fredag 11 juli 2014

Miljöpartiet inpå bara kroppen - del 3.


Är vegetarisk kost nyttig?På Miljöpartiet sida den 11 april svarade Åsa Romson på frågor om klimathotet och vad som måste göras!
Åsa säger att alla kan göra mycket i vardagen, bl.a. äta mindre kött

Klimat-/veganaktivister har nu funnit varandra!

De hävdar att människor som äter massor av kött släpper ut mer koldioxid än veganer!

I tidskriften Climatic Change finns en artikel/studie som påstår detta.

Författarna (förmenta forskare) hävdar att minskat intag av kött och andra animaliskt baserade produkter kan ge ett värdefullt bidrag till att minska klimatförändringarna.

Det är inte så att veganer gynnar miljön genom att kräva köttstopp. Att det bildas mer metangas i atmosfären vid risodling är inte så känt och en del annan vegetabilisk odling än vad t.ex. kor åstadkommer. Att antalet människor på jorden har ökar hela tiden , ökar i sig metangasutsläppen. Metanutsläppen är betydligt skadligare för jorden än alla övriga andra klimatgaser tillsammans!
Ett antal andra vegetabiliska odlingar står för en betydligt större del av övriga metangasutsläpp.

Rapporten uppmanar nationella regeringar att överväga en uppdatering av samhällets kostrekommendationer för att definiera en hälsosam, hållbar diet vilken måste innehålla rekommendationer att sänka konsumtionen av animaliska produkter. Flera av kostråden är dessutom direkt farliga för vår hälsa.

I denna studie påstår man att produktionen av animaliska livsmedel är förknippade med högre
utsläpp av växthusgaser än vegetabiliska livsmedel.

Man hävdar att utsläppen av växthusgaser för köttätare är dubbelt så stort som för veganer. 
Om studien tagit med i beräkningen de ökande metangasutsläppen (livsgas) från kolhydratätarna skulle sannolikt resultatet blivit helt annorlunda.

Skrämmande är att amatörforskare i denna artikel/studie presenter skräpvetenskap som politiska partier gör politik av utan faktakontroll för att det passar deras politik.

Veganer förstår inte att när man tar bort animalier ur vår kost innebär ett steg tillbaka till tiden långt före den nuvarande människorasen.
Det var faktisk människans ökande intag av animalier som en gång tillförde de näringsämnen som var avgörande för att få människors hjärnor att börja växa.
Jag undrar faktiskt om inte alla stolliga föreställningar som cirkulerar i miljö- och kostdebatten kan bero på bristsjukdomar som orsakats av ensidig vegetarisk kost.

Tyvärr är det så att vegetarianer och klimathysteriker som med stor framgång strävar efter att tvinga på andra sin tro på samma sätt som fanatiska sekter alltid gjort.

Nu kräver Åsa Romson att alla andra skall sluta äta den för människan naturligaste och hälsosammaste maten.

Åsa Romson inser inte att hela mänskligheten kan bli metabolt sjukliga. Det innebär att människan kan få:


få ruttnade tänder, skör benstomme,
muskelsvaghet 
ökad blindhet

barns hjärnor utvecklas sämre


Åsa Romson inser inte heller att de svenska utsläppen av växthusgaser är försumbara och tar vi hänsyn till ackumulation av kol i den snabbt växande svenska skogen så är faktiskt de svenska nettoutsläppen av koldioxid negativt.
Att under dessa omständigheter framställa detta som ett huvudproblem och avgörande för planetens framtid verkar även med måttfulla ord helt förryckt.

Skall vi verkligheten överlåta den politiska makten till detta Miljöparti?

Jag anser Åsa Romsons politik om att äta mindre kött bygger inte på vetenskap.
Om Åsa Romson skulle hålla sig till vetenskapen så försvann hennes budskap och
all alarmism som de skrämmer ungdomar och barn med.

Vi lever i ett bedrägligt tidevarv med många indoktrinerat illasinnade och okunniga.

Detta Miljöparti är för mig det enskilt största hotet mot vårt välstånd, människans hälsa
och vår framtid.


Åsa Romson gör din hemläxa ordentligt och läs historia!


Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Ingenting är så förskräckligt och förödande
som en handlingskraftig okunnighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar