söndag 6 juli 2014

Miljöpartet inpå bara kroppen Del 2.
Konventionell eller ekologisk odling – vem läcker mest till Östersjön?

Miljöpartiet har tagit intryck av Östersjöns dåliga miljö.  Östersjöns botten är den mest livlösa av alla havsbottnar och roten till det onda är läckage från det svenska jordbruket enligt Åsa Romson.

Nu försöker man rädda Östersjön med att genomföra helt ogenomtänkta förslag!

Miljöpartiet vill därför införa skatt på konstgödsel och 100 procent ekoodling längs Östersjöns kust senast år 2030 från Ålandskusten och söderut.

200 miljoner skall avsättas extra i statsbudgeten. 
Alla offentliga kök skall handla minst 50 procent ekologiskt år 2020.
 
LRF-ordföranden i Östergötland, Peter Borring slängde omedelbart MPs förslag på gödselstacken.
 
Peter Borring skriver på Facebook:

” att skatt på konstgödsel varken minskar användning eller läckage. Inte heller gynnar skatten den ekologiska odlingen eftersom det snarare blir konkurrens och prishöjningar på det skattebefriat gödsel.
Ibland blir man så trött på hur ren okunskap kan få bli så etablerad sanning”

Här har vi 2 olika uppfattningar - och vem har rätt?

Vad många inte känner till är att Sverige ligger i framkanten i forskningen
av det svenska jordbruket!


I flera rapporter/böcker finns obestridliga vetenskapliga fakta att:

Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk!

För alla som vurmar för ekologisk odling är dessa fakta svåra att ”smälta”!
De flesta är nog överens om att vi i Sverige bör bedriva en effektiv och miljövänlig produktion av livsmedel.  Den mat som konsumenten får på sin tallrik från det svenska jordbruket skall vara säker(giftfri) och hålla hög kvalité!

Enligt många konsumenter och Miljöpartiet kan detta mål endast uppnås om vi odlar ekologiskt!
Ekologisk odling ger ca 55% i avkastning jfr med konventionell odling!
  
Redan idag utgår ett stöd till de lantbrukare som väljer att odla ekologiskt.
Åsa Romson anser genom förslaget att odla ekologiskt är att lösa alla problem!
Frågan man kan ställa sig är om en ökad ekologisk odling är det mest effektiva sättet att
uppnå målet av uthållig livsmedelsproduktion.

Är ekologisk odling slöseri med skattemedel?

Varje år betalas det ut 500 miljoner i stöd och genom MPs förslag skall ytterligare 200 miljoner läggas till dvs 700 miljoner.
Dessa pengar kommer inte att räcka om förslaget genomförs fullt ut.


Ekologisk odling
Ekologisk producerad mat upplevs som naturlig och anses vara bättre.
Alla odlingssystem är konstlade och man eftersträvar oavsett inriktning en god och rik avkastning.

De som odlar ekologist ser bara de positiva sidorna.
Naturen är vacker och att blommorna doftar!
Men att naturen har en annan sida är obekant för de flesta. Det pågår hela tiden en kamp i naturen mellan svampar, djur, insekter och mikroorganismer. Det produceras gifter som är lika giftiga som de som produceras av människan. Att jorden försuras och utmarmas är något som den gröna sidan inte vill se.
Ekologfantasterna dyrkar det naturliga och om naturen gör värre saker än människan gör inget eftersom det är naturligt!

Nästan all gödsling är organisk främst stallgödsel.  Det innebär att näringsämnena är hårt
bundna till det organiska materialet och inte växttillgängliga. Ämnena frigöras av temperatur och fukt och oftast frigörs de under hösten när skörden är bärgad. Kvävet blir då tillgängligt vid fel tidpunkt.
Gödslar man med organiskt ger detta lägre kvävetillförsel.
Eftersom kväveurlakningen är som störst på hösten läcker det ut ca 35% kväve från det ekologiska odlingen och bara 3% från det konventionella!
Jag upprepar urlakning:
ekologisk odling:       35%
konventionell odling:  3%


När man som lantbrukare går över till ekologisk odling ärver man förrådet av fosfor, kalium, magnesium . Detta förråd räcker i några år tills jorden är utarmad. SLU har gjort flera försök och detta är kända fakta!

Man hävdar också att den ekologiska maten är nyttigare att äta men hittills har ingen vetenskaplig forskning kunnat bevisa detta. Det är mattallrikens sammansättning som är det viktigaste och att man äter balanserat. Det spelar sålunda ingen roll vilken odlingsform man använt.


Kan bara hålla med LRF-ordföranden Peter Borring – förslaget som Åsa Romson presenterade borde kastas på gödselstacken.

Miljöpartiet inser inte att eller kanske inte vill inse att den ekologiska odlingen läcker mer än den konventionella odlingen.

Åsa Romson vill inte heller tala om att den ekologiska maten är minst 70-80% dyrare än den konventionellt odlade.

Inte heller vill Åsa Romson tala vem som skall betala de ökade kostnaderna som de offentliga köken kommer att få.

Inte heller vill Åsa Romson tala om att med ekologisk odling kan Sverige få problem med livsmedelsförsörjningen. Sverige är idag sämst i Europa på livsmedelsförsörjningen och med omställningen kommer vi att bli ännu mer beroende av import som vi inte har någon kontroll över.

Åsa Romson inser inte heller att med omställning till ekologisk odling förvärrar man Östersjön problem. Med ekologisk odling är utsläppen av N dubbelt så stort jfr med ett konventionellt!

I en debatt den 24 juni om det ekologiska jordbruket  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5896714
vägrar Åsa Romson svara på frågor!


Tant Marit Paulsson (hon säger så själv) ansåg för flera år sedan att går man över till ekologisk odling kommer vi att få hungersnöd!


Jag anser att Miljöpartiets politik om den ekologiska odlingen är precis som

”Kejsarens nya kläder”

fast nu ännu naknare!

Birger Schlaug skriver:
“Under åttiotalets MP-kongresser var alla plötsligt vegetarianer. Bönor och groddar härskade. Ovana magar kunde få taket att lyfta. Sista kvällen innan hemresa var det kö till närmaste korvkiosk. Till slut stod jag också där. Tragiskt men sant.”

Tillägg 140718: http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ledare=1778

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar