tisdag 12 juli 2016

Sveriges nye Tsar för klimatet - Svante Axelsson!

Varje gång man hör Svante Axelsson tala, kommer man att tänka på en fanatisk sektledare. Inte undra på, Svante har läst teologi. När man lyssnade på honom i Almedalen undrar man om han är på ”riktigt”? Finns det inte någon ”stoppknapp” på honom, han pratar och pratar…..

På Miljöpartiets dag, den 8 juni, annonserade språkröret Isabella Lövin att regeringen utsett en nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige.

Några dagar senare utsåg regeringen Svante Axelsson till nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. Svante Axelsson är avgående generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Han tillträder sitt uppdrag som nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige den 1 september 2016. Uppdraget är tidsbegränsat och samordnaren ska redovisa arbetet och sina slutsatser senast den 31 december 2018.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat:
”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett starkt engagemang i hela det svenska samhället behövs för att åstadkomma detta.

Vår ambition är att Sverige ska vara ett ”föregångsland”.
Den nationella samordnaren för initiativet Fossilfritt Sverige ska fördjupa den viktiga dialog som regeringen satt igång där samhällets olika aktörer samverkar, inspirerar och lär av varandra”.

Föregångsland
Att vara ett föregångsland innebär nästan alltid, att landet ska åsamkas ökade kostnader, för att vissa politiker ska kunna briljera i internationella sammanhang.
De får därmed sina bekräftelsebehov tillfredsställda. Se så duktiga vi är!

En annan orsak är att det är ett uttryck för en chauvinism som inte hör hemma på den här sidan av år 1900. Är det inte märkligt detta, att om någon företrädare för SD ger uttryck för en måttlig nationalism så är det "nazism" och Gud vet vad, men när ”Lillefar” läs SAP eller MP, framför åsikter, om att Sverige är/ska vara världsbäst, föregångsland, moralisk stormakt och så vidare, alltså lögnaktigt skryt typ Benito Mussolini, då är det OK?


Fyndet hos MP!
Lövin MP:s stora fynd, krymper för var gång hon uttalar sig. Hon verkar inte ha en susning om, vad hon har nationellt ansvar för.

Lövins uttalanden om en ändrad ekonomisk världsordning borde väl få, de flesta av EU:s medlemsstater att diskvalificera henne. Lövin är med detta uttalande, redan på samma nivå som Åsa Romson!.

Att det inom regeringen råder stor nepotism när man skall utnämna personer på viktiga poster har Rebecca Uvell visat i ett blogginlägg.

”För den andra partiet vill också peta in så många av egna de kan. Därför blev Svante Axelsson, fd generalsekreterare för Naturskyddsföreningen - landets mäktigaste lobbyist inom miljö och personlig vän med framför allt Maria Wetterstrand och Åsa Romson men även med Fridolin”.

Svante Axelsson:
”Det är ett enormt spännande uppdrag. Och enormt viktigt. Paris siktade mot 1,5 grader, då krävs det stordåd. Nu måste vi samlas för att göra det här nästan omöjliga till verklighet”.
Ett viktigt delmål är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent  till 2030.
Axelsson skall förhandla/samtala med näringsliv, offentliga organ och andra organisationer.
Axelsson går före: ”Jag köper mycket ekologiskt, har etanolbil, cyklar så mycket jag kan, åker tåg…
Jag äter kött, men har gått ner i konsumtion.”

Men i själva verket berör hans uppdrag betydligt mer än dessa små livsstilsförändringar; hela Sveriges näringsliv, jordbruket, skogsbruket, handel och, inte minst, ekonomin och jobben i alla dessa näringar måste förändras i grunden.

Strypgrepp!
Utan tvekan tar nu MP ett rejält ”strypgrepp” på Sveriges klimat- och energipolitik och stärker sin makt ännu mer.
Axelsson måste ju rimligtvis ges en hel del finansiella resurser och politisk makt för att fixa det här åt regeringen.
Det finns anledning att vara orolig för hur ett litet minoritetsparti på detta sätt, får ett enormt inflytande på mycket centrala delar i samhället.


Framfart
De flesta som följt Svante Axelssons framfart i NSF, kan fundera över hur denna extremtyckare skall få Sverige Fossilfritt och till vad nytta det skulle vara.
Sverige är bara en ynka liten del av världen och satsa så stora pengar på bli ett fossil fritt land, är i dagens situation, ingen annat än ren och skär dårskap.

Svante Axelsson tillhör en av de mest extrema lobbyisterna i klimatfrågan och har visat en usel och total bristfällig kunskap i energifrågor.
Han saknar all trovärdighet i alla dessa frågor.
En klimatexpert måste, om han skall tas på allvar, ha en bakgrund som forskare med djupa kunskaper i de tunga ämnena fysik, kemi och matematik i bagaget. Hur kan man annars påstå att man förstår något om klimatkomplexet?

Svante är en av dessa lobbyister som förordat att Sverige skall gå i Tysklands fotspår med vindkraft och solceller.

Tankenarkos
Miljörörelsen har lyckats försätta väst i ett tillstånd av tankenarkos. Axelsson och hela miljörörelsen följer blint löftet som allt som oftast ges från FN och klimatpanelen, Clinton-falangen med Obama, EU:s starka ledare med Merkel i spetsen.
De vill avkarbonisera dvs avcivilisera, avdemokratisera och avhumanisera väst.

Glädjande är att, här och var börjar några vakna upp ur narkosen, bedövningen släpper, nya tider väntar?

Efter Brexit kommer det att myllra av -exits och snart nog kommer de att växa till sig mer och mer och i detta vinddrag blåser tankesömnmedlen bort, demos vaknar och ser till att återta den hotade friheten. Vetenskap, vett och sans.


NSF
Utnämning av en lobbypost för ett av riksdagspartiernas vansinnespolitik, och i synnerhet av en sån inkompetens charlatan som "Svamle Snaxelsson", förundrar!

Varför behandlar medierna så gott som alltid Naturskyddsföreningen – NSF, med silkesvantar?

Den frågan har ställts av Mats Olin, chef för Timbro Medieinstitut, i en skrift från samma institut. Frågan är befogad, då NSF är en av de samhällsoperatörer som påfallande ofta och utan överhängande risk, att utsättas för kritisk granskning tillåts styra och ställa efter eget skön i samhällsdebatten.
I kompendiet ”Mediers gullegrisar”, granskar medier informella makthavare som Naturskyddsföreningen?
Man försöker en förklaring till att en institution som NSF, tilldelats en gräddfil i samhällsdebatten.
Naturskyddsföreningen gör absolut ingen hemlighet av sin ambition att påverka landets miljöpolitik:
”Vi vill se att politikerna tar sitt ansvar för natur och miljö”, heter det sålunda i ett strategidokument.

Skrämselpropaganda
Att en aktör som NSF vill skapa opinion inom miljöområdet är givet. För att erhålla maximal effekt måste man ”skrämmas” riktigt ordentligt. Det duger inte att komma med nyanserade rapporter med argument ”för” eller ”emot”.


Krösamaja-syndromet
Det råder stor konkurrens om uppmärksamhet och pengar. Den som kan ”skrämmas”, mest kan få båda delarna.
Våra myndigheter och organisationer har därför drabbats av ”Krösamaja-syndromet”. En skicklig ”Krösamaja”
kan alla knep och vet vem som är bäst att skrämma, för att få maximal effekt och utdelning.

Flera rejäla ”magplask”!
Gravida kvinnor och småbarnsföräldrar är hyperkänsliga för verkliga och inbillade hot mot barnen.

Ingen glömmer NSF oförblommerade skrämseltaktik och föreställning om damm som en gigantisk hälsofara.

I ett dokument skriver
NSF:
”I hemmets förmodade trygga vrå döljer sig giftiga överraskningar. Vanligt hushållsdamm fungerar som reservoar för många miljögifter.”

Många är
mycket kritisk till NSF:s damm alarmism och anser att organisationen  ”på ett cyniskt sätt exploaterar den naturliga ångest som småbarnsföräldrar har.

Sunt tänkande människor borde begripa och undra över varför NSF har valt att skrämmas med, att det skulle vara farligt med damm under sängen i sovrummet!


Ett annat bra exempel från NSF sida var det larm om bekämpningsmedel i frukt. NSF blåste på för fulla sirener.
Media med SvD i spetsen hakade på och slog upp stora rubriker:
”Kemikalier hittade i nio av tio frukter”.

Tur att vi har Livsmedelsverket som kom med en nyanserande kommentar samma dag. Men innan verket kom med sin rapport hade giftlarmet redan hunnit ”bära frukt” med vindens hastighet.

Livsmedelsverket konstaterade att en farlig nivå för en individ, vore om vederbörande satte i sig 400 kilogram vindruvor varje dag under resten av livet.
Tror ni NSF skämdes eller att de rodnade! O, nej …

Ett tredje utspel från NSF rörde plastskor. NSF påstod utan vetenskapliga dokumentation att de innehöll:
”ofta hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier, som ftalater* och tungmetaller .
* Ftalater är kemiska föreningar som är salter eller estrar av ftalsyra. Tereftalater och Isoftalater är salter eller estrar av ftalsyrans isomerer tereftalsyra respektive isoftalsyra. Ftalater används som mjukgörare i polymerer (plaster) som till exempel polyvinylklorid.

Ännu en gång lyckades NSF:s skrämsel propaganda och ett stort antal mainstreammedier tog larmet på fullaste allvar, utan att ge utrymme åt kritiska eller nyanserande infallsvinklar.

Kritiska röster saknades dock inte på annat håll. Marie Vahter, enhetschef vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, citerades på följande sätt av mediesajten
Second Opinion: ”Tungmetallerna i skorna löses inte ut.”

NSF är en av de viktigaste rösterna för en nedläggning av kärnkraften. Det är en fråga som medierna bevakar noga, och exempelvis de politiska partiernas argument och kärnkraftsbranschen granskas ofta.
Det är naturligt. Argument för och emot granskas och ifrågasätts av journalister. Men NSF behandlas inte som en makthavare vars argument synas i sömmarna.

Ett märkvärdigt exempel på hur NSF behandlas med silkesvantar av journalistkåren är hur det gick till, när en ”tung källa” kritiserade NSF:s ställningstagande avseende ekologiskt odlad mat.

Forskare hade menat att det vore en katastrof ur miljösynpunkt om all föda odlades på så kallat ekologiskt vis.
Dessa synpunkter fick visst genomslag, men flera medier föredrog att vända på det och gjorde den kritik som riktades mot rapporten från NSF, till den stora nyheten.

Topparna i NSF, ordförande Johanna Sandahl och generalsekreteraren Svante Axelsson, bereddes frikostigt utrymme i exempelvis SVT och SvD, i syfte att sabla ned kritiken från forskarhåll.
Är det någon som tror att SVT är opolitiskt obunden?
Där vimlar det av ”grönsaker” och de är minst lika politiserat som i det kritiserade Polen.

NSF favoriter hos SR och P1!
Efter en undersökning har det visat sig att SR och P1 var det medium som var flitigast när det gällde att rapportera om NSF.

NSF påståenden kunde rapporters upp till flera gånger per vecka. Ett vanligt scenario har varit att NSF pekat på vad man menar är olika typer av miljörisker och i samband därmed riktat kritik mot politik, myndigheter och företag.
Ett normalt tillvägagångssätt är att de som kritiserats, beretts möjlighet att bemöta kritiken. Tror ni de fick chansen?

Däremot är det ytterst sällsynt att kritiken riktar sig mot NSF. Bara en endast gång har det förekommit under 2014-2015 – forskarkritiken mot den ekologiskt odlade maten.

En förklaring skulle kunna vara att journalister helt enkelt inte uppfattar NSF som en makthavare utan, i likhet med dem själva, som någon som granskar makten.

Orsakerna kan vara:
Intresset för och kunskapen om ekonomiska frågor är begränsade i våra vanligaste medier. Därav ointresset att belysa de ekonomiska följderna av NSF men också Miljöpartiets tillväxtfientliga politik.

Ytterligare en förklaring skulle mycket väl kunna vara, att NSF av medierna i allmänhet uppfattas som en ”god” kraft som utmanar snöda vinstintressen.

Icke minst väsentligt i sammanhanget är det av professor Kent Asp vid Göteborgs universitet väl dokumenterade faktum, att journalistkåren till stor del favoriserar Miljöpartiet vilket ideologiskt och värderingsmässigt står NSF nära.

Så länge svenskt näringsliv med flera övriga organisationer finner sig i detta fullständigt idiotiska ”styret” av landet är det också hårresande, varför de inte talar klarspråk, när det gäller svensk konkurrenskraft och möjligheter till utveckling.

Våra politiker lever i en klimatbubbla skapad av maktsugna och neo malthusianer*.
*en mer generell befolkningsökningsrelaterad brist på mat, vatten, energi och andra naturresurser, dvs överbefolkning.

Ack så rätt han har Fnordspotting:
”Men kan förklara allt detta med naivitet, valhänthet, aningslöshet, missriktad välvilja och feghet. Alla dessa faktorer har säkerligen bidragit till att vi befinner oss där vi befinner oss, men när det kommer till kritan är de endast ursäkter. Vad samtidens många surrealistiska nyhetsrubriker i själva verket visar är att den så kallade humanitära stormakten Sverige är ett moraliskt korrupt samhälle”.

2018 kommer allt närmare för var dag, och det ska vi nog vara tacksamma för!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar