söndag 10 juli 2016

Utvisning av kriminella och asylsökande!

I slutet av 2015 hade 165 000 personer sökt asyl i Sverige. Regeringen har nu gett polisen och Migrationsverket uppdraget att starta upp planer, för att avvisa upp emot 80 000 av dem.

Anders Ygeman:
”Jag tror att det vart fall rör sig om 60 000 personer, men det kan också bli upp till 80 000.
Skall man hinna med den mängd i rimlig tid, som detta är fråga om, kommer det att handla om minst 300-400 avvisningar om dagen.

Enligt uppgift kommer minst 45 procent av de asylsökande i en första omgång att få avslag på sin asylansökan.

Regeringen räknar därför med, att runt hälften av de som kom till Sverige förra året kommer att skickas tillbaka.

Enligt Anders Ygeman står man inför en stor utmaning som kommer kräva ökade resurser. Det handlar både om att transportera ut folk och hindra de som riskerar att gå under jorden efter avvisningsbeslutet. Enligt regeringen finns det en "betydande risk" för det.

Käppar i hjulet”!
En som redan satt käppar i hjulet är
Justitieombudsmannen Cecilia Renfors.
Hon anser att tvinga kriminella utvisningsdömda invandrare att lämna landet är inte "humant och värdigt".

Det kan bara hända i Sverige att byråkrater ställer sig på de kriminellas sida. För mycket våld är skadligt!
Att de kriminella från sin sida använt, hur mycket våld som helst och mer eller mindre slagit sönder sitt offer eller våldtagit, spelar tydligen ingen roll. Offren får sår i ”själen” för resten av livet, så långt kan inte denna byråkrat tänka, utan hon läser paragrafer innantill!

 Fnordspotting skriver:
den dagdrömmande regeringen - kort sagt, för att bromsa utvecklingen måste en hel flock av heliga kor slaktas”.Detta borde Ygeman ta till sig!


Att som Ygeman tro att vi det närmaste året skall kunna utvisa över 60.000, är inget annat än dagdrömmar och om han
vill genomföra detta, måste han slakta flera heliga kor.

Har Ygeman den förmågan?  Knappast – hittills har det varit mycket snack av Ygeman i liten verkstad!
Det första
han skall göra är att få stopp på byråkrater som JO Renfors och inte bry sig vad ”gap vänstern” kommer att skrika om, när polisen tar i med hårdhandskarna, när utvisningarna skall verkställas.

Det som nu stör JO Renfors väldigt mycket, är tre ärenden hon utrett, vilka möjligheter polisen har att vidta tvångsåtgärder för att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut när Migrationsverket lämnat över ansvaret för att verkställa besluten till polisen.

Föga förvånade anser hon att det finns brister i lagstiftningen, när det gäller polisens rätt att använda tvångsåtgärder vid avvisnings- och utvisningsbeslut, att bara ta i lagom och inte för mycket!

I ett ärende hade polisen hämtat en kvinna och hennes två barn som inte ville lämna landet frivilligt och kört dem till flygplatsen inför resan till hemlandet. I beslutet konstateras att den bestämmelse som polisen grundade hämtningsbeslutet på, inte var tillämplig och det fanns inte heller något annat lagstöd för ingripandet.

Det framgår av uttalanden i förarbetena till utlänningslagen, att syftet med att överlämna ärendet till Polismyndigheten är att polisen ska kunna använda tvång när det behövs.

Överlämnande bestämmelsen ger dock inte i sig någon sådan rätt för polisen, säger den paragraf ridande JO Cecilia Renfors.

Hon anser att det inte heller finns något annat uttryckligt lagstöd för den åtgärd polisen vidtog, när de berörda inte tagits i förvar.
 
I de två andra granskade ärendena var de berörda personerna tagna i förvar och polisen hade kört dem till deras hemlandsambassader, för att ambassaderna skulle utfärda nödvändiga resehandlingar.

Båda personerna hade inför besöken uppgett, att de inte ville åka dit. I det ena ärendet gjorde den omhändertagne sådant motstånd, under transporten till ambassaden, att polisen ansåg sig tvungen att använda våld, för att besöket skulle kunna genomföras.
 
I besluten konstateras att varken lagtext eller förarbeten ger något tydligt besked om att polisen har rätt att genomföra ett ambassadbesök med en person som är tagen i förvar. Det är enligt JO Cecilia Renfors otillfredsställande att det inte framgår vilka befogenheter polisen har i detta avseende.

Inser inte JO Cecilia Renfors att hennes tolkning av paragraferna kommer att sprida sig som en ”präriebrand” till alla som skall utvisas. De kommer att ”trilskas” rejält och därmed omöjliggöra all utvisning.

Ygemans förhoppning om att utvisa 60.000 är en ”våt” dröm om man inte tar i med hårdhandskarna. Är det någon som tror att detta kommer att ske i Sverige?
Så agerar en politisk aktörer som fullständigt tappat fotfästet. Ygeman förstår inte vad som händer i tid och rum.
V
ärre är: han försöker inte ens förstå utan attackerar verkligheten som en fiende, för att hålla fast vid hopplösa utopiska floskler.

Att S skall få med MP på den mängd utvisningar det  är fråga om, kommer att bli intressant att följa. Om MP återigen viker sig, får de ännu en svekdebatt i partiet som ett brev på posten!

2 kommentarer:

  1. Ygeman har, av någon anledning åtnjutit en viss respekt.
    Men varför?
    Det händer ju inget, men han är förstås duktig på att lägga orden rätt.
    Är det därför?

    SvaraRadera