söndag 27 mars 2016

Flygbolag kommer att tvingas lämna information om passagerare

Regeringen vill att flygbolagens information om passagerare ska lämnas till polisen för flygresor inom EU. Men regeringen vill att även skyldigheten att lämna information ska omfatta resebyråer och researrangörer.


Ett kommande EU-direktiv ska ge polisen tillgång till uppgifter om flygpassagerare som en del i kampen mot terrorismen.

Rådmannen Anna Tansjö har erhållit uppdraget att se över hur direktivet ska genomföras i svensk lag.
Hon har i sitt uppdrag att:
”föreslå ett system för hanteringen av flygpassageraruppgifter och den reglering av personuppgiftsbehandling och sekretess som detta kräver”.
Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2017.


Balansgång mellan olika intressen
EU-direktivet om passageraruppgifter - det så kallade PNR-systemet =Passenger Name Records - har ännu inte antagits av EU-parlamentet.

Oenigheten i EU har handlat om balansgången mellan kampen mot terrorism och skyddet av den personliga integriteten.

Ministerrådet och EU-parlamentet är numera överens om att direktivet ska genomföras och det kommer enligt den svenska regeringen: ”att antas inom kort”.

Enligt tidningen The Guardian har den franska premiärministern Manuel Valls efter attackerna i Bryssel gett uttryck för att det är bråttom att införa PNR-systemet.
Associated Press citerar Manuel Valls:
“It is urgent to adopt the European PNR. The European parliament has waited too long to adopt this text. It must examine and adopt it in April, it is time.”


Information ska lämnas till polisen
Flygpassageraruppgifter är sådan information som varje passagerare själv lämnar i samband med beställning och bokning av sin biljett samt vid incheckning.


För att boka en biljett/resa måste man uppge namn, betalningssätt, bagageinformation och vilken destination man reser till.
Flygbolag samlar redan i dag in och behandlar sådana uppgifter om sina passagerare för kommersiella syften.

Men enligt direktivet ska flygbolagen lagra och lämna ut de personuppgifter som finns i bokningssystemen så att de kan användas för att: ”kartlägga och bekämpa terrorism och andra grova brott”.

Uppgifterna får användas för att ”förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och annan grov brottslighet som exempelvis människohandel och narkotikasmuggling”. 

Ska gälla även resebyråer
Direktivet kräver endast att flygbolagen lämnar passageraruppgifter för flygtransporter ”som anländer från eller avgår till ett land utanför EU”.

Men medlemsstaterna har också möjlighet att tillämpa reglerna på flygningar inom EU vilket den svenska regeringen vill göra. Regeringen vill även att reglerna ska omfatta resebyråer och researrangörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar