söndag 4 juni 2017

Reflektioner över Trumps nej till Parisavtalet!

Efter Trumps avhopp hade många förväntat sig att svensk MSM skulle skriva spaltmeter, men oj, vad tyst det blev. Det verkar nästan som om media är rädda att skriva för mycket om det, det skulle ju kunna leda till en debatt… en debatt som skulle kunna gå åt fel för den klimathysteriska MSM!

Jenny Stiernstedt SvD:”Trump borde lyssna på omvärlden” Han lyssnade på sina väljare. Kallas demokrati!

Studerar man orsakerna till avhoppet närmare ser man att det är taktik i USA:s tillbakadragande från Parisöverenskommelsen. Det är smart att inte nästla in sig i själva klimatfrågan, utan i stället peka på överenskommelsens ofördelaktighet för Amerikas skattebetalare.

För vem betalar till den ”gröna fonden”, naturligtvis landar räkningen på skattebetalarna. Så även i alla länder som betalar till denna fond. En mäktig finansiär har lämnat fonden och därmed är det bara en tidsfråga innan andra pragmatiker börjar fråga sig vad man får i utbyte mot att fylla på den gröna fonden.
För det är helt klart, att utan bidrag från USA måste andra bidra med mycket mer och detta går nog inte att politiskt manipulera sig förbi. Huvudargumenten kommer sannolikt inte längre vara klimatfrågan i sig, utan vad det kostar och vad skattebetalarna i bidragsländerna måste konkret avstå från. Kan man motivera folk att backa i utvecklingen i en fråga som är mer tro än vetande?
 
SVT granskar Trumps påståenden om klimatavtalet:
Lägg märke till hur rätt Trump har och hur svårt det är för SVT att medge det!
Den granskningen visar att Sverige som vanligt, är extrema!
Nu kommer vi till verkligt intressanta: ”Sverige är den största bidragsgivaren räknat per invånare med 581 miljoner dollar, eller 59 dollar per invånare.
Klimatfonden som skall överföra pengar till andra länder. 42 länder har lovat att betala 9,7 miljarder dollar till klimatfonden.
USA har lovat att betala 3 miljarder dollar, vilket är 9 dollar per invånare.
Väldigt lite pengar har kommit in till fonden. FN:s institutioner har svårt att hitta hållbara projekt som kan hjälpa till exempel Indien att minska sina utsläpp.
Är det någon som tror att det ”korrupta” FN kommer att betala ut pengar?
Se på SIDA hur pengar bara försvinner i konstiga projekt direkt ner i fickorna hos andra! Klaga gärna på SVT, men där läste Foliehatten om ett projekt där flyktingar i läger får hjälp göra briketter, för att elda med. Steg två i en kedja som kan hjälpa dem till elspisar? El från kol kanske?

Är det någon som hört talas om att Sverige betalar ca SKR 5,5 miljarder till denna gröna fond? Oklart om detta sker varje år!
Med USA:s avhopp kommer förmodligen denna summa att öka!
Varken MSM eller den den rödgröna regeringen HAR med ett enda ord berättat för svenska folket om denna kostnad! Ordet skandal räcker inte! Hur långt skall idiotin få fortsätta i detta land?

Klimatalarmisterna är så hjärntvättade att de inte förstår att:
klimat kan vara varmt och fuktigt,
varmt och torrt,
kallt och fuktigt eller kallt och torrt.
Efter varje avvikelse som betraktas som normalt kallas detta av alarmisterna för klimatförändring.


Efter denna vintriga försommar inser man att vi får gå tillbaka till 60 – talets klimat
med isande kalla vindar och kortare ”somrar”.
Allt hysteriskt prat om hur vi själva har åstadkommit de ovanligt varma år som vi blivit bortskämda med faller på sin egen orimlighet. De nordliga delarna av Nordens länder räknas ju faktiskt till en del av ett Arktis som lätt söker sig en bit söderut.
Den här våren har man många gånger fått inse att många andra saker som vetenskapen, experterna och 97 % av allmänheten ansett som självklara, kan vara precis tvärtom.
Temperaturen sedan istidens slut har varierat en hel del. De senaste 5000 åren har det varit ungefär en varmperiod och en kallperiod under varje årtusende.
Det påstås att ett varmare klimat leder till mer extremt väder, men en högre global medeltemperatur betyder ett jämnare klimat och därmed mindre motsättning mellan varma och kalla luftmassor. Ekvators området blir inte varmare. Däremot förskjuts klimatzoner mer mot polerna och polerna värms således mest.

SMHI skall i år delta i Almedalen och berätta vad dom vet om Klimatforskningen.
SMHI finansieras av skattemedel och dår är det ytterst märkligt att man ställer upp på detta jippo!
Så här skriver SMHI på sin hemsida:
”Klimatforskningen ger tydliga svar: havet stiger, det blir varmare, vi får problem med torka och tillgång till vatten. Samtidigt kan det bli mer nederbörd som leder till översvämningar”.
Är det detta som kallas vetenskap?
SMHI där kan man både ha kakan och äta upp den?


Stämmer detta som Erika Bjerström påstår i SVT Nyheter?
”Kina har lovat att öka sin andel av icke-fossila bränslen med 20 procent till 2030.”
”Kina lovar enligt avtalet att minska sina utsläpp med 60-65 procent jämfört med 2005 års nivåer till 2030.”
Det verkar som om Kina inte lova någonting innan 2030. Kina är gökungen i klimatavtalet

Kina anser att de är ett U-land och inte ett I-land vilket gör att de slipper alla politiska, ekonomiska och moraliska ansvar för avtalet, de slipper att bidra till klimatfonden och kan i stället få bidrag!

1 kommentar:

  1. www.frojdh.se/2017/06/02/parisavtalet-varldshistoriens-dyraste-satt-att-astadkomma-nastan-ingenting/

    SvaraRadera