onsdag 21 oktober 2015

Inför COP21 mötet i Paris.

Alla kommer att tala om koldioxiden i Paris!

Koldioxidutsläppen kommer att vara huvudtemat på klimatkonferensen COP21 i Paris under början av december.

Fakta om koldioxid
Koldioxid är en mycket vanlig växthusgas. Den är lukt- och färglös i normala temperaturer. Koldioxid spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.
Den bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. När man förbränner fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, tjärsand, sopor och vid gasfackling1, återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.

Våra politikers uppfattning är att koldioxid är en luftförorening. Inget kan vara mer felaktigt, koldioxid är livets gas. Den är förutsättning för allt liv på jorden.
Koldioxiden är en regulator av kroppens funktioner och den reglerar aktiviteten hos enzymer och vitaminer. Om vi får för lite koldioxid fungerar inte enzymerna och vitaminerna och då kan man få en ämnesomsättning som kan leda till allergier, saltutsöndring och i värsta fall cancer.
Syre har en rengörande funktion för cellerna som ständigt måste rengöras och då speciellt hjärncellerna, som kan dö på grund av syrebrist och cellerna behöver ta upp 6-7 % koldioxid och 2% syre, för att fungera.

Man hittar koldioxid i mousserande vin, öl och läsk. Det får vårt bröd att jäsa och den dödar bakterier i vatten och håller det rent.

Men framför allt är koldioxiden byggnadsmaterial för alla växter.  I fotosyntesen tar växterna upp koldioxiden ur luften.  Kolhydrater som bygger upp växternas vävnader skapas av att klorofyll använder solens energi till att slå samman kol från koldioxiden med väte från vatten. Syret som frigörs släpps ut i luften, som vi sedan kan andas. Att de två grundämnena kol och väte är huvudsakliga byggstenar för alla levande organismer är ingen slump och kombinationsmöjligheterna är praktiskt taget oändliga.

I luften finns 21 % syre och ca 0,04% koldioxid. Utan syre dör djuren, men växterna överlever och utan koldioxid dör både djur och växter.

COP15 i Paris
Den rödgröna regeringen men även Obama har inför COP15 stora förväntningar, att man skall få en gemensam klimatöverenskommelse.
Inför mötet laddar svensk media upp med mängder av artiklar som är rena skräckhistorier utan sanningshalt om koldioxidutsläppen och dess påverkan på vår miljö.

Flera fiaskon och avslöjanden av forskningsfusk har blivit ett stort bakslag, för förespråkarna.,
FN har enträget vårdat sin potentiella guldkalv genom en rad mindre ganska tandlösa klimatkonferenser för att förbereda det stora språnget i Paris.


Obama har närt drömmen om att få gå till historien som han, som stoppade haven från att stiga (de har stigit i över 10.000 år under Holocene2).

Han har satsat mycket prestige på detta planerade eftermäle och hans desperation över ett klimat som i 19 år vägrat bli varmare, går inte att ta miste på. Obama har också blivit allt vårdslösare med sanningen. Statliga amerikanska forskningsinstitutioner på klimatområdet har mobiliserats för att skriva om klimathistorien, för att pressa fram bilden av en tilltagande uppvärmning av jorden. De har ändrat på historiska temperaturdata i flera omgångar, så att dagens temperaturer skall framstå som relativt mycket varmare.
http://klimatsans.com/2015/10/13/falska-temperaturer-i-usa/html

Obama närstående har det senaste året även tagit initiativ som mest erinrat om McCarty-tidens förföljelse av förmenta kommunister, nu riktade mot klimatskeptiker.
Vid klimatkonferensen i Köpenhamn där han hade tänkt sig bli hjälte, tvingades Obama rädda ansiktet med ett desperat löfte till utvecklingsländerna om ett årligt klimatbistånd på 100 miljarder USD från rika länder.

Inför COP21 i Paris har Obama bedrivit en intensiv kampanj för att få med sig andra stora länder på en verklig bindande klimatöverenskommelse. Obama trodde han hade fått med Kina i en överenskommelse, men Kina lovande i praktiken ingenting. Men även Indien har på ett likartat sätt inte lovat någonting.
Indien kan tänka sig en omställning till förnyelsebar energi, om västvärlden betalar.  Kina och Indien, med flera planerar att bygga 3000 kolkraftverk.
Obamas löften var lika tomma, eftersom han sakar stöd för dem i Kongressen.

Bedöm inte förutsättningarna inför COP21 efter alla vackra tal utan granska vad man de facto gör och planerar att göra.
Jag tror att COP21 i Paris blir ett likadant stort fiasko som i Köpenhamn.


Är koldioxid boven?

De värsta luftföroreningarna -tro det eller inte- är alla naturliga föroreningar, som finns samlade i de övre delarna av atmosfären: saltpartiklar från oceanerna, svaveldioxid från vulkanerna och finsand från de stora ökenområdena och sot-partiklar från skogsbränder. Stora skogsbränder, motsvarande Skånes yta, brinner idag i Indonesien.

Den aktiva vulkanen Holuhraun på Island släpper dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid, men även vatten och koldioxid. Detta kan jämföras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton svaveldioxid. En vulkan kan alltså spy ut enorma mängder föroreningar. Glöm inte att vi har cirka tusen vulkaner som är aktiva.

Politikernas överdrivna tro på en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökade temperaturer, kan starkt ifrågasättas.
Det är en utopi!

Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid.
Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet.
Vid en mätning i december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm.

Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på långa vägar upp mot rekordnivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar, än någonting som människan är i stånd att producera.

Politikerna måste inse att den lilla höjningen av koldioxid har varit gynnsam för mänskligheten. Ökenområden har blivit mindre och Jorden har blivit 10% grönare, dessutom har skördarna ökat. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha.

IPCC:s påstående och att det är säkerställt, att det är den 95 procentiga antropogena koldioxiden, som har orsakat minst hälften av temperaturökningen är totalt grundlösa. En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperaturökningen sedan 1870-talet.

Det är inte bara människans förbränning av fossila bränslen, som höjt innehållet i luften, men även uppvärmningen av haven, har resulterat i en utgasning därifrån. Det är en vetenskapligt säkerställd process.

Biosfären omsätter tusentals gånger större mängder än vår förbränning. Vad denna gör kan helt komma bort i jämförelse med den processen. Notera att Jorden blivit 11 % grönare, viket rimligen har höjt biosfärens omsättning med tal som är något tusental gånger större än alla människans utsläpp av koldioxid.

Sanningen är att alla siffror är ungefärliga och vilar på flera antaganden, som är osäkra. Det står helt klart att det människan gör, är mycket litet i jämförelse med naturens enorma krafter
Om den globala “uppvärmningen” bara är 0,7 grader på hundra år, kan man knappast kalla det för “uppvärmning”. Tänk på temperaturskillnaden mellan vinter och sommar, den kan vi märka och den är flera grader. Jämförelsevis är 0,7 grader bara myggspott.


Något att tänka på!
Om världssamfundet träffar en överenskommelse i Paris kommer den att följa tidigare vedertagna polluter pays principen. Innebörden är att länder som Kina, Indien, Polen med flera, som lämnar ett nettobidrag till en ökad koldioxidhalt får betalt av de länder som drar ekonomiska fördelar av den högre halten, en grönare värld och bättre skördar. Sverige tillhör de länder som får betala.

“Klimatexperten” Löfvén säger att uppvärmningen är den största utmaningen, och att han ska vidta åtgärder i Sverige som skall stoppa detta.

Att en politiker på fullt allvar skall hävda, att han skall kunna finjustera något så abstrakt, artificiellt och svårfångat som jordens medeltemperatur med tiondels grader, är inte klokt.
Löfvén inser inte att man övergav det där med den ”globala uppvärmningen” och övergick till ”KLIMATHOTET” istället. Men Löfvén är väl inte riktigt uppdaterad av sina rådgivare.

Hur som helst verkar det vara en otrolig metamorfos som den tidigare kärnkraft- och industrikramaren Löfvén har genomgått. Han verkar vara lika formbar som en lerklump, med lika mycket karaktär som en geléklump.

Åtagandena som de olika länderna gör vid COP21 i Paris är sedan bindande till 2030. Det betyder att denna regering inte bara binder sig själva utan också alla framtida regeringar fram till detta årtal. Vilket mandat har egentligen den nuvarande minoritetsregeringen att skriva på ett sådant här avtal?


Varför diskuteras inte detta mer?

Det Gustav Fridolin och Stefan Löfvén borde tänka på är när gäller förnyelsebar energi och inte bara svamla, om att vi skall vara världsledande är:

Att vara medveten om att man inte känner till fakta, är ett stort steg till kunskap


1,är en industriprocess som innebär att bränna överskotts gas på oljefält, i raffinaderier eller     vid petrokemiska fabriker
2, https://sv.wikipedia.org/wiki/Holocen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar