söndag 23 augusti 2015

Allt fler dör av narkotika i Sverige!Narkotikan skördar allt fler offer i Sverige!

Socialstyrelsen har det senaste året sett att antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till dödsorsaksregistret har ökat kraftigt både bland kvinnor och män.
För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika nämnas som underliggande eller bidragande dödsorsak på dödsorsaksintyget som utfärdas av läkare.

Till Socialstyrelsen inrapporterades:
2013: 589 drogrelaterade dödsfall
2014: 765 drogrelaterade dödsfall

En ökning med 30 procent på bara ett år.

Sverige har en betydligt högre drogrelaterad dödlighet än länder som har en liberal och human drog politik.

Tittar vi på övriga länder i EU ligger vi i topp. Dödligheten i Sverige räknat på en miljon människor är 5 gånger högre i Sverige än genomsnittet i andra EU-länder. Sverige 2014: 765 döda, EU: 153 döda.

De länder i EU som har en drogliberal hållning eller har avkriminaliserat droger
är dödligheten ännu lägre än i Sverige.
Holland som pekats ut som en alltför drogliberal nation av våra politiker har en dödlighet som är 7 gånger lägre än i Sverige.
Portugal som avkriminaliserat alla droger har en dödlighet som är 25 gånger lägre än i Sverige.

Med den stora ökningen av drogrelaterade dödsfall de senaste åren inser man att den repressiva svenska drogpolitiken har totalt misslyckats. Politiken gör ingen som helst nytta utan orsakar bara stor skada och personliga tragedier i familjer som har en familjemedlem som dött av narkotika.

Vi vet också att riksdagspartierna tycker att allt är bra som det är. 
Tyvärr måste jag konstatera att våra politiker inte riktigt har förstått problemet.
Det finns flera tydliga tecken som pekar på att det inte är drogerna i sig som är problemet utan missbrukarnas livssituation som är den verkliga orsaken till missbruket.

Frågan är vad man skall göra för att få politikerna att lyssna och vakna. Fortsätter dödligheten i drogmissbruket att öka i samma takt på årsbasis kommer vi få ett jätteproblem.
Dessutom vägrar politikerna debattera frågan. De håller stenhårt fast vid en politik som – bevisligen – har misslyckats.

Det är inte svårt att se att våra politiker är oförmögna att se verkligheten. Allt de har att komma med är mera krav på en än mer repressiv drog politik, strängare straff och en orealistisk idé om nolltolerans.

Den svenska politiken tycks gå ut på att bekämpa narkotikan genom att döda missbrukare. Vilket är cyniskt och ondskefullt.

Den svenska drogpolitiken ”göder” den organiserade brottsligheten och gängbrottsligheten.
Politiken skapar i sin tur våld, som inte sällan drabbar oskyldiga människor och gör vårt samhälle otryggt. I Malmö har
sommaren med den öppna försäljningen av framförallt cannabis, samt skjutningar och sprängningar, orsakat mycket upprördhet bland Malmöborna

Den svenska drogpolitiken gör brukarna till brottslingar. Dessa människor har inte kränkt någon annan människas fri- eller rättigheter. Vad våra politiker gör är att konstruera brott utan offer, helt i onödan.

Dessutom skapar den svenska politiken olyckliga incitament som ger oss nya, farligare och mer svårdoserade narkotiska preparat på marknaden.

Med min liberala inställning anser jag att man måste göra någonting
för att komma ur denna dåliga politik!

Mitt förslag är:
legalisera drogerna precis som i Portugal eller inför en mer liberal inställning som i Holland.
Först då kommer man att få minskat mänskligt lidande, färre dödsfall, minskad brottslighet, minskat gängvåld samt ett tryggare och mer humant samhälle

Om politikerna är smarta skulle de:
Legalisera innehav av droger för eget bruk. Det skulle innebära en rimligare livssituation för missbrukarna.  Missbrukarna skulle söka vård istället för att jagas av polisen.


Med legaliseringen av droger slår man undan benen för den kriminella försäljningen av narkotika.  Gängbråken skulle upphöra och polisens resurser skulle kunna användas till att försöka få bukt med alla bostadsinbrott istället!
Hade dagens cannabisbrukare fått möjlighet att skaffa sin cannabis på ett lagligt sätt är jag helt övertygad om att langarna hade förlorat merparten av sina kunder över en natt.

Föreslår att Malmö kommun blir ett pilotprojekt.  
Att Malmö kommun på prov bör öppna en eller flera utskänkningsställen för försäljning av cannabis och metadon.
Fördelarna är många. Vårdpersonal skulle kunna finnas på utskänkningsställen för att erbjuda råd, vård och terapi till missbrukarna. Information om riskerna skulle kunna ges till missbrukaren i samband med uthämtningen.  De missbrukare som vill sluta skulle kunna erbjudas hjälp.
Åldersgränser hade kunnat upprätthållas, kvaliteten och styrkan på cannabisen hade kunnat kontrolleras.  Men inte minst hade alla Malmös cannabisbrukare fått en laglig möjlighet att slippa stödja de kriminella som spränger granater på våra gator.
Malmö hade blivit en tryggare stad!

Det skulle innebära att man slutar göra brottslingar av människor som inte skadar någon annan.
I dagens Sverige jagas människor som har problem med narkotika av
polisen och riskerar fängelse snarare än vård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar