fredag 20 maj 2016

Markägaren är rättslös när någon tar hans mark i besiktning!

Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att kringresande i husvagnar och husbilar slår läger var som helst och hur som helst. Följden har blivit anmälningar om skadegörelse och annan kriminalitet.

De som ockuperar marken har ingen som helst moral och deras fräckhet har inga gränser.
De kan systemet och de vet hur man utnyttjar det
till max. Framför allt känner de till hur länge de kan stanna innan det blir aktuellt med avhysning.
Dessa ockupanter har på ett brutalt sätt avslöjat hur svag lagstiftningen är i vårt land. Helt enkelt lagarna fungerar inte.

Politikerna är helt oförmögna att ta tag i frågan. Snarare har de ingen som helst koll på verkligheten. Några ändringar i dags läget har politikerna inte tänkt sig.

Situationen idag är att dessa personer år bete sig hur som helst.
De skräpar ner, använda naturen som toalett, förstör naturen och härjar allmänt. Under flera års tid har man haft problem med den skadegörelse och nedskräpning som följer i
dessa personers spår.

Ingen makthavare i Sverige gör något. Det får fortsätta, år efter år. Även om det vore hur enkelt som helst att ändra lagstiftningen, så att privat markägare kan begära polishandräckning i enlighet med reglerna för allmän plats.

Trots att händelser polisanmäls har man inte kunnat göra mycket för att förhindra eller förebygga deras agerande. Polisen har haft svårt att förhindra det, på grund av lagstiftningen.

Ett nyligen aktuellt fall utanför Stockholm ger en bedrövlig bild.
Anders Ström, vars gård blev invaderad
av de s.k. hantverkarna från Irland.
Nedskräpning och skadegörelse blev följden av det fyra dagar långa "besöket", innan polisen till slut kunde avhysa hantverkarna.
En polisanmälan upprättades efter händelsen, men än så länge har polisen inte kunnat göra något. Detta trots att samma grupp hantverkare har avhysts vid flera tillfällen under de senaste veckorna.
Brottsmisstankarna leder sällan till något, vi vet inte vem som har gjort vad helt enkelt, därför kan inte brott styrkas,

Ett stationsbefäl vid polisen i Norrort, Stockholm säger:
Det har förekommit i flera år, lagarna i fler år. Våra möjligheter att ingripa är förknippade med vad det står i detaljplanen för området. Är det allmän plats kan vi hänvisa till ordningslagen och avhysa dem ganska snabbt. Men är det privat mark måste det hela gå via Kronofogden, som i sin tur tar hjälp av oss vid avhysningen. Men det tar ofta 3-4 dygn innan vi får en förfrågan om detta.

Hade det varit någon som helst ”ryggrad” i våra två senaste justitieministrar hade de lagt ett sådant lagförslag som satte stopp för detta, inom en vecka.
Men varken Beatrice Ask eller Morgan Johansson, vad jag förstår, den ståndpunkten att vi inte ska försvåra för kriminella på detta sätt.
Varför ska vi som gör allt för att sköta oss, vill göra rätt för oss, fortsätta med det?

Riksdagen tycks gynna och uppmuntra kriminella beteenden.
De styrande i Sverige måste ju ha en anledning till varför de stimulerar skadegörelse: det finns ingen annan förklaring än att de vill se mer av det!

Nej, blir bara så trött på den slapphet och verklighetsfrånvaro som våra styrande politiker visar
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar