måndag 7 mars 2016

Dåliga nyheter för alla rökare.

En öl i handen och cigg i den andra är lika med livsnjutning för många nu när uteserveringarna har öppnat. Men de stunderna kan snart vara ett minne blott.

Tobaksutredningen, som är på över 600 sidor, föreslår rökförbud på på många nya ställen. Även snusvaror påverkas av hårdare regler för tobak- och snusförsäljning.


I utredningen framkommer det att man vill att den passiva rökningen ska minskas.

Men även att rökare inte ska utsätta andra för sitt rökande.
Man vill helt enkelt av normalisera tobaksbruket.

Tobaksdirektivutredningen vill införa rökförbud på uteserveringar, allmänna entréer, lekplatser, tågperronger och busstationer. Rökförbudet ska även gälla till exempel e-cigaretter och örtprodukter för rökning.

Med förslagen i utredningen inser man att det blir en hel del problem med att införa rökförbud. Det kanske inte är så svårt tekniskt att knyta ett rökförbud till en uteservering. Däremot kommer det att bli besvärligt att lösa rökförbud på trottoarer utanför entréer och andra liknande ställen.
 
Hårdare regler för försäljning
Ägare av restauranger eller busskurer kommer att bli skyldiga att upprätthålla rökförbudet genom ordentlig skyltning, samt se till
att rökande personer avlägsnar sig.
Det är även tänkt att införa tillståndsplikt som liknar alkoholtillståndet.
I dag är det olagligt att sälja tobak utan att först ha anmält detta. Men i praktiken kan en anmälan ske efter att en polis uppmärksammat att detta saknas.
Skillnaden blir nu att tillståndsplikten är mer omfattande och också innebär en lämplighetsprövning av försäljaren.

Gömmas i butiker
Ett annat förslag är att snus och tobaksvaror ska gömmas undan i butiker där de säljs. Det gäller allt från små tobakshandlare till stora mataffärer. Däremot blir det inget förslag om neutrala tobaksförpackningar i nuläget.
Utredningen skickas nu ut på remiss.


Tobakens skadeverkningar
Mindre känt är att varje år dör:
12.000 av tobak = ungefär 350 människor om dagen
100.000 får tobaksrelaterade sjukdomar = över 3000 varje dag


När du röker en cigarrett frigörs partiklar och gaser som innehåller mer än 4 000 olika kemiska föreningar.
Tobak är starkt beroendeframkallande och nikotinet innehåller kolmonoxid som skadar hjärta och kärl samt giftiga substanser som vätecyanid, arsenik och det cancerframkallande ämnet bensen.
Dessutom finns det i en cigarrett mer än 50 andra cancerframkallande ämnen och flera giftiga tungmetaller.
I tobaksbladet finns naturligt ungefär hälften av dessa ämnen.
Det är också känt att ungefär 600 olika ämnen kan tillsättas vid tillverkningen av cigarretter och övriga skapas av de kemiska reaktioner som uppstår när cigarretten är tänd.

När du röker en cigarrett transporteras skadliga ämnen runt med blodet och når alla delar av kroppen i höga doser. Att röka är ett av de största hoten man kan utsätta sin kropp för och globalt sett är rökning den enskilt största riskfaktorn för ohälsa och förtida död. Tobaksrökning orsakar en rad sjukdomar, framför allt i våra hjärtan, kärl och lungor.

Passiv rökning

Rökaren andas bara in en fjärdedel av den rök som utsöndras från en cigarrett. Resten av röken går ut i omgivningen och andas in av andra.

Röken från en cigarrett kan delas upp i huvudrök och sidorök. Huvudröken dras in av rökaren och filtreras i rökarens lungor innan den går ut i luften igen vid utandningen. Mer än hälften av en cigarrett brinner upp mellan blossen och bildar sidorök som på grund av temperaturskillnaden på glöden har en annan kemisk sammansättning än huvudröken.

De partiklar som då frigörs är biologiskt aktiva och fastnar på slemhinnorna hos dem som andas in sidoröken. Det förklarar de oväntat höga riskerna med den passiva rökningen.
Barn är extra mottagliga och känsliga. Passiv rökning dödar varje år närmare 500 personer. Att leva med en rökare ökar risken för att dö av hjärt- och  kärlsjukdomar eller lungcancer med mellan 20 och 30 procent.

Risker jämfört med icke rökare

Den som röker ett paket cigarretter om dagen riskerar jämfört med den som inte röker följande:

Femton gånger högre risk att få lungcancer
Tio gånger högre risk att få kol
Tio gånger högre risk att få matstrupscancer
Fem gånger högre risk att få hjärtinfarkt före 50.
Tre gånger högre risk att få hjärtinfarkt efter fyllda 50
Tre gånger högre risk att få stroke
Tre gånger högre risk att få cancer i urinblåsan

Rökare riskerar dessutom att drabbas av tandlossning, åldersblindhet, benskörhet, erektionsproblem och sannolikt också för alzheimerdemens
.
Rökare löper också högre risk att drabbas av svår åderförfettning i stora kroppspulsådern och i de stora kärlen i benen, så kallad fönstertittarsjuka som kan sluta med amputation.

Nio av tio som drabbas av svåra kärlförträngningar i benen är rökare eller har varit det.
Kvinnor har mindre lungor och trängre luftrör. De är känsligare för tobaksrökens skadliga effekter.

Mycket tyder också på att kvinnor blir mer nikotinberoende än män och
de har svårare att sluta.
Andelen unga kvinnor som röker är i dag större än andelen rökande unga män.

Det finns många som försvarar att de röker.
Lyssna på RobertGustafsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar