tisdag 5 juli 2016

Den radikale "Bokhandlaren från Brønshøj"!

Said Mansour är den första i danska rättshistoria som blir fråntagen sitt danska medborgarskap. Det är en historisk dom som avkunnades i Højesteret.

Mansour kom till Danmark från Casablanca i Marocko, för 32 år sedan.
Den marockansk född Said- eller Sam-Mansour som han kallar sig numera, kom till Danmark 1983 till följd av familjeåterförening med sin syster. Han fick danskt medborgarskap 1988 och 1992 grundade han Al Nur islamiska Foundation.


Det var i kölvattnet av terroranfallet på World Trade Center 2001 som ’inföddsrättslagen’ ändrades av den dåvarande VK - Venstre och Det Konservative Folkepartiregeringen, vilket gjorde det möjligt, att frånta terrordömda deras danska medborgarskap.Men frågan om han också skulle bli av med sitt danska medborgarskap, har varit en fråga för flera instanser och högsta domstolens utlåtande blev, att han ska utvisas och fråntas sitt danska pass.

Avgörande för att han nu blir av med sitt medborgarskap, är att han fortfarande är medborgare i Marocko.

Dessutom dömdes Said Mansour till fyra års fängelse och till utvisning efter avtjänat straff.

Men trots den historiska domen är det oklart, om han kommer att kunna utvisas. Hans försvar hävdar att han riskerar tortyr eller dödsstraff i Marocko.
Han är efterlyst av de marockanska myndigheterna som anklagar honom för att ha en koppling till ett kriminellt gäng, som skulle utföra jihad med mordförsök och användning av sprängämnen.
Om det är så, får han stanna i Danmark, men då som utlänning och inte som dansk medborgare. I praktiken innebär detta förmodligen att han kommer att leva på provisoriskt uppehållstillstånd i Danmark.

I sin sakframställan kunde åklagaren bevisa att Mansour under sina 32 år i Danmark hela tiden levt på olika typer av socialbidrag, aldrig arbetat en dag och aldrig ens brytt sig om att lära tala hjälplig danska och han sägs därför, vara dåligt integrerad i det danska samhället.

Trots att han
har fem barn med olika danska konvertiter. Fyra barn är från hans första äktenskap med en dansk konvertera i Danmark som han gifte sig med. Paret skilde sig 1997. Dessutom har han ett annat barn med en likaledes danska konvertera som han förlovade sig med under rättegången 2007.
I ett sådant fall som involverar utvisning och återkallande av medborgarskap spelar anknytning till Danmark en viktig roll.
Trots hans fem barn med danskor, menar högsta domstolen att denna omständighet, inte är tillräcklig, bedömer de att Mansour saknar varje som helst anknytning till det danska samhället. Huruvida straffet ska avtjänas i Danmark eller på plats i Marocko återstår ännu att se.

Bokhandlaren från Brønshøj
Den 55-årige mannen, som också är känd som "Bokhandlaren från Brønshøj".
Via hans bokförlag har han gjort sig känd som förespråkare av radikal islamism. Han har tidigare dömts för att gett ut tre böcker som uppviglar till terrorism.
Mansour har uppmanat till mord på namngivna personer och överträtt den danska strafflagens så kallade rasism paragraf.
En del av de olagliga uttalandena har sänts via e-mail och lagts upp på Facebook.

I sakframställan kunde åklagaren bevisa att han hela tiden haft nära och intima kontakter med olika islamistiska terrorgrupper. Han var bla vän med Osama bin Laden.
Sam Mansour har varit i myndigheternas strålkastarljus i över 10 år och han erhöll Danmarks första terrordom 2007.
Mansour, dömdes till tre och ett halvt år i fängelse för, bland annat, ha uppmun
trat till jihad.
Otvetydiga samtal för deltagande i väpnade jihad”, sade rätten när domen föll.


Startade 1989
Redan 1989 startade Mansour startade sitt arbete som agitator med att dela ut flygblad, med hård kritik av den marockanska regimen. Genom sin bokhandel blev det ett centrum, för en ström av propagandamaterial, med mer och mer islamistiskt innehåll.
Från förlaget, som drevs från hans hem i Brønshøj, publicerade han under åren CD-skivor, DVD-skivor med tal och predikningar av dömda terrorister och al-Qaida-ledare, samt böcker, texter, bilder och låtar.
Hans material finns på terroristanklagelser i Danmark, Tyskland och Italien. Materialet finns också med i terroristutredningarna i Spanien, Belgien och USA.
Med sin stora politiska verksamhet var han länge under bevakning av den danska säkerhetspolisen.

Han var känd för att vara ansluten till en mängd internationell islamistisk terrorism.
Bland dem, gruppen bakom terrorattacken mot USA 11 september 2001 och även med en av de misstänkta terroristerna bakom Madrid bombningarna 2004.
Vid attentatet i Madrid på ett trångt pendeltåg , dödades191 människor och 2050 skadades.
Det tog många år innan myndigheterna hittade bevis som kunde sätta Sam Mansour i samband med terrorism.


Domar mot Masour
2003 fick han en fällande dom för förfalskning och brott mot lagen om vapen.
Två år senare
2005, var han den första dansk som utredes för terror paragrafens regler för inbjudan till terror. 2007 dömdes han enligt denna paragraf, till tre år och sex månaders fängelse.

Straffet
fick han avtjäna i sin helhet eftersom kriminalvården vägrade att frige honom i förtid, på grund av att han hade ”skyddstillsyn” med hänvisning till, att Masour efter frigivningen, skulle fortsätta att uppmuntra terror.

Till skillnad från Sverige så ser inte Danmark genom fingrarna mot radikal islamistisk terrorism. De har en betydlig tuffare och stramare attityd.
Den som inte följer danska regler ”utvisas”!

Fnord
spotting tar upp i ett inlägg om ”terrorsvensken” i Belgien.
Här ser vi en ”flathet” som kännetecknar de svenska myndigheterna, som inte existerar hos danskarna.

”Mohamed Belkaid är en ytterst obehaglig påminnelse om vad den utbredda svenska flatheten mot såväl jihadismen som den islamistiska ideologi i vilken den hämtar sin näring och får sin legitimitet, kan få för konsekvenser. Detta borde mana till eftertanke och självrannsakan, men det gör det inte. Tvärtom gör vi allt för att distansera oss från terroristen Belkaid”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar