torsdag 7 juli 2016

Svenska massmedier är mest vänstervridna i Europa!

Den nya Yougov-mätningen utgår från ett urval av sju västeuropeiska länder där Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och Storbritannien ingår.
Den visar i en färsk studie som det internationella opinions­mätnings­institutet Yougov har gjort, att Sveriges media är mest vänstervridet och att Aftonbladet intar en särställning!
I Sverige säger de flesta svarande, att medierna är vänstervridna eller kraftigt vänstervridna vid skildringen av samtliga ämnesområden.

Värst är det enligt svenskarna i frågor om invandring där sex av tio svenskar tycker att medierna ger en "alltför vänstervinklad" bild av verkligheten.

Inom ämnet brottslighet säger drygt fyra av tio svenskar att medierna, antar en alltför vänstervinklad bild.
Vänsterns magreflex är att i alla lägen definiera, hitta, föra fram och försvara svaga och utsatta grupper. Hela deras världsbild är uppbyggd på detta.
Ibland rubriceras det klasskamp, ibland är det rasism och ibland utanförskap. Utanförskapsområdena definieras alltid som låginkomstområden som behöver extra stöd. Det är alltid synd om alla som bor i dessa områden.

Men är det sant? Är det sant bara för att detta påstående upprepas gång på gång?
Nej. Verkligheten är en helt annan.

I flera artikelserier påvisas hur utanförskapsområdena uppvisar låga
redovisade inkomster.
Samtidigt beskriver man omfattande knarkhandel. Är det någon som tror att kriminella av idag, har lite pengar att röra sig med? Tvärtom, de har mycket mer pengar än en vanlig Svensson.
Knappast någon betalar skatt. Dessa personer skyddas av vänstermedia!

Sanningen är att dessa utanförskapsområden är utanför samhället, för att många där tjänar på att vara utanför samhällets ramar. De har
ensidigt sagt upp samhällskontraktet.

Dessa områden är skattebefriade reservat för aktiviteter som i övriga samhället inte tolereras.

Löfvén framförde i Almedalen, att nu skulle regeringen lösa problem med utanförskapsområden. Samma visa upprepas och vi har hört den med olika orkesterledare i minst 10 år.

Dessutom hade Löfvén fräckheten att snacka om den ”svenska modellen”, samt att vi tillsammans ska klara problemen. Detta har vi hört för ett tag sedan av Merkel.

Den svenska modellen är historia. Den är baserad på en övertro på att politikerna alltid fattar rätt beslut och vad som är bäst för medborgarna, samt att man kan kontrollera medborgarnas åsikter med Public Service i monopolsituation.

Idag är det snarast ett skrämmande exempel på maktmissbruk, partistrategi, koalitioner, och svamlande politiker.

H
ur skall Löfvén & Co, med helt fel verklighetsuppfattning lösa detta problem? Svaret är att de inte kan det.

Troligen för att de inte vill inse, att vi idag har skapat klansamhällen, med helt egna regler som tjänar miljoner på att stå utanför det samhällskontrakt, som så många andra följer.

Vänstern borde få beskriva hur de tänker lösa problemet med skattesmitande miljonärer i mångkultur
områden.
För det är deras "tycka synd om" mentalitet som genom att bortse från verkligheten, skapat förutsättningarna för att dessa multikriminella kunnat få etablera sina egna territorium på svensk mark.

Våra nya miljonärer går under radarn. Allt för att våra politiker "Varit naiva"!

Vem blir först i medierna att inse att dessa utanförskapsområden i realiteten är miljonärsgetton.
Vem inser först i medierna, att det är svarta pengar som inte redovisas som gör att dessa områden växer. Det är kriminaliteten som lockar. Mängder med ungdomar rör sig med årslöner per månad.

Nu vill Löfvén & Co lägga ännu mer på dessa samhällen, mer bidrag, mer fritidsgårdar och allt mindre krav.

Mångkulturen kamouflerar kriminaliteten. Mångkulturetablissemanget ursäktar kriminalitet.

De utsatta områdena är inget annat än av kriminella ockuperade områden.
Dessutom är de extremt lönsamma. Vem kör runt med stora BMW på stan och har tjocka guldhalsband? Samtidigt som de politiskt skyddas framförallt av vänstermedia.

Det låter nästan som en traditionell beskyddarverksamhet.
Vänstern behöver utsatta områden för sin politik och de kriminella behöver kunna arbeta i skydd av mångkultur
ellt frikort.

Alla som tog ut segern efter Köln och DN-gate jublade för tidigt. Efter ett par månader med för svensk del ovanligt rättframma tidningsartiklar svängde pendeln snabbt tillbaka igen. Svenska medier påbörjade arbetet med att mödosamt försöka stoppa tillbaka den förrymda anden i flaskan igen.

Eftersom folk i allmänhet har minne som guldfiskar, är snart Köln luddigt i hågkomst.
Hur var det nu igen, var det flyktingar som angrep tyskor? Bara en liten del visade sig senare ha varit asylsökande va? Resten vanliga tyskar säkert.

Festivalsnusket är enbart och allena en mansfråga. Häromdagen vevades det om och om igen, hur Värmlandspolisen ”ljugit” och Sarnecki hade ”rätt”.

Tydligen var det knappt några ensamkommande inblandade, överlägset flest av de misstänkta, var helt vanliga svenskar.
Eller hur var det nu?

Svenska s.k. journalister anser knappast, att "de är medskyldiga till varje kvinna som får sitt liv förstört". Den tanken är dem ”totalt” främmande.

Skulle vidare tro, att de utgår från, att om media förmedlar en gemensam, samstämmig bild/narrativ så blir det den mediala berättelsen som segrar och sätter agendan.

Efter att svenska s.k. journalister i decennier har vilselett väljarna, så skulle det vara en stor prestigeförlust att tillstå detta... så man kör vidare och kolporterar samma berättelse som tidigare. Tror alltså inte att det primärt handlar om rädsla - utan om hybris.
Jag kan tänka mig en till möjlig förklaring. Den går ut på att den härskande klassen har fjärmat sig rejält från det folk och det land där de lever.

De fortsätter att köra sin linje, spelar ingen roll hur orimliga argumenten är. De lever sitt liv och vi lever vårt. Rädslan att någon gång avkrävas ansvar för det man gjort med Sverige, är inte en dominerande känsla.

De är som Nicolae Ceausescu, kontakten med befolkningen är bruten. Man kan överhuvudtaget inte föreställa sig, att folket skulle kunna göra revolt.

Motpol beskriver i ett inlägg på ett bra sätt Mord iden svenska idyllen”, händelseförloppet och bortförklaringar från den vänstervridna median.
Beskrivning kunde inte göras bättre.

Varför gör media så här?
Det föder givetvis omedelbart uppfattningar om att sanningar döljs för allmänheten, att vissa saker inte får sägas. Lite så är det nog också. Hade en svart man dödats av en vit är risken stor att
Aftonbladet hade kallat det hela för en "rasistattack". Ni vet det där om att dra snabba slutsatser, att utnyttja tragedier för sina egna syften”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar