetar sig till döds. Sedan 2000-talet till idag har vänstern kört med, att om vi talar fritt om invandringens konsekvenser, så är vi tillbaks till 30-talet Nazityskland och koncentrationsläger kommer att att byggas.

Det som
har hänt de senaste 20 åren är att folk i allt högre grad får information från andra kanaler än en vänsterliberala MSM och SVT. Genomgående har det handlat om att bryta förtrollningen eller genomskåda mytbildningarna. Resultatet har lett till en nationalkonservativ medvetenhet som inrymmer både liberala och socialistiska tankegods. Men fritt från HBTQ, identitetspolitik och Ayan Randskt tokliberalism som är Annie Lööfs förebild!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar