söndag 29 maj 2016

Kryssningsfartygen riktiga "miljösvin"!


Kryssningsturismen har ökat enormt de senaste tio åren och skeppen blir större och större.

Men kryssningsfartygen orsakar inte bara stora utsläpp från sina avfallsanläggningar. De släpper också ut mer avgaser än fem miljoner bilar som åker samma sträcka.
Ett vanligt kryssningsfartyg som står i hamn orsakar lika mycket utsläpp som om 688 tunga lastbilar skulle stå med motorerna igång på samma plats. De riktigt stora skeppen motsvarar ungefär 2000 lastbilar.

Denna insikt har lett till protester i London inför en planerad hamn för kryssningsfartyg. Dessutom orsakar trafiken till kryssningsfartygen ytterligare utsläpp i centrala städer.
Enligt utsläppsanalytiker i Tyskland och Bryssel släpper ett fartyg för knappt 9000 passagerare ut svaveldioxid motsvarande 376 miljoner bilar, koldioxid som 83 678 bilar och mer kvävedioxid än all trafik som passerar genom en medelstor stad.

Det är dessutom summor som förväntas öka. 2006 åkte 15 miljoner människor med kryssningsskepp. Tio år senare var summan 24 miljoner passagerare.
Kryssningsföretag försöker skapa en bild av en ljus, ren och miljövänlig turistsektor, men det är tvärtemot verkligheten. Ett kryssningsfartyg släpper ut lika mycket föroreningar i luften som fem miljoner bilar som kör samma sträcka eftersom skeppen använder sig av tungt bränsle som på land hade förkastats som farligt avfall.
Dessa utsläpp sägs dessutom orsaka sjukdomar och dålig hälsa i de städer som skeppen ofta besöker. Southampton i Storbritannien har landets näst största containerhamn och Europas mest aktiva kryssningsterminal. Det är också en av nio brittiska städer som WHO listat för att de har för dålig luft, trots att staden inte har så mycket tillverkningsindustri.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO fattade i förra veckan ett beslut om att det snart blir ett förbud för passagerarfartyg att tömma sitt toa avfall i Östersjön.

Enhetschef på Värld, Mattias Rust säget:
”Det är ett otroligt glädjande besked. Vi har haft en näring som tjänar pengar på en vacker miljö, naturfondens vattenavdelningen haft lov att skita i den, bokstavligen talat, och det är helt ohållbart".
Tidigare har det varit lagligt för stora kryssningsfartyg som tar 6000-7000 passagerare att dumpa avfallet rakt ut i havet. Om tre år förbjuds nya fartyg att tömma sitt toa avfall i Östersjön, medan befintliga fartyg får fem år på sig att anpassa sig till det nya förbudet.

För fritidsbåtar blev det förbjudet att tömma toa avfallet i Östersjön på svenskt vatten 2015.
Enligt en uppskattning gjord av Världsnaturfonden WWF släpper kryssningsfartygen ut 850 miljoner liter avloppsvatten årligen i Östersjön, vilket beräknas innehålla 86 ton nitrat och 21 ton fosfor som gynnar algblomningen. 850 miljoner ton kan jämföras med småbåtarna som i en undersökning från 2009 beräknades släppa ut 3,4 miljoner liter toalettavfall.
Det nya förbudet fattades efter långa förhandlingar med Östersjöländerna.
Ryssland och andra länder med mycket kryssningsverksamhet var länge tveksamma till beslutet.
Nu återstår enligt Världsnaturfonden arbetet med att svenska hamnar ska kunna ta emot så mycket avloppsvatten på så kort tid som kryssningsfartygen ligger i hamn.
Kan bli ett stort problem för många småhamnar att bygga ut sin kapacitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar