onsdag 13 april 2016

Myggbekämpning i nedre Dalälven!Bildresultat för myggbekämpning med helikopter bild

Under de senaste åren har det totalt lagts över 100 miljoner kronor på att bekämpa de enorma mängder mygg som kläcks i nedre Dalälven varje år. Antalet myggor i området är bland de högsta som uppmätts i världen.

I år
kommer det ännu en insats att göras med bekämpningsmedel.

Naturvårdsverket har i år återigen godkänt bekämpningsmedel mot översvämningsmyggorna i nedre Dalälven-området.

Myggorna är ett enormt problem för de boende i området och drabbar dessutom friluftslivet. När det är som värst är det näst intill omöjligt att vistas utomhus.

Antalet myggor i området är bland de högsta som uppmätts i världen, enligt Kemikalieinspektionen. Oftast är det som mest myggor under våren och försommaren, men antalet kan också explodera i samband med översvämningar i älven, vilket kan ske när som helst under sommaren.

Enligt Naturvårdsverkets undersökning skadar bekämpningsmedlet BTI även fjädermygglarver, men tycks inte ha några direkta effekter på fåglar, fiskar och däggdjur, inklusive boskap och husdjur. Däremot är kunskapen om effekter på näringsväven bristfälliga.

Eftersom man inte har fått bukt med problemet efterlyser Havs- och vattenmyndigheten och flera Länsstyrelser naturliga lösningar som kan fungera bättre i ett längre perspektiv.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanland har presenterat en plan för Miljödepartementet om vad som kan göras mot myggplågan vid Nedre Dalälven - med nationalparken Färnebofjärden.

I området har det under vissa perioder funnits så mycket myggor att det inte gått att vara ute enligt Länsstyrelserna.

För att råda bot på problemet föreslås flera metoder.
Den första är att ändra vattenregleringen för att minska antalet översvämningar per år från fyra till en stor på våren. Därmed hindras att det kläcks så mycket myggor.
Området runt vattnet ska också hållas fritt från buskar och träd för att ytterligare missgynna myggens kläckningsprocess.
Den tredje och sista åtgärden är biologisk bekämpning med BTI, men i mindre skala än som sker idag.

Förslagen baseras 14 forskningsrapporter från de fyra länsstyrelserna under tre års tid.

Niklas Egriell, utredare på Havs- och vattenmyndigheten säger till P4 Dalarna:

”På sikt så är det nödvändigt att fasa ut den här typen av besprutning. Att laborera på detta sätt med naturen kan skapa en obalans i ekosystemen. Så när man väl slutar med besprutningen så har man skapat ett system med en mycket större myggproduktion än man hade innan”.


Dessutom menar myndigheten att bekämpningsmedel framför allt ger en effekt lokalt i vattensamlingarna, men att det inte gör så stor skillnad på landskapet i stort och därmed inte för befolkningen som bor i området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar