måndag 19 oktober 2015

Svammel av Gustav Fridolin i partiledardebatten!Gustav Fridolins svammel i partiledardebatten SVT den 11 oktober 2015

När man diskuterade klimatet i partiledardebatten gjorde Gustav Fridolin ett inlägg som bör gå till historien.

Gustavs inlägg om klimatet var totalt verklighetsfrånvarande. Det jag förundrar mig över är att han som minister och språkrör måste sätta sig in i massa saker och borde på detta sätt vara bättre informerad.
 
Miljöområdet är stort och mycket baseras på vetenskapliga fakta. När man lyssnar och tittar på honom är han som en frikyrkopastor som med darr på rösten förkunnar hur världen skall se ut i hans ögon.  Det Gustav predikar är skogsmulle politik och inte en klimat politik som är baserad på vetenskapliga fakta.
En bekant till mig berättade att han satt bakom Gustav på tåget från Lund till Stockholm.
”Han är precis lika förvirrad privat som i TV-rutan!


I debatten påstod och lovade Gustav massa saker:

Vi skall vara världsledande i fråga om klimat och ett föredöme för andra inför de kommande samtalen om klimatet i Paris.

Vi skall ställa om till totalt förnyelsebart.


Vi skall sänka koldioxidutsläppen

Vi skall ställa om bilparken till mer miljövänligt

Vi skall ställa om till ekologisk odling

Vi skall avskaffa kärnkraften


Många med mig undrar säkert, efter att ha lyssnat på de löften som Gustav gav i debatten, är det fantasier eller om Gustav verkligen tror på det han säger.


Klimatkonferensen COP21 i Paris
I början av december börjar denna klimatkonferens under ledning av FN.
Gustav lovade att Sverige skulle vara världsledande och ett föredöme för andra länder.
Det Gustav inte begriper är att vi är en mycket liten aktör/spelare i detta spel och vår röst och våra åtgärder kommer endast märks ytterst litet eller försumbart på klimatet och miljön.

Min bedömning är att denna konferens precis som tidigare konferenser slutar i ingenting.
Sanningen som Gustav inte vill se, är den att en rad länder snarast planerar ökade satsningar på fossil kraftproduktion med Kina, Indien och Sydostasien i spetsen. Även många EU-länder (Tyskland) planerar nya satsningar på kolbaserad kraftproduktion, man är helt enkelt tvungen. Detta handlar nog inte om illvilja, utan om ren självbevarelsedrift. I många utvecklingsländer är den miljöförstöring som hänger samman med fattigdom ett mångfalt större miljöproblem, än eventuella klimatförändringar i en avlägsen framtid orsakade av koldioxidutsläpp.

Västvärlden kommer att ställa i utsikt generöst klimatbistånd för omställningsprojekt i utvecklingsländer, löften som kommer att brytas direkt i USA:s kongress. Därefter kommer även resten av västvärlden att bryta sina löften, möjligen med undantag för den humanitära stormakten Sverige!

Totalt förnyelsebar el
Här blir jag inte rikt klok på vad Gustav säger. Han säger att vi skall ställa om till 100% förnyelsebart – det nya ledordet – för alla gröna politiker.
Menar han verkligen vad han säger?
Jag hoppas verkligen att Gustav är medveten om att vattenkraften i Sverige svarar för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen vid normalt vattenstånd. Vattenkraften skall miljöanpassas enligt en utredning.

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawattimmar el.
Norge och Sverige är två av de nationer som använder och producerar mest vattenkraft i världen.
Vill han verkligen lägga ner vår vattenkraft! Jag tror bara att det är svammel från hans sida.
Det finns en utredning om att vår vattenkraft skall miljöanpassas.
Läs mer: [Länk]


Att ställa om resterande till sol och vind är samhällsfarligt för den elintensiva industrin.
De är beroende av kontinuerlig el och klarar inte av svängningar i elproduktionen när inte solen lyser och när det inte blåser någon vind.
Skall man följa Gustavs förslag om totalt förnybar el är vi i Sverige tvingade att bygga upp lika mycket kapacitet av reglerkraften. Eftersom kärnkraften håller på att fasas ut blir det oljekraftverken i Karlshamn och Stenungsund som får sättas igång. Under kalla vintrar kommer inte denna el att vara tillräcklig och då får vi importera el från övriga Europa. Denna el kommer att bli från brunkolsverk. Att miljön kommer bli sämre är självklart.

Miljövännen Gustav är så yr i mössan att han inte begriper vilka konsekvenser det medför, att ställa om till förnybar el. Det är samhällsfarligt, eftersom man inte kan garantera kontinuerlig el till industrin och på köpet blir miljön sämre.

Jag undrar verkligen om Gustav tänkt igenom konsekvenserna. Tror inte det, utan han har stirrat sig blind på det förnybara. Det som förvånar mig är att Gustav fått med Stefan Löfvén på tåget. Trodde faktiskt bättre om Stefan med sin bakgrund som metallordförande.
Läs mer på: [Länk]


Koldioxiden!
Sverige har en elproduktion som till 97% är koldioxid fri. Varför den rödgröna regeringen skall höja skatten på bensin med 60 öre från årsskiftet, är i alla fall inte en omtanke om miljön.
Förklaringen är ganska enkel: det finns ett gigantiskt svart håll som håller på att urholka ekonomin totalt, som man på alla sätt försöker stoppa igen, med skattehöjningar som inte är motiverade.
Här ljuger Gustav svenska folket rakt i ögonen, i fråga om koldioxidutsläppen!


Omställning till miljövänligt bränsle
Miljöpartiet drev igenom pumplagen som blev tidernas fiasko. Över 1000 bensinmackar fick läggas ner och landsbygden utarmades ännu mer.
Det Gustav glömmer att tala om att råvaran till etanol – den svenska skogen - inte räcker mer än några månader.  Med Gustavs förslag kommer vi att få se ett kalhugget Sverige, knappast miljövänligt.
Återigen ett av Gustavs förslag utan förankring i verkligheten.
Läs mer på: [Länk]


Ekologisk odling
Sverige är idag bara självförsörjande till ca 45%. Resterande får importeras.
Med Gustavs förslag med mer ekologisk odling kommer vi att få importera ännu mer av vår mat – uppåt kanske 75%.  Maten vi importerar har vi ingen kännedom om.
Med Gustav förslag kommer gödsel att bli en bristvara och miljön kommer att försämras, eftersom det ekologiska jordbruket lakar ut mer än det konventionella.
Läs mer på: [Länk]


Avskaffa kärnkraften
Där håller jag faktiskt med Gustav om, att de gamla kärnkraftsreaktorerna i Sverige har spelat ut sin roll. Men de går att ersätta med den 4:e generationens rektorer.

Genom fjärde generationens reaktorer kan man utnyttja kvarvarande energi i det uranbränsle som dagens lättvattenreaktorer lämnar som avfall och samtidigt ta om hand plutonium. Kärnkraften skulle då kunna användas i samma omfattning som idag i 5000 år utan att något nytt uran skulle behöva brytas.


En sådan reaktor är en avfallshanterings maskin. Det skulle minska mängden högaktivt, långlivat avfall till en hundradel och också förkorta förvaringstiden för resterande avfall från 100 000 till 1000 år.

I Sverige skulle det räcka med en enda fullskalig reaktor av generation fyra för att hantera allt kärnavfall. Kapslarna med den begränsade mängd avfall som till slut återstår, kan packas tätare i djupförvaret ökar kapaciteten i förvaret uppemot sex gånger.
Det kanske allra bästa med denna generations reaktor att den inte kan få en härdsmälta!

Gustav krävde med darr på stämman, att inte ett enda gram uran skulle få grävas upp ur jorden.
Gustav – du har blivit bönhörd – avfallet runt om i världen räcker i flera tusen år till de nya reaktorerna och vi får en bättre miljö.


Gustav Fridolin
Med sitt inlägg om klimatet i partiledardebatten i SVT den 11 oktober har han avslöjats sig som en av svensk politisk största svamlare utan förankring i verkligheten.
Jag hoppas att många kommer att genomskåda hans svammel och rösta ut Miljöpartiet från Riksdagen och kasta dem på gödselhögen där detta parti hör hemma!


Gustav Fridolin:
Jag är inte riktigt så dum att jag vågar visa hur smart jag är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar