torsdag 26 maj 2016

Sverige skall som första land bli fossilfritt – naiv inställning som leder till fattigdom!

Vid Stefan Löfvén presentation av nya ministrar kunde det nya språkröret från Miljöpartiet Isabella Lövin med ”enfas” i rösten tala om att Sverige skulle bli världens första fossilfria land!

Flosklernas paradis ligger inte långt borta, när man inte inser vad detta innebär. Sverige kan inte ensamt genomföra detta, medan övriga världen ökar sina utsläpp av fossilier!
80 procent av energitillförseln och 70 procent av elproduktionen i världen kommer från fossila bränslen - kol, olja och naturgas.

De
svenska politiker som inte med jämna mellanrum håller ett brandtal om nödvändigheten att bekämpa klimatet har ingen framtid att se fram emot.
Detta helt oavsett om han/hon ens tror på klimathotet eller inte.
Så genomfalsk har politiken blivit!
Tyvärr är politiken inte ensam bransch där det är livsnödvändigt att visa upp sig på detta sätt.

En annan sak som förundrar - varför skall miljöministrar alltid rekryteras från den mest extrema politiska partiet?


Vad menas med ”fossilfritt Sverige”?
Är all olja, bensin, diesel och naturgas förbjudna?
Eller tillåts lite grann?
Ska utländska lastbilar
och kryssningsfartyg med dieseldrift stoppas vid gränsen?
Ska flygtrafiken upphöra om inget ”fossilfritt” bränsle finns?

Frågorna är många och inga svar ges. De viktiga frågorna är – vad kommer allt detta att kosta? Hur påverkas den enskilda människan? Vilken påverkan på klimatet får det?

Beskattning löser inte problemen – det gör bara el och innehav av bensindrivna bilar dyrare.
Regeringens utredning om ny bilskatt har blivit klar och
förslaget är hårresande och skrämmande. Åtminstone om du bor på landsbygden, inte är jätterik och måste ta bilen för att handla varor och ta dig till jobbet. Det handlar om en enorm skattehöjning på vanliga bilar från 3000 kr till 10000 kr per år. Merparten av samtliga svenskar har inte de inkomster, så att de kan köpa in dyra el- eller hybridbilar.

Vid årsskiftet så ökade elpriserna igen. Riksdagen beslöt att andelen elcertifikat ska öka, som elbolagen med tvång tvingas köpa in.

Enkelt uttryck så öka
de subventionerna av vindkraftverk som elanvändarna får betala. Har du en årsförbrukning om 20.000 kWh så ökar dina kostnader med ca 480 kronor per år. Vindbranschen anser dessutom att ökningen av subventionerna var alldeles för liten eftersom elpriset är alldeles för lågt.

I Sverige stod inrikes transporter för 33 procent av utsläppen av
koldioxid 2014.
Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, stod transporterna för 45 procent av de svenska utsläppen.
Mellan 1990 och 2014 har utsläppen av koldioxid från inrikes transporter minskat med nio procent. Om man även räknar in bunkring av bränsle till utrikes sjöfart och flyg har utsläppen i stället ökat med 13 procent under samma period.


Av de inrikes transporterna står vägtrafiken för 94 procent av utsläppen. Sedan 2007 har utsläppen från vägtrafiken minskat. Orsaken är främst att nya energieffektiva personbilar har ersatt äldre men också att andelen förnybara drivmedel som biodiesel och biogas har ökat. Under 2015 har dock trafiken ökat med två procent vilket gör att utsläppsminskningen hade kunnat vara ännu lite större.
Utsläppen från utrikes sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Dels har frakterna av gods ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige. Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990.Förnybar energi
Sveriges elproduktion är i stort sett fossilfri (gasturbiner vid extrema vädersituationer orsakar några enstaka procent fossilgenererad el), men ändå är utbyggnaden av vindkraft och solpaneler rekordartad. Just nu byggs i stort sett ett vindkraftverk per dag i Sverige.
Det som förvånar är att den rödgröna regeringen inte förstår eller vill inse, problemet med de förnybara energikällorna, är den låga energitätheten.
Detta gäller speciellt solenergi och vindkraft som kräver relativt stora landområden. Vindkraften och solpaneler påverkas också genom väderväxlingarna.
Inte minst under mycket kalla perioder när behovet av el är stort, när vindarna ofta är svaga och solen inte lyser. Bidragen från vindkraften och solpanelerna blir då försvinnande små.

Under hösten 2014 hade man exempelvis i Tyskland en period med mycket svaga vindar under mer än 40 dagar vilket skapade stora problem med elförsörjningen.
Synen som våra politiker har på på vindkraften och solpanelerna tycks för dem, vara mycket enkel. Man kopplar in ett vindkraftverk eller solpaneler på kraftnätet och vips kommer det till nytta.
Men kraftförsörjning är
en komplicerad process där uppgiften är att förse användarna med el när de behöver den.
Behovet av el kan inte anpassas till vindens växlingar
eller solen, utan måste anpassas till användarnas behov. När det råkar blåsa kraftigt eller solen lyser starkt, får man kvickt stänga av en del av vattenkraften, eftersom det inte finns någonstans att göra av överskottsenergin.
Ett delikat problem som man både i Tyskland och Danmark blev varse om. De blev tvingade att sälja vindenergiöverskott till ett negativt pris, det vill säga säljaren får inte fullt betalt för elen och får även stå för kostnaden av försäljningen.
Vice versa, om det blåser för lite eller
solen är i moln, måste man vrida på vattenkraften alldeles extra, för att inte lamporna skall slockna eller kyl och frys stängas av.

Detta delikata problem existerar inte för klimatförespråkarna som förespråkar förnybar energi.
Detta skulle kanske fungera i en naturlig marknadsekonomi, men i det svenska systemet där vindkraftleverantören och ägare av solpaneler är garanterade inkomst tack vare elcertifikaten, oavsett om strömmen kan användas eller inte, fungerar inte marknadskrafterna.

Tyskland har efter stängningen av flera av sina kärnkraftverk hamnat i en svår och farlig situation som håller på att skapa problem även för grannländerna. Om inte korrekt spänning och strömstyrka kan garanteras i kraftnätet kan irreparabla skador uppkomma på komplicerad och känslig utrustning som är vanlig i dagens samhälle.
Tyskarna importer dessutom kärnkraftsel från Tjeckien!

Några hycklare
Rossana Dinamarca är riksdagskvinna från Vänsterpartiet.
Att vara Vänsterpartist innebär att man tycker illa om flyg och bilar. Åtminstone sådana bilar vanligt folk har råd med.

Ur partiprogrammet:
”Flygets miljöpåverkan är stor och växande. Att reducera utsläppen innebär i dagsläget att själva flygandet måste minska”, ”kollektivtrafik och järnväg ersätter vägtransporter och flyg när det är möjligt.
Men Dinamarca är en av de riksdagsmän som flyger mest.
2011 veckopendlade hon mellan Stockholm och Trollhättan för 178222 kronor. Hon åkte taxi för 43.000. Vem betalar? Jo du gör via skatterna.
Jag har små barn och jag har valt att börja flyga skyller Dinamarca på.

Jaha, och vanligt folk som har småbarn då? Ska de inte få flyga och hälsa på mormor i Umeå eller åka på en enkel chartersemester till Medelhavet? Den politiska adeln, Nomenklaturan, förnekar sig aldrig. Under kommunisttiden hade de egna filer reserverade för sig på gatorna.

Al Gore är en av de absolut största klimathycklarna. 2010 köpte Gore ett jättehus med spa, fontäner, swimming pool och sex öppna spisar. Huset ligger i Montecito i Kalifornien och huset ligger vid havet. Så lågt att det kommer att hamna under vattnet om Gores profetior om höjda havsnivåer slår in.
När Al Gore flög till Oslo åkte han kommunalt från flygplatsen till Centrum. Detta för att visa pressen hur ”miljömedveten” han var. Al Gore ”glömde” berätta att hans bagage skickades med en Mercedes van från flygplatsen till hotellet.
Det finns andra stora hycklare som jag inte får plats att ta med här. Prins Charles, Margot Wallström och Johan Rockström är tre exempel. Går vi utanför klimat- och energiområdet så finns det många, många hycklare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar