tisdag 1 mars 2016

Om du säljer din lägenhet – kan det bli problem - om du inte är tyst!

Har du renoverat din lägenhet och tänker sälja den via en mäklare?
Tänk på vad du säger!

Om du uppger för mäklaren att du renoverat svart har denne skyldighet att ange den uppgiften till Finanspolisen.


Mäklaren
får inte berätta det för dig, enligt ett sk meddelandeförbud. Det handlar om att förhindra penningtvätt uppger Mäklarsamfundet.
En del mäklare anser att det är ett nytt ”angiverisystem” - det är ordet som mäklare väljer att använda.

Detaljerna regleras i EU:s penning tvättdirektiv 4. Detta är det sk 4:e EU-direktivet som kom i Augusti 2015.

Direktivet liknar det som finns i USA. Detta kommer att implementeras i hela EU-området. Detta är bara början.
Så småningom kommer direktiv om att sedlar och mynt måste tas bort och att allt ska betalas via kort.

Dessutom kommer kontrollerna att bli mycket hårdare för alla yrkeskategorier som håller på med pengar.
Problemet är att allmänheten inte är informerad om de nya reglerna.

Kan detta verkligen vara sant?
Mäklarförbundet berättar att en mäklare som inte anger en bostadssäljare som renoverat sin lägenhet svart, så begår även mäklaren ett brott. De nya åtstramningarna börjar gälla från 2017.

Både fastighetsägaren likväl som mäklaren är alltså utsatta för nya EU-direktiv som än så länge bara mäklarna känner till och konsekvensen av direktivet.


Andra yrkesgrupper kommer också att påverkas

Jonas Anderberg som är chefsjurist på Mäklarsamfundet säger,
att det sedan länge är aktuellt att mäklaren måste göra en riskbedömning runt kundens transaktioner. Innan en transaktion genomförs måste mäklaren skaffa sig kundkännedom, bland annat genom obligatorisk ID-kontroll av både säljare och köpare.

Det första penningtvättsdirektivet kom 2009 och kort därefter genomfördes den första penningtvättslagen.
Denna lag gäller bla för: jurister, mäklare, personer inom bank, finans och värdepappershandel, samt casino personal, bokförare, revisorer och advokater.
Den som varit på banken och satt in en större summa pengar skall redovisa varifrån pengarna kommer.


Från augusti 2015 blev den enskilda mäklaren personligt ansvarig, att säkra att det görs en riskbedömning av den egna verksamheten och att man har rutiner kring detta.
Dessa bestämmelser skärps i och med EU:s penningtvättsdirektiv 4 som kommer att implementeras genom att en ny penningtvättslag om införs 2017.


Mäklaren har tystnadsplikt, ett sk meddelandeförbud gentemot bostadssäljaren. Mäklaren får alltså inte berätta för bostadssäljaren eller köparen att en rapport lämnats till Finanspolisen.

Finanspolisen, Skatteverket och Polisen knackade på dörren

Mäklarförbundet berättar om ett exempel från verkligheten.
En bostadsrättsinnehavare som var konsult hade skickat ett e-mail till sin bokföringsbyrå om att denne renoverat sin våning svart och ville sälja den.
Några dagar senare ringde det en morgon på dörren hos lägenhetsinnehavaren. Utanför dörren stod tre myndighetspersoner.
De kom från Polisen, Skattemyndigheten och Finansinspektionen.
Konsulten undrar nu om det vars hans e-mail som var avläst  av myndigheterna eller om det var bokföringsbyrån som hade angivit honom.
Mäklarsamfundet uppger att dessa stränga regler nu implementeras över hela Västvärlden och även i Asien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar