torsdag 17 juli 2014

Naknare kan ingen vara än Feministiskt parti! Del 1.


Fi-ledaren Gudrun Schyman började sin karriär som ordförande i Vänsterpartiet (1993-2003). Tidigare hade hon varit med i utbrytarfraktionen
Marxist-Leninistiska kampförbundet.
I en TV-intervju hävdade hon att hon ”bara blivit kär”
och råkat hänga med en man in i MLK! Hon hävde också att hon aldrig varit kommunist!

Hoppsan – är det någon som tror henne?
 
De kvinnor som röstar på Fi i tron att partiet kommer att förbättra kvinnors livsvillkor inser inte att kvinnorna i Sverige är världens mest jämställda och har allra mest frihet och rättigheter av världens kvinnor.
 
Väldigt få inser att Feministiskt initiativ och Miljöpartiet tillsammans är en farligare kraft än någon skådat tidigare i svensk politik. Dessa två partier är extrema med en extrem politik.
 
De tidigare lånefinansierade skattesänkningar som genomförts de senaste åren kommer te sig som en mild västanfläkt mot vad dessa två partier vill ställa till med i svensk samhällsekonomi.

Socialdemokraterna har hamnat i stort bryderi och de kan inte riktigt hantera situationen!
  
Vad skall man då säga om svensk media?
Hittills har de svalt allt med hull och hår utan att en enda kritisk fråga har ställts.
Budskapet som framförts har passat journalisterna som handsken eftersom de  
i stort sett har samma åsikter.  För vilken journalist kan egentligen opponera sig mot något så självklart som att vi skall vara rädda om miljön och möta varandra som jämlikar.
 
Förslagen är många men om tio procent av förslagen går igenom så kommer vi se ett samhälle som kommer att slitas isär ännu mer än det är idag och med en samhällsekonomi som kommer göra resan från högsta kreditvärdighet till skräpstatus på rekordtid.Frågan är om Fi har någon aning om vad förslagen kostar?

Under Almedalsveckan 2010 eldade Gudrun Schyman upp 100 000 kronor.

Hon är fullt kapabel att bränna hela statsbudgeten.


I partiprogrammet vill Fi skrota kärnkraften, införa medborgarlön genom socialförsäkringssystemen, avskaffa försvaret, höja a-kassan och underhållsbidraget, kvotera allt som går att kvotera, avskaffa vinster i välfärden, införa fri kollektivtrafik och fri förskola, öka statsbidragen till offentlig sektor, avskaffa rot och rut-avdragen, stoppa vapenexporten, skapa ett tredje juridiskt kön, införa köttfria måndagar och obligatorisk sexualundervisning på dagis samt införa en typ av månggifte. Det är bara några exempel. Allt ska betalas med sex timmars arbetsdag.
 

Några av mina favoritförslag:

”Fi ska verka för att ett program skapas för att finansiera för att analysera och omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster för att gagna klimat och en hållbar utveckling.”
Detta är mitt absoluta favoritförslag. Feministisk forskning har ju tydligt visat att all kvinnlig konsumtion och transport är miljövänlig. Medan all manlig konsumtion och transport förstör klimatet. Därför är det ju helt rätt och logiskt att Feministiskt initiativ vill att alla män ska analyseras och omskolas. Undrar bara var denna massomskolning av männen skall ske.
FI får se till att bygga upp tiotusentals omskolningsläger runt om i Sverige…

“Fi ska verka för 6 timmars arbetsdag för alla med bibehållen lön.”
Varför ska vi jobba 8 timmar per dag när feministisk forskning visat att vi lika gärna kan jobba 6 timmar per dag och få lika mycket betalt?


Förslagen ger nedskärningar med minst 252 miljarder!


“Vi kan inte ha pengarna i högsätet. Man får inte vara så fyrkantig” säger Gudrun Schyman.

 Hon blir upprörd över Expressens frågor om vad partiets olika förslag kostar.

“Vi håller på att få en debatt där man inte får öppna munnen utan att det kommer ut ett kvitto först. Det är absurt att man inte får prata visioner och idéer.”


En beräkning som har gjorts av nationalekonomen Stefan Fölster visar att Fi:s politik innebär att de offentliga utgifterna måste dras ned med minst 252 miljarder kronor, per år.
Konjunkturinstitutet har tidigare kommit fram till att skatteintäkterna minskar med
280 miljarder kronor på lång sikt.
 

Slå ett slag för fortsatta barnäktenskap.
Den som vill betala historiens största skattechock skall absolut fortsätta att rösta på Fi:s rosa drömmar. Likaså den som vill slå ett slag för fortsatta barnäktenskap med feministiska förtecken i Soraya Posts anda, i strid med svensk lag.
 
Eller kan man rösta på MPs gröna khmerer och lägg ner landsbygden en gång för alla.

Men var beredd på konsekvenserna – under den röda, gröna eller rosa fernissan kommer kommunismens svarta väsen att visa sig fortare än luften går ur de rosa Fi-ballongerna.


Den svenska basindustrin stod 2013 för 29 procent av exportintäkterna men sysselsatte bara runt åtta procent av den sysselsatta arbetskraften. Samhällsnyttan, räknat exportkrona per sysselsatt, är bara det en framgångssaga och den nytta som stålet och skogen gör för den svenska välfärden kan sannolikt inte underskattas.
Den elintensiva basindustrin har byggt vår välfärd och utgör den stabilitet som den svenska ekonomin vilar på. Trots detta så finns det ingen näring som baktalas och motarbetas så mycket av Miljöpartiet och, får vi förmoda i valrörelsen, Feministiskt Initiativ.

Feministiskt Initiativ vill införa en skatterabatt för kulturarbetare. Alla kulturarbetares inkomster under 100 000 kronor befrias från skatt. Vad som finansierar detta framgår inte riktigt men jag kan inte utesluta att alla de energiskatter och avgifter på vägar som aviserats är något av de som finansierar målare, batik-konstnärer, hobby-drejare och fritidspoeter.


SVT har under hela våren gjort en fantastisk folkbildningsinsats genom att varje vecka lyfta fram och hylla Feministiskt initiativ. Helt rimligt med tanke på vilket makalöst bra partiprogram FI har. Och på SVT:s finfina valvaka rådde nästan total jämställdhet, då nästan alla inbjudna experter var feministiska vänsterkvinnor!


Varför skall man rösta på Fi. Svaret är enkelt!
Partiet har den mest jämställda ledningen, partiledning och valsedlar.
Dessutom är Feministiskt initiativs
partiprogram fullspäckat med kloka,
feministiska förslag och krav

 

FI borde inse:

Det är ovänligt att tysta en dumbom
men grymt att låta henne fortsätta
Benjamin Franklin (1706-1790)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar