söndag 18 oktober 2015

Politikernas våta dröm - solkraft är framtiden!Är solceller den förnybara lösningen?

Avgörande för människor och ett lands välbefinnande och ett lands ekonomiska utveckling, är tillhandahållandet av rent vatten, sanitet, hälsovård och tillförlitlig och effektiv el.

Läser man om energi- och miljödebatten i Europa får man intrycket av att problemet med inomhusmiljön för en tredjedel av jordens befolkning knappt existerar.
Miljöpolitiken visar en attityd som skulle kunna kallas för djupt rasistisk. Frågan om global uppvärmning till följd av fossilenergins utsläpp av koldioxid har kommit att totalt dominera hela miljödebatten och frågan om hållbarhet.

Dagens politiker hyllar det nya ledordet "förnyelsebart"!

Den rödgröna regeringen har fått för sig att energin i Sverige är riktigt skitig?
Men när man närmare granskar detta, så är vår energi 97% koldioxid fri!

Orsaken till att man vill förändra, är politik och att politikerna ser en möjlighet, att lägga nya skatter på miljöutsläppen.  Att debatten inte är vetenskaplig är lätt att se, eftersom dagens politiker är totalt okunniga om sakförhållanden.

Det pratas dessutom väldigt mycket i miljödebatten om framsteg för den förnyelsebara energin, men detta är bara illusioner. Ett av de stora problemen är att man idag inte kan erbjuda en kostnadseffektiv energilagring. Den förnyelsebara energin kommer att fortsätta att bara ha en symbolisk betydelse med några få procent av energimarknaden.

För att pratat om hållbar energiförsörjning skall tas på allvar, måste betydligt större resurser satsas på att utveckla lagringstekniken av el.
Den dagen vi får ett ordentligt teknikgenombrott på lagringsområdet kommer marknaden att ta hand om omställningen till mindre fossilberoende energimarknad av egen kraft!

De flesta inser inte att utsläppen av koldioxid hittills i stort sett bara haft positiva effekter för allt liv på jorden.
Koldioxid utsläppen har medverkat till en kraftigt ökad växtlighet och vi har fått större tålighet mot torka.

Att höra Gustav Fridolin varna för koldioxidutsläppen är som att höra en bilförsäljare som försöker sälja en bil med mängder av fel, som dessutom går på E85.
Läs om: E85 och när Etanol-Jesus kom till byn här på bloggen.
Det Gustav måste inse att det inte idag finns några dokumenterade allvarliga klimatförsämringar, trots koldioxidutsläppen. Snarare tvärt om!

Solceller
Den rödgröna regeringens föreslagna satsningar på intermittenta energislag som sol och vind är kontraproduktiva, så länge som det inte finns någon hanterlig teknik för lagring av elenergi.
Det inte den rödgröna regeringen begriper är att den bara urholkar energimarknaden och fördyrar elen utan hållbarhetseffekt.

I Tyskland och Danmark som gått längst har man uppåt tre gånger högre elpriser än vad t.ex. man har i USA.

Solceller i Sverige är meningslösa för vår energiförsörjning och kan endast till en mycket hög totalkostnad intermittent producerat energi. Anläggningskostnaderna är betydande och staten delar via Energimyndigheten ut skattefinansierat stöd på 30% av anläggningskostnaden till företag och 20% till andra, med ett tak på 1.2 miljoner kronor. Totalt har 275 miljoner kronor sedan 2009. Det har hittills kommit in 8000 ansökningar, varav 3000 har beviljats.
Problemen med solceller är flera, men det största i Sverige är att solen lyser för lite. På vintern när energibehovet är som störst, levererar inte solceller och inte heller under natten produceras någon el.
Ett annat stort problem är livslängden på solceller. Hur länge panelen fungerar och framförallt hur snabbt den tappar effektivitet är saker som ofta ignoreras.
Betänk också att solcellerna har stora kvalitetsproblem och kommer med skaplig sannolikhet fallera. Då sitter du där med en konkursad leverantörskedja som inte tar ansvar och dyra paneler som möjligen fungerar som statussymbol om ingen vet att de bara är svarta skivor utan funktion.
Ett bra exempel är Uddevalla kommuns satsning på solceller. Blåkulla.
Ett experiment som kostat kommunens innevånare åtskilliga miljoner.
http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.2824400-blakullas-solceller-blev-ett-fiasko

Att använda polykristallina solceller storskaligt, är en betydande risk i sig - vid större installationer används oftast moonokristallina paneler, då de har bättre prestanda och framförallt längre livslängd. De beräknas ha en livslängd på 25 år.
Vidare är det inte lyckat att fästa paneler direkt mot vägg, då de riskerar att bli för varma. Redan vid +50 grader dyker verkningsgraden med 35-40%, och blir det upp mot 75-80 grader bakom panelerna kan det bli bestående funktionsnedsättning. En sommardag blir det garanterat stekhett bakom panelerna..

Men allt ovan känner ju alla i "branschen" till...


Den tyska situationen är mer än grotesk!
Tyskland anses vara världsledande inom solenergi och har dubbelt så stor installerad effekt solceller per capita som Kalifornien. Situation i Tyskland borde vara en rejäl tankeställare och varningsklocka för alla som ivrar för utbyggnad av solkraft.
På sommaren när solkraften verkligen produceras el får man vid middagstid ett sådant stort överskott på el i nätet och spotpriset är negativt få man sälja el till kraftiga underpriser eller gå ut via media och uppmana befolkningen att använda el kostnadsfritt.

Tyska skattebetalare förlorar stora summor på det dyra feed-in tariff systemet och nätproblem. Miljöministern säger att kostnaderna de närmaste 20 åren blir tusen miljarder euros om programmet inte skalas ner. Siemens uppskattade kostnaderna fram till 2050 för Energiewende till hisnande $4500 miljarder dollar eller 2.5% av BNP i 50 år.
Tittar man på Tysklands faktiska produktion av solkraft låg den bara på 9% av installerad effekt. Den producerade dessutom när den som minst behövdes under sommaren.

Ett annat jätteproblem är överkapacitet.

Under soliga sommardagar måste reglerkraften - kol och gas - regleras ner vilket medför lägre kapacitetsutnyttjande under året. När man slår ut kostnaden per kWH blir den betydligt högre än om reglerkraften fått gå kontinuerligt. Det är så illa att el exporteras till andra länder för under priset de subventioneras för.
 
Tala om Ebberöds bank!

Man kan säga att man betalar dubbelt för solkraften. Dels med konventionell produktion på vintern och dessutom på soliga sommardagar. Hela systemet med feed-in tariffer, är inte baserat på marknadsekonomi, eftersom man tvingar elbolagen köpa det som produceras.

Och nu till de värsta – utsläppen ökar!!!

Smutsig brunkol används allt mer. El måste produceras samtidigt som den konsumeras. Ju mer solkraft som byggs, desto mer måste detta kompenseras nattetid och på vintern genom produktion via smutsig kol. Detta är den enda lönsamma reglerkraften, eftersom man lagt ner kärnkraften.
Enligt samstämmiga bedömare måste Tyskland välja:
mellan att använda betydligt mer brunkol eller blackout på elmarknaden.

Slutsatsen är att solkraft är olönsamt och drivs bara av politiska subventioner. Utan dessa subventioner skulle solkraften försvinna. Kostnaden för att producera el med solkraft är fyra gånger högre än den dyraste kärnkraften i Olkiluoto i Finland.
 
De gröna bluffar/ljuger ofta med siffrorna för solkraft och anger installerad kapacitet istället för produktionen en solig sommardag
http://www.nytimes.com/2013/05/29/business/energy-environment/solar-powers-dark-side.html?
Elpriset för privatkonsumenter är ca 2,89 öre/ kWh varav 0,61 öre/ kWh direkt går till stöd av förnybar energi. Elpriset är ett av de högsta i världen och subventionerna är större än spotpriset på el. Mer än 300.000 tyskar får sin el avstängd, då de inte har råd att betala sina elräkningar.
http://www.spiegel.de/international/germany/high-costs-and-errors-of-german-transition-to-renewable-energy-a-920288-2.html
Slutsatsen är att den gröna politiken i Tyskland med förnybar energi – sol och vind - har åstadkommit att elpriset rusat i höjden och miljön smutsas ner betydligt mer. Utsläppen ökar nu i Tyskland.
Självklart skall Sverige inte satsa på solkraft. Eftersom solkraften är intermittent, så finns det även praktiska och estetiska problem kring dessa anläggningar. Moderna samhällen kräver för sin existens, kontinuerlig eldistribution från kärnkraftverk och vattenkraftverk med stora vattenreserver. Vi skall inte följa Tyskland med sina stora problem kring stamnätets infrastruktur. Desto mer sol- och vindkraft som byggs ut, krävs motsvarande utbyggd effekt från kol- och gaskraftverk.

Det är i totalt vansinnigt att vara beroende av dubblerad effekt på grund av den reglerkraft som måste finnas på grund av solens och vindens intermittens?

Det förnybara är idealistiska politikers påhitt vars utfall inte passar moderna och rationella samhällen. Framtiden kräver högteknologisk energiförsörjning utan begränsningar.

Problemet uppkommer p.g.a. rätten för den intermittenta energin att säljas på nätet när den produceras för att det blåser eller solen skiner. Det innebär att kol, gas och kärnkraft får en driftssituation där den inte kan nyttjas optimalt och därför blir det högre priser. Kapitalkostnaden för den konventionella kraften finns kvar, även när den inte kan användas för att den trängs undan av den intermittenta.

Om inte den intermittenta kraften – sol och vind - hade denna förtursrätt skulle huvuddelen av den vara osäljbar. Detta har i Tyskland lett till en situation där konventionell kärnkraft har avvecklas och att tyskarna går mot en energikris. Det inte finns tillräcklig kapacitet kvar av reglerkraften för att säkra kontinuerlig tillgång av el till nätet. Man kommer att drabbas av blackouts.

http://www.powerengineeringint.com/articles/2015/05/ubs-report-shows-coal-and-gas-plants-closing-quicker-than-expected.htm


I
en fantastisk entré med Tysklands ekonomiminister och vice förbundskansler, Sigmar Gabriel, som meddelade i ett tal att landets tidigare mycket ballyhooed omvandling till förnybar energi, den så kallade Energiewende, en modell som har antagits av ett antal länder runt om i världen är "på väg att misslyckas".

Den gröna energi orgie i Tyskland är över. Musiken har stannat och det vin som en gång flödade fritt har tagit slut. De gröna energis horor och hallickar kan hem.
http://notrickszone.com/2014/04/27/angela-merkels-vice-chancellor-stuns-declares-germanys-energiewende-to-be-on-the-verge-of-failure/#sthash.Dpmw77Z1.dpuf

Solenergi är det dyraste sättet att göra energi, därefter vindkraft per kWh
Det stora problemet är den hybris som omedelbart verkar slå till så fort en politiker hamnar i riksdagen, för att inte tala om dem som hamnar i regeringsställning. Praktexempel: Gustav Fridolin och Stefan Löfvén.
De gröna politikerna har nu i snart 35 år levt med föreställningen att sol- och vindkraft är morgondagens energi och att om staten bara subventionerar lite till, så kommer den att visa sig konkurrenskraftig. Men, hör och häpna, politiker är inte tekniska genier!
Den här leken att vara ”besserwisser” borde ha slutat för länge sedan. I själva verket så finns det aldrig något vettigt skäl för politiken att subventionera en marknad. Om en ny teknik anses kunna göra vinst på sikt så finns det också investerare som är villiga att ta risken med privata medel.

Subventionerna skapar bara en egen, subventionsdriven marknad för snabba cash på skattebetalarnas bekostnad – vilka är du och jag!

Bertolt Brecht: Erst kommt das Freßen, dann die Moral.
Alltså: först energi, sedan moral

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar