måndag 14 mars 2016

Matfusk borde kunna straffas med fängelseMats Wiberg har av Regeringen fått uppdraget att se över lagstiftningen om livsmedel, foder och animaliska biprodukter.
Uppdraget går bland annat ut på att se om fängelse kan återinföras som ett lämpligt straff för vissa brott.
Han ska också se över möjligheten att införa sanktionsavgifter som kan användas för överträdelser som inte hör hemma hos polis och åklagare.
Wiberg skall redovisa uppdraget februari 2017.

Fängelse togs bort 2006
I nuvarande lagstiftning är straffet för matfusk och andra livsmedelsbrott på sin höjd böter. Möjligheten att döma till fängelse togs bort ur livsmedelslagen 2006.

En följd av den låga straffsatsen är att mycket få matbedrägerier leder till åtal.
Matfusk och andra livsmedelsbrott har blivit en ny marknad för den organiserade brottsligheten. Bland det som lockar är stora vinster, små risker att bli upptäckt och låga straff. Men matfusket är en prioriterad fråga inom EU efter flera uppmärksammade skandaler.

Kommentarer:
Med låga straff och näst intill obefintliga kontroller går det att fuska hur mycket som helst med märkning av mat. Konsumenter måste kunna lita på att det som står på förpackningarna också stämmer. Matfusket generar stora pengar. Fusket är störst i restaurangköken och livsmedelsindustrin där det anonyma köttet dominerar.

Känt är att Sverige är en överskottsmarknad där omvärlden mer eller mindre numera dumpar billigt griskött med tvivelaktig kvalité.
Vi är stolta över vårt djurskydd, men det försvårar konkurrensen med lågprisimporten.

Det stora problemet är EU:s regler som ger oss griskött vi inte vill ha. Sladdrigt och blekgrått importkött har inte i livsmedelsdisken att göra – och allt fler efterfrågar kött från djur som levt ett gott liv. Med EU:s regler gör det ekonomiskt omöjligt för småskaliga producenter att leverera det kunderna vill ha – det vill säga rött och smakrikt.

Polisen utreder ju nu knappast bagatellmål av denna typ, men det blir säkert annorlunda efter denna lagändring. Resurser kan tas från utredningar om stöld och misshandel, som man nu inte utreder alls.

Rödfärgat kött
I Sverige är ett av de största bedrägerierna fallet där ett företag under två års tid sålde tonvis med rödfärgat fläskkött som fläskfilé och oxfilé. Straffet blev böter på 200 000 kronor.


Bra vore om utredaren kommer att lägga förslag om kontroll av förekomsten av antibiotika i importerat kött.

OECD har de senaste åren rapporterat om dramatiskt ökad användning av antibiotika i djurhållningen världen. För människors hälsa och liv är det helt avgörande att antibiotika - en av den moderna medicinens största uppfinningar - inte förlorar sin effekt och de resistenta bakterierna tar över, slår Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling fast. Djur äter miljoner kilo medicin År 2010 fick nötkreatur, grisar och fjäderfä i sig 63 miljoner kilogram antibiotika i de 228 länderna som ingår i OECD:s studie.

McDonald går ut i sina annonser i Sverige och säger att deras hamburgare innehåller
bara svenskt kött.
En direkt osanning som borde staffas!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar