tisdag 5 april 2016

Avslag på jaktlicens för halvautomatiska vapen av polisen!


Bildresultat för bild på halvautomatiskt vapen

Polisen har i minst tre ärenden om jaktlicens för halvautomatiska vapen för civilt bruk motiverat avslaget med EU-bestämmelser som inte gäller eller finns.
Förslaget är inte antaget och kommer förmodligen inte heller att antas eftersom protesterna varit stora.

Det var när de tre besluten överklagades till förvaltningsrätterna som polisen argumenterade för att domstolarna skulle fastställa avslagen - med stöd av ett kritiserat förslag från EU-kommissionen, rapporterar Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt.

Ett framlagt förslag
Polisen skriver i sina yttranden att:
”Polismyndigheten önskar tillägga att EU-kommissionen nu framlagt ett förslag som bland annat innebär att halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism ska överföras från kategori B till kategori A förbjudna skjutvapen.”

Man bifogade även EU-kommissionens pressmeddelande som utkom när förslaget presenterades.

Men EU-kommissionens förslag kommer sannolikt inte att bli verklighet - åtminstone inte i föreslagen form. Remissinstanser, politiker och intresseorganisationer har riktat kritik mot förslaget som för närvarande genomgår en revidering i EU:s Ministerråd.Vi lägger fram vad vi tycker är relevant
När Peter Thorsell på Polismyndighetens avdelning för vapenfrågor får frågan om hur polisen kan hänvisa till regler som inte gäller säger han till Svensk Jakt:

Då gäller det för polisen att tolka de här bestämmelserna och då får det här utkristallisera sig i rättspraxis. Vi lägger fram vad vi tycker är relevant och sedan är det domstolens sak att tolka det”.
Han håller dock med om att argumentet är ovanligt - men tycker samtidigt att det ändå kan ha viss betydelse.Det är rätt skrämmande att en myndighet väljer godtyckliga argument! Legalitetsprincipen finns där av en anledning, dags för polisen att tillämpa den!
Det är självklart att myndigheter ska argumentera utifrån gällande rättskällor, andra argument ska och får inte användas!

Det visar på en brist på lojalitet mot systemet. Om de vill fritt tycka saker så kan de bli politiker istället!

Enligt Svensk jakt har Inrikesminister Anders Ygeman inte valt att inte kommentera de specifika fallen - men säger samtidigt att myndigheter ska rätta sig efter den lagstiftning som gäller nu.

Fakta om halvautomatiska vapenfrågor
Halvautomatiska vapen är viktigt inom både jakt och sportskytte.
När det gäller jakt så har halvautomatiska studsare goda fördelar genom att dom har en lägre rekyl.
Kraften fördelas till slutstycket som dras bakåt och plockar med tomhylsan ut. Lägre rekyl ger säkrare skott och underlättar för alla som eftersträvar mjukare skott.

Många jägare men framför allt yngre, kvinnliga och jägare med funktionsnedsättningar efterfrågar halvautomater.
En annan fördel är snabbare omladdning och ger möjlighet till ett snabbt andra skott om skadeskjutning skulle misstänkas. Jägare med funktionsnedsättning kanske inte kan göra en repetering på ett snabbt sätt. Ska dom nekas tillgång till vår viltvård bara för att halvautomater vill göras olagliga?

När det gäller Sportskytte så finns det både halvautomatiska pistoler och gevär.
Dessa används flitigt i en mängd skytteformer. Exempel på dessa är Precision, fält, snabbskytte, gevärsfält, banfält, IPCS, PPC, mm.
Utan halvautomater så skulle större delen av dessa tävlingsformer försvinna.

Skytte är sett till antalet utövare - cirka 180 000 - Sveriges sjunde största idrott.

Ska idrott och jakt försvinna bara för att det finns några hoplofob
ier?
Ordet kommer från grekiskan (hoplon = vapen och phobes = skräck) och myntades av den amerikanske vapengurun Jeff Cooper. Det betecknar en sjuklig skräck för vapen baserad på föreställningen att vapen kan agera av sig själva utan att någon håller i dem och avfyrar dem.
Halvautomatiska vapen är idag dessutom helt lagliga både inom sportskytte och jakt och har så varit en herrans lång tid.
De är dock de hårdast reglerade vapnen vad gäller utförande och magasin kapacitet.
Ytterligare begränsningar skulle inte ge några som helst reella vinster avseende säkerhet.

Det finns ingen data som stödjer att sportskyttarnas och jägares vapen är ett problem då de inte förekommer i kriminalitet.
De illegala halvautomaterna av militär typ är dock ett stort problem i samhället, men det är en helt annan fråga och en helt annan grupp av personer som använder dessa.

Ett förbud/inskränkning av sportskyttarnas och jägarnas vapen påverkar inte dessa illegal vapen - överhuvudtaget.
De ställer bara till problem för en av de laglydigaste grupperna i samhället, en grupp som dessutom utför stor samhällsnytta bland annat vad gäller viltvård och eftersök av trafikskadat vilt samt i sportskyttarnas fall skapar värdefulla övningsmöjligheter för både polis och militär.

Utöver att det står en jägare fritt att utifrån godkända vapentyper själv välja sina vapen utifrån jaktform och personlig preferens är det dessutom så att för äldre och de med funktionsnedsättning är halvautomaterna ett mycket bra alternativ som ger skytten möjlighet till ett snabbt och etiskt uppföljningsskott som en cylinder repeter kanske inte medgett.
Jag ser ingen anledning att skärpa reglerna kring dessa vapen.

Mindre känt är att Miljöpartiet vill inför ett vapenförbud av halvautomatiska vapen och de har föreslagit detta i EU:s institutioner som förlöjligar Sverige ännu mer i EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar