fredag 25 september 2015

Brunkolet och det politiska speletBrunkolet i Tyskland en fars eller....

Efter Vattenfalls investering och försäljning av brunkolet i Tyskland blåser det nu orkanvindar i det politiska spelet.

Det vi nu ser är ett mycket sorgligt exempel på en stor inkompetens hos dagens svenska politiker när det gäller att förvalta statens tillgångar. Sedan länge är de duktiga politiker borta, som med framgång skapade Vattenfall. Skapelsen var en ryggrad i en säker svensk energiförsörjning.
Men inte minst var Vattenfall en riktig vinstmaskin åt det svenska folket.

Miljöpartiets trovärdighet har starkt ifrågasatts och det med all rätt.
Gustaf Fridolin har i debatt efter debatt tagit med en kolbit och sagt med emfas att brunkolen inte skulle brytas. Den skulle ligga kvar i marken.
Att det handlar om ett kraftigt löftesbrott eller ett fullständigt politiskt haveri är det ingen tvekan om.
Miljöpartiet kan därmed gå till historien som sålde sin själ för att för få en plats i regeringen. Risken är också står att de åker ut ur riksdagen valet 2018! Inte saknat av någon!
   
Med beslutet från Vattenfall att sälja den tyska brunkolsverksamheten, ger oss skattebetalare anledningen att ställa 2 viktiga frågor.

1. Varför förvärvade Vattenfall de tyska brunkolskraftverken i början av 2000-talet. Redan då stämplades brunkolet som den energiråvara som genererade mest växthusgaser per kWh.
En förklaring hittade jag på nätet från en högt anställd på Vattenfall.

”Man köpte för att man trodde på tekniken att kondensera utsläpp av CO2 och pumpa tillbaka detta i marken. Det fanns tom färdig demonstrationsanläggning för detta. Dessutom så trodde man på en gemensam EU-marknad för elenergi med priser generellt upp emot 3,5 kr/kWh på spotmarknaden (i skrivandets stund så ligger rörliga elpriset på ca 15 öre/kWh på den Nordiska spotmarknaden) vilket skulle göra tekniken lönsam samtidigt som man släppte ut CO2 till mark istället för till luft. Sannolikt är det hela nu nedlagt.
Jag jobbade på Vattenfall när Josefsson tog över. Vi var en hel del civilingenjörer som inte trodde på hybrisen, som vid tiden var ivrigt påhejade av de då styrande sossarna understödda av Mp och miljörörelsen, och därför slutade.
Så rätt vi fick”!

2. Varför sälja och kasta bort 30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i sjön genom att lägga ner eller sälja verksamheten i Tyskland.
Man kliar sig lite i huvudet, är detta verklighet eller är det från den riktigt urspårade satirens värld.
Räcker det inte för Vattenfall med Nuon-affären som är Sveriges sämsta någonsin med minus 90 miljarder. Alliansen men främst Maud Olofsson kom väldigt billigt undan med denna affär. Dessa förlustaffärer kan innebära att Vattenfall tappat otroliga 120 miljarder! Helt otroligt egentligen!

Brunkol
Brunkolet är en bergart som till största delen består av omvandlade växtdelar. Brunkolet är mjukt i konsistensen och kan innehålla upp till 60% vatten.  Ju högre kolhalt, högre energivärde, mindre vatten och andra ämnen.
Man delar in kolet i olika grupper beroende på i hur hög grad växtdelarna omvandlats. I denna inkolningsserie ingår också torv. Torv år ett förstadium till brunkol och kan innehålla upp till 65-84% kol. Stenkol har en högre kolhalt, 84-91%.
Brunkolet ligger väldigt ytligt och bryts i jättestora dagbrott.   Nackdelen med brunkolet är att det har ett lågt energivärde. Det blir inte lönsamt att transportera kolet långa sträckor. Därför ligger också kraftverk vid brunkolsfyndigheterna.
Brunkolet används främst som bränsle i kraftverk för elproduktion.

Nackdelar med brunkol
Vid förbränningen av brunkol är utsläppen av koldioxid stort.
Men även svaveldioxid och kväveoxider, kvicksilver och kadmium.
Kolkraften i vår omvärld.
Tyskland svarar för större del av världens utvinning och användning av brunkol. Länder som USA, Kina, Indien, Ryssland,
Polen och Australien har stora tillgångar, men betydligt mindre produktion.
Man skulle kunna tro att det inte byggs några brunkolverk överhuvudtaget. Alldeles fel!

Bloggen Vox.com on coal renaissance gav nyligen ett budskap om raka motsatsen. Det finns en artikel om den ökning av antalet kolkraftverk som planeras i världen.
Man planerar en stor mängd nya kolkraftverk i världen, f n 2 177 stycken. Det är ett häpnadsväckande högt antal. Författaren är noga med påpeka att statistiken innefattar hela skalan från planerade och projekterade och till inledda byggprojekt.
Han betonar också att det är troligt att ett visst antal kommer att stoppas av lokala miljöopinioner.
Det är i första hand i länder som Kina, Indien, Vietnam och Indonesien. I flera av dessa länder ersätts gamla brunkolsverk med mer moderna som betydligt effektivare rening av utsläppen.

Utbyggnaden av över 2100 nya brunkolsverk blir en svår nöt att
knäcka i de kommande klimatförhandlingarna i Paris!

Annika Jacobson, Greenpeace i Sverige:
”Vattenfall är en av Europas främsta miljöskurkar med utsläpp på 88,6 miljoner ton koldioxid förra året, nästan dubbelt så stora utsläpp som hela Sverige. Större delen av dessa utsläpp kommer från de omtalade kolkraftverken i östra Tyskland”.

Greenpeace säger nej till kol, nej till ved, nej till kärnkraft och nej till olja och gas.
Återstår endast extremt dyra och ineffektiva energislag. Dessa hyllas upp till skyarna av våra makthavare.

Det är skrämmande med politiker som inte leder oss utan förleder oss och att inför omvärlden, att dessa politiker är så fullständigt inkompetenta på alla områden. Det är en omöjlig tanke att vi som en spillra i världen, skall på fullt allvar stänga ner fungerande kärnkraft och samtidigt låta världens folkrikaste länder, obehindrat använda kol.
Hela klimatpolitiken bygger på att minska emission av CO2, men svensk energipolitik leder istället till det motsatta genom att stänga kärnkraften och därmed bli beroende av CO2-emitterande el-generering. Dessutom tillåter man att världens folkrikaste länder som Kina och Indien mångdubblar sin CO2-emission genom en ofantlig expansion av kolkraftverk.

Visste du att Karin Svensson Smith, numera riksdagsledamot för MP, var en av miljöaktivisterna bakom de första Barsebäcks-marschen? Hon satt i Miljöförbundets styrelse och var också med i ledningen för Kommunistisk Ungdom. Hon valdes in i Folkkampanjens styrelse och var sammankallade i dess arbetsplatsutskott

Birger Schlaug:
”Vattenfallförsäljning av tyskt brunkol lär förfölja Gustav Fridolin hela hans karriär och äventyra hela Miljöpartiet trovärdighet och kanske kasta ut Miljöpartiet ur riksdagen”.

In George Orwell’s epic book, ”1984,” a nightmarish future is depicted in which government, largely through what’s known as ”Big Brother,” engages in ”doublespeak” to manipulate and deceive citizens. ”Lies are Truth,” and, ”War is Peace.” The government even manufactures an imaginary war as propaganda to justify misery inflicted upon citizens…..”

1 kommentar:

  1. Beskedet att det numera politiskt opportunistiska Vattenfall beslutat att sälja sin tyska brunkolsverksamhet ger anledning till vissa, för svenska skattebetalare, viktiga reflexioner. Vattenfall är ett sorgligt exempel på inkompetensen hos dagens svenska politiker när det gäller att förvalta statens ekonomiska tillgångar. Borta är den pragmatiska politikergeneration som en gång med framgång skapade Vattenfall som ryggraden i en trygg svensk energiförsörjning och samtidigt en lysande vinstmaskin åt skattebetalarna.
    http://antropocene.se/2015/september/kolkraft-en-guldkalv-for-soros-eller-vattenfall.html

    SvaraRadera