lördag 3 juni 2017

SCB:s väljarundersökningar är inte värda ett enda dugg!

SVT gick ut stort med SCB:s väljarundersökning. I Rapport kunde Katarina Sandstedt med ”glädje” berätta att SCB:s undersökning anses vara den mest seriösa. SVT:s redaktion har säkert koll på alla andra instituts siffror och kan då se vilken enorm skillnad det är mellan institutens resultat. SCB:s grova underskattningar av SD är historiskt bevisade, liksom institutets grova överskattningar gällande socialdemokraterna.

Ändå väljer SVT att gå ut med dessa siffror som på intet sätt speglar vad de vill hävda. Egentligen kunde man kasta hela undersökningen i närmaste papperskorg, så dålig är den.

Svarsbortfallet är som vanligt stort: "Av urvalet har 23,7 procent ej anträffats, 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 19,6 procent inte alls velat delta i intervjun.

Det totala individbortfallet uppgår till 46,4 procent. Det totala antalet svarande är 4 808
eller 53,6 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor."
 
Av de 53,6% som svarade var 18% osäkra/svarade vet ej.
Hela resultat baseras på 35%. SCB:s siffror har ingen som helst trovärdighet, aldrig att S får 31,1% eller MP 4,5%.
 
Om man går tillbaka till SCB:s mätning i maj 2014, ca fyra månader före valet 2014, och tittar närmare på deras mätning.

Den visade 8,1% för SD och i valet fick de 12,9%. I den mätningen måste man alltså ta opinionsmätningen gånger 1,59 för att hamna på 12,9%. Går man tillbaka till tidigare mätningar ser det ungefär lika illa ut för SCB, gäller även då de mäter S och MP som de övervärderar stort - framförallt S.
Om man applicerar SCB:s felmarginal efter deras tidigare "facit", skulle man alltså behöva ta
veckans siffra - 18,4% - gånger 1,59 för att få fram ett mer sannolikt "valresultat". 18,4 x 1,59 = 29,26% på SD.

Att SD skulle hamna i trakterna kring 23% i valet 2018 är med andra ord väldigt, väldigt osannolikt. Det är på tok för lågt - i synnerhet eftersom det är ca 15 månader kvar till valet och SD alltid
ökar i en valrörelse. SCB:s 1,59 kommer alltså att ligga kvar samtidigt som man måste ta en högre SD-siffra. Därför är Foliehatten alltmer övertygad om att SD kommer att spräcka 30-procentvallen redan innan den 9 september 2018.


En annan "valindikator" som visat sig vara förvånansvärt träffsäker är när opinionsinstituten frågar vilket parti man vill se i regering. Strax före valet 2014 svarade 13% att de vill se SD i en regering. Valresultatet för SD blev 12,9%.

När man nu - 15 månader före nästa års val - ställde samma fråga, blev svaret att 27% ville se SD i nästa regering...
Att som SCB därför tro att SD i dag skulle ha låga 18% är helt enkelt inte trovärdigt.
Precis lika trovärdig är SCB:s siffror för S på 31,1%. Inget annat institut har kommit i närheten av dessa siffror.
S siffror ligger någonstans mellan 20-25%.
I övriga Europa har S gått tillbaka kraftigt och i flera länder har de reducerats till ett litet parti. Vi behöver bara gå över till Danmark för att inse detta.


Det är mer eller mindre en skandal att SVT så ”blint” bara för fram SCB:s siffror! En förklaring är att det passar deras agenda!
Frågan är hur opolitiska SCB är? De senaste åren har de konstant gett S väldigt höga siffror och SD väldigt låga!

Valet 2018 kommer bli en rejäl käftsmäll för etablissemanget som de sent ska glömma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar