onsdag 21 juni 2017

Den enda hållbara ekonomiska lösningen är att ta bort all vindkraft och inte som ett förslag – ännu mer vindkraft !

Förnybart och hållbart är ledorden för den rödgröna regeringen. Med förnybart=energibäraren – "bränslet".
Fanatikerna förstår inte att stål, betong, kompositer eller litium, är inte förnybara, för att man använder dem till att bygga vindkraftverk och solpaneler men också till kärnkraftverk. Och det går inte åt mindre, per producerad kilowattimme.

Energiöverenskommelsen visar på en skrämmande okunskap och faktaresistens från våra politiker som dikterar vår energipolitik och den löser inte några andra problem, än just de politiska?

De senaste 30 åren är det politiska läget i stort låst. Det är två mindre partier, Miljöpartiet och Centern som har satt ett lås på var sitt politiskt block och tagit dem som gisslan. Dessa partier har varit nödvändiga som regeringsunderlag för varsitt block - blå/gröna eller grön/röda.
Inser inte de 7 politiska partierna att de håller på att totalförstöra en fungerande infrastruktur! Dagens situation med stora ensidiga subventioner till förnybar energi, utan hänsyn till behovet av stabil tillgång till effekt i nätet är inte hållbart. Det finns ett parti som förstår det.

Energiöverenskommelsen om förnybar el är en kompromiss och kohandel.

Missnöjet är stort i branschen. Den visar också att kompetensen hos våra politiker är under all kritik! Politik och ideologi är viktigare än ekonomi och Sveriges välfärd!
Som om inte detta var nog med galenskaperna i överenskommelsen, fortsätter regeringen med ännu mer galenskap, när man lägger förslag om ett utökat mål för förnybar el till 18 TWh. Vindkraften producerade 15,4 TWh el under 2016. Totalt finns det 3159 vindkraftverk i Sverige 2016. Det innebär att cirka 500- 1000 nya verk skall byggas om skall komma upp till 18 TWh.

Läs och inse att vi har politiker som har huvuden, där förståndet totalt har försvunnit.
Flera tunga remissinstanser pekar på galenskaperna, men det bortser dessa ”stollar” från. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) går så långt att man varnar för elchock.
Det verkar som inga som helst argument biter på dessa totalt insnöade gröna fanatiker!
Man behöver inte vara Einstein, det räcker med en femteklassare, för att förstå, att det leder till ännu mer överproduktion och sjunkande elpriser. Om förslaget går igenom kommer det att rasera ekonomin för såväl vattenkraften, kärnkraften, solceller och vindkraften. Ingen investerare kommer eller vill investera i någon ny verkligt hållbar elproduktion utan subventioner. Knappast ens med. Förslaget innebär också att vi kan se framemot ännu högre pålägg på våra elräkningar!

Finnarna är överförtjusta i svensk energipolitik och de menar att det största energibeslutet för Finland, har tagits i Sverige. Finlands utbyggnad av kärnkraft är snart klart och då är det kraftigt varierande elöverskott i Sverige, mer än välkommet några år till. Elöverskottet som inte kan planeras påverkar givetvis den gemensamma nordiska elmarknaden.

Norge som insett galenskaperna i Sverige är inte med och betalar för utökningen av certifikatsystemet. De frågar sig varför de ska betala för Sveriges el, när de har tillräckligt för sitt eget behov. En bra fråga, som den rödgröna regeringen också borde ställa sig.
Partierna kommer snart att tvingas inse, att de lyckats skapa ett ovanligt slösaktigt och vansinnigt sätt att kvadda elmarknaden.
En planekonomi a la Sovjet, där den tänkta klimatnyttan. dessutom är obefintlig.


Alla Sveriges vindkraftverk går med förlust. Rent företagsekonomiskt är det en katastrof för alla ägare och med det nya förslaget kan det bli ett dråpslag!

Vi elabonnenter subventioner via våra dyra elräkningar vindkraften. Nätavgifterna bara stiger och stiger. Foliehatten har EON som nätleverantör och han fick ett brev från dom, där man återigen höjer avgifterna för att man skall bygga om nätet för det förnybara! Elräkningarna med alla påslag börjar nu bli så höga att många har svårt att betala dom. I Tyskland är det närmare 800.000 personer som inte klarar av att betala sina elräkningar och vi är snart där med alla ”idiotiska” förslag och pålägg på våra räkningar. 

 
Vindkraftens marknadsförare / försäljare använder ett mycket bedrägligt uttryck.
Man kallar en grupp vindkraftverk för "Vindkraftpark". Antagligen för att få maskinerna i naturen att låta mer naturvänliga och positiva företeelser. Park för nog tankarna hos de flesta till något vackert och naturskönt med träd, växter och gräsmattor. Man har på detta sätt solkat ner benämningen "park" .
Ett mycket fult tilltag som är svårt att få ogjort.

Wikipedia säger : "En park är en anläggning med naturlig eller planterad växtlighet."
Man kan säga "Vindkraftsgrupp" "Vindkraftsområde" Men aldrig park. Branschen är genomskådad och består av allt mellan småskojare till storskojare samt grundlurade.

Enligt IVA kan vi se framemot elchock och elransoneringar under kommande vintrar.
Foliehatten sänder en stor bukett rosor till den rödgröna regeringen för deras framgångsrika energipolitik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar