torsdag 12 maj 2016

Lokalpolitiker måste kräva korrekt underlag för att bevilja bygglov för vindkraft!


Diagrammet visar produktionen av el inklusive import och export.
Bilden talar klarspråk. Man kan notera hur andel kärnkraften svarar för.
Om kärnkraften ska avvecklas enligt den rödagröna regeringen måste kol- eller gaskraft byggas i dess ställe.
Diagrammet visar att vi inte klarar av vår elförsörjning.
Problemet är att vattenkraften räcker inte och inte på långa vägar kan ersätta kärnkraften. Inte ens den nyckfulla vindkraft kan inte fungera som baskraft.

Vissa dagar producerar vindkraften nästintill ingenting. Man kan också se av diagrammet vilka dagar det blåste i Sverige under april månad. Dessutom svarar vindkraften bara för en liten del av totala produktionen.

Utbyggnaden av vindkraft är direkt felaktig och kostar stora pengar.
Det har de senaste året kommit fram nya graverande fakta om buller och infraljud från vindkraften som gör vindkraften miljöfarlig för människan.
I Tyskland har man mätmetoder som det är helt oförklarligt att inte aktuella rådgivare såsom Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen har krävt att Vindindustrin och alla Länsstyrelser borde ha känt till och omgående har anpassat sig till.

” Mörka” är ett för svagt verb att använda mot dessa intressenter,
som tydligen har “glömt” att dbA- mätningar är ganska meningslösa på  vindkraftverk. Man har kort sagt lurat alla
med bullermätningarna.

Ett omedelbart krav på nya och korrekta mätmetoder för alla tillämpliga verk måste framställas av berörda myndigheter.
Fakta som Naturvårdsverket inte vill tala om. Den rödgröna regeringen har
sett till detta.

Däremot kan våra lokala politiker som sitter i Byggnadsnämnder ställa krav på ett riktigt och korrekt underlag.

Svensk Vindenergi och Naturvårdsverket måste övergå till att redovisa ofiltrerade data och alla mätningar måste genomföras både inom- och utomhus och med utrustning som fångar även de lägsta frekvenserna (0,1 Hz).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar