lördag 28 maj 2016

Vad händer efter etableringsuppdraget?

140 000 personer väntar på att få sin asylansökan prövad. I takt med att fler får uppehållstillstånd kommer antalet personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag att öka, men för 95 procent av de inskrivna leder etableringsuppdraget inte till jobb.
I februari deltog drygt 55000 personer.

Man stannar dock bara kvar i etableringsuppdraget under en begränsad period.
Efter två år avslutas etableringsplanen oavsett utfallet av insatsen. För de flesta är utfallet inte jobb. Av de som inte har ett vanligt arbete är den vanligaste sysselsättningen att delta i olika arbetsmarknadspolitiska program.

En femtedel av etableringsdeltagarna övergår till subventionerade anställningar, en mindre andel påbörjar studier och några återstår som arbetslösa.
Många, framförallt lågutbildade kvinnor, hamnar i gruppen ”övriga”. Antingen lämnar de arbetskraften eller så upphör kontakten med Arbetsförmedlingen.

Statsministern kommenterade DN:s senaste propaganda kampanj med fantasier om läkare och ingenjörer:

"Det är klart att det behövs en del enkla jobb för dem som har blivit lite till åren och har en väldigt låg utbildning. Då ska vi se till att ordna det. Men det är inte det stora antalet. Vi har några som har en högskoleutbildning, vi har läkare, vi har ingenjörer, vi har sjuksköterskor. Så har vi några som har en gymnasial utbildning och sedan har vi några som har låg utbildning...Det är ungefär 30000 personer som ingår i etableringsuppdraget tre år framåt som är över 39 år och inte har gymnasial utbildning. Det är inte en halv miljon".


2015 tog Sverige enligt SCB emot totalt 84 invandrare med forskarutbildning från flyktingländerna Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak.
Det kan jämföras med 114 forskarutbildade invandrare med från Tyskland, 90 från Kina och 92 från USA.

Det kom fler forskarutbildade från Schweiz och Holland totalt än Syrien. Högkvalificerade invandrare som är överrepresentation i forskning och patent skapar enligt forskningen positiva dynamiska effekter genom innovations spillovers.

På samma sätt innebär låg andel forskarutbildade att flyktinginvandring till Sverige, utöver tiotals miljarder i direkta kostnader skapar negativa dynamiska effekter genom att reducera innovationstakt per invånare.
Skrämmande att politiker ljuger så flagrant, uppenbarligen helt samvetslöst och ännu värre är, att deras valboskap köper allt som deras politiker säger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar