fredag 27 december 2019

Den svenska vänstermodellen: Om för många misslyckas i kunskapsprov, så sänker vi kraven.

Ännu en gång larmar en medicinsk tidskrift, att 73% respektive 76% utomeuropeiska läkare och sjuksköterskor blir underkända på medicinska kunskapsproven och nu framförs röster att underlätta processen p.g.a. integrationspolitiska mål!
Dagens Medicin skriver rakt utKunskapsprovet är ett fiasko!”
”Teoretiskt och praktiskt kunskapsprov för medicinskt utbildade utanför EU, som infördes den 1 juli 2016, är ett fiasko. I augusti i år träffade vi Socialstyrelsens generaldirektör och behörighetsavdelningens chef. 13 konkreta förslag hade vi med oss för att förändra systemet. Till exempel att dela in läkarnas prov i ett antal delmoment där endast den eller de delar som man underkänts i måste skrivas om, att utöka antal provförsök från tre till fem och provtiden från en dag till två, att specialisternas kompetens bedöms bäst av handledande kollegor vid provtjänstgöring, att provspråket anpassas efter var den prövande befinner sig, det vill säga gymnasiesvenska, att ingen frågebank finns, vilken litteratur i koncentrat de ska läsa och så vidare. ”
Expressen:Slarva inte - läkare måste kunna tala svenska. Nu vill de underlätta processen, bland annat genom att utöka provtiden från en dag till två och tillåta fler provförsök. De kräver också att ”provspråket anpassas efter var den prövande befinner sig, det vill säga gymnasiesvenska”.  Ribban bör sänkas, alltså, eftersom ”fiaskot fäller integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter.”
Sann socialism. Verkligheten stämmer inte överens med politiken, då är det verkligheten som har fel. Självklart ska proverna göras om, så att dom klarar det, allt annat vore ren och skär rasism.. skit i kvalitén på vården!

Det är inte så länge sedan som Annie Lööf i riksdagen i en debatt med Jimmie Åkesson tog upp att 80000 inom vården, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor skulle ersättas och då framför allt med invandrare. För Annie måste det vara ”besk medicin” att svälja, att bara en fjärdedel klarar av proven.

Inte alls förvånande att Annie Lööf kör med denna jargong. Hon tar alla chanser att sjunga "invandrarnas kompetens!"  Annies påstående sätter tydligt fingret på hur debatten har varit de senaste åren och på hur hon och alla andra vänsterpolitiker underskattar vilka språkkunskaper som behövs för att kunna fungera på den svenska arbetsmarknaden. När man har hört politikerna prata om att de nyanlända ska kunna börja jobba direkt, när de kommer hit, undrar man vilken förankring i verkligheten dom har. Visst finns det tekniska och en del andra akademiska jobb som kan fungera för engelskspråkiga personer på arbetsplatser som kanske t.o.m. har engelska som arbetsspråk, men alla vanliga jobb och i synnerhet de inom service- och vården kräver naturligtvis goda svenskkunskaper. Vad är det annars för samhälle vi skapar? Att sänka språkkraven innebär en försämrad service och verkningsgrad. En utarmning av samhället.
Det är inget fel i provet i sig. Felet är att invandrare inte klarar av provet. Det beror på både dåliga kunskaper i svenska och medicin!

Vänsterns syn är att "alla ska med" så måste reglerna göras om, sänkta krav, så förbättras statistiken. Det är ren och skär rasism att exkludera utomeuropeiska invandrare från läkare- eller sjuksköterskeyrken, dessutom är det hög social status att ha ett läkaryrke i flera nya folkgrupper. Vanliga svenskar har inte rätt att hindra dem från att få hög social status, det är vi som ska ändra oss inte de nya. Mona Sahlin råkade försäga sig för många år sedan, krafter i partiet satte faktiskt dit henne, om än inte så hårt som Juholt.

Larmet som kom från Dagens medicin om det dåliga resultatet från kunskapsproven, kom inte som någon direkt överraskning! De som lever i verkligheten har varnat för detta hela tiden. Dessa så kallade läkare kan ha mutat till sig sina examina, vilket inte är ovanligt i MENA.
Foliehatten har hört talas om svenskar som tvingats lämna väldigt enkla jobb för de klarade inte allt runtomkring som att läsa och förstå instruktioner eller göra sitt tidkort i data. Varenda enkelt jobb idag är datorbaserat på nåt sätt och har metervis med instruktioner. Svenskan är heller inte ett enkelt språk, ytterst få som lärt svenska senare i livet kan prata och skriva ren svenska. Foliehatten är förvånad att så många som 25% ändå klarat testet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar