tisdag 20 oktober 2015

Snillen i Miljöpartiet spekulerar om kulturen!Snillen spekulerar om Kulturen!
Miljöpartiet har gjort det igen!


Miljöpartiet har tänkt till ordentligt om kulturen. Miljöpartiet vill sätta kulturfrågorna tydligare på den politiska agendan de kommande åren och under hösten 2014 tillsatte Miljöpartiets partistyrelse en kulturpolitisk arbetsgrupp, bestående av politiker och kulturarbetare. Arbetsgruppens uppdrag var att formulera kulturpolitiska förslag och ställningstaganden utifrån partiprogrammets mål för grön kulturpolitik.

[Länk]
För att detta inte skall missförstås, är de 12 punkterna ett förslag/program som skall tröskas igenom partistyrelsen.

Men redan nu kan man ha synpunkter! Hur resultatet blev kan ni förmodligen föreställa er. Jag vill nog hävda att förslaget är fullt värdigt den bedagade 68-vänstern eller för tankarna till Tyskland och 30-talet.

Det absolut mest uppmärksammade förslaget återfinns under rubriken:
Det offentliga rummet.

MP vill: ”Befria kollektivtrafiken från reklam till förmån för konstnärliga uttryck”.
Reklam på bussar är väldigt fullt. Inkomstbortfallet skall skattebetalarna stå för eller så blir högre biljettpriser.
I stället för reklam kan MP tänka sig poesi, som först godkänts av regeringen.

Jag ser framemot att få läsa poesi av Åsa Romson, Gustav Fridolin och också från vår statsminister, som redan visat oanade talanger när kan skrev dikter till Rättviseförmedlingen.


Ett annat förslag är:
”Tydliga direktiv och krav ska ställas på kulturinstitutioner och myndigheter att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan. Kvantifierade mångfaldsmål ska sättas upp, med sanktioner och konsekvenser från huvudmän om målen inte uppnås.”

Ni kan tänka er vilket huvudbry kulturinstitutioner kommer att ställas inför när man skall nyanställa. Man kommer att behöva identifiera, klassificera och rekrytera efter människors etniska bakgrund. Om man inte når målet blir det ”sanktioner” och ”konsekvenser”.
Rekrytera hur ni vill så länge rätt etnicitet finns med i bilden. Innebär det att det i anställningsintervjuer kommer frågas om sökandes etnicitet och ursprung? Eller räcker det att välja någon med ett så kallat ”osvenskt namn”? Eller räcker att se om personen har mörkt hår?

På sida 7:
"Oberoende forskare ska tillsammans med organisationer som företräder underrepresenterade grupper genomföra en fortbildningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal inom kulturinstitutionerna"
Inte svårt att gissa om det blir Rättviseförmedlingen som skall utse dessa oberoende forskare, kommer det att ske efter deras nyans på hudfärgen.


Bredband
Någon form av bredbandsskatt ska införas och samtliga internetaktörer som verkar kommersiellt i Sverige måste kunna beskattas i landet."


Internetaktörer är ganska brett. Det inkluderar alla publicister på Internet, inklusive bloggar. Här kan det bli problem med servrar som är placerad utomlands.

Annars förstår man förstås logiken. När man nu höjer skatten på bränsle kommer många istället att utföra sina ärenden på Internet. Genierna inom MP inser att det behövs en extra skatt på Internet och bredband. Idag finns alla på nätet – det finns stora pengar att hämta hem via skatter.

Förslaget om konstnärsallianser skulle kosta mycket pengar. Detsamma gäller andra förslag, som till exempel att bygga samiska kulturcenter och göra kollektivtrafiken reklamfri.

Arbetsgruppen har inte räknat på hur stora summor det handlar om.

Tjia Torpe, som lett arbetsgruppen, kommenterar förslaget på följande sätt:

I ett sådant här läge får man höja skatten. Kulturen måste få kosta pengar, precis som vård, skola och omsorg … Klart att det kommer att kosta pengar, det är det vi vill.

En av kulturarbetarna som varit med i gruppen är Behrang Miri.
Ni vet han som censurerar i biblioteken….

Inte märkligt att förslaget/programmet från Miljöpartiet ser som det gör!

Kan tänka mig detta ordspråk på en buss!

Datorer är värdelösa. De kan bara ge dig svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar