måndag 4 augusti 2014

Etnisk rensning i IRAK!


Är Irak på väg mot en delning?

Just här och nu pågår en folkfördrivning, en etnisk och religiös rensning. Människors hem märks med en symbol som gör dem lätta att hitta. De hotas till livet och ges tre alternativ:

konvertera, betala böter eller fly. Många flyr.

Det handlar om de kristnas situation i Irak. En situation det talas väldigt tyst om i Sverige. Kanske beror det på att det är valår och att kristnas rättigheter väcker samma väljarintresse som en hög med blött grus. Kanske på att det har hänt mycket annat i världen som fångat mediernas och därmed politikernas intresse det senaste halvåret.

Inte ens USA verkar bry sig om vad som händer i det land de bombade sönder, invaderade och lämnade i spillror.

Situationen i Irak är extremt svår för en rad minoriteter - även shabak, mandéer och jezidier.

Eftersom landets gränser är ett modernt påhitt finns många berättigade skäl för att klyva Irak i flera delar. Men inget tyder på att en sådan delning kommer gå fredligt till. Det pågår redan ett inbördeskrig.

Det pågår en etnisk rensning av kristna - men världen tiger.
Det är lätt att säga "aldrig mer", skriva på fina resolutioner och konventioner och ha cocktailpartyn mot intolerans. Men när det verkligen gäller, när människors liv hotas, är det ack så tyst.

USA bär ett särdeles stort ansvar för vad som nu sker i Irak. Det var USA som tillsammans med Storbritannien och en rad andra länder invaderade Saddam Husseins Irak för drygt tio år sedan.

Demokratiska val har hållits sedan dess, ja, men Irak är ett gott exempel på att endast rösträtt och allmänna val inte räcker för att förklara ett land demokratiskt.

Irak är upplösningstillstånd, och just nu flyr kristna för livet.

Jag tror att vi snart ser en delning av IRAK!

FP har genom riksdagsman Fredrik Malm fört fram tanken att kurderna skall bilda en egen stat.

Mycket talar för ett fritt Kurdistan. Eget språk och kultur. Kurderna har också i generationer bebott de platser som man idag hittar kurder på. Ett stort problem är de kurder som bor i den turkiska delen.
http://www.unt.se/asikt/debatt/eu-ar-kurdernas-van-2714140.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar