fredag 8 juli 2016

Vindkraft = slaktmaskiner för fåglar och fladdermöss!

Nu redovisas de negativa konsekvenserna av vindkraftexploateringens effekter på tjäderspelsplatsen vid Sörskog/Högbergets vindkraftpark i Falu kommun.

Det är fältornitologer inom Svenska Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna som följt den lokala tjäderpopulationen under sju års tid.
Kommitténs ordförande Göran Rönning:
”Resultaten är skrämmande och alarmerande. Tjädern skräms bort från sina urgamla spelplatser och turbinens vingar slår ihjäl fågeln.
Vindkraftverk dödade i storleksordningen ca 15.000 fåglar under år 2014 i Sverige.

Det är inte enbart det intensiva skogsbruket som raderat många av tjäderns och orrarnas gamla spelplatser. Nu förvandlas stora delar av de kvarvarande oskyddade gammelskogarna till rena industrilandskap i suset av vindkraftparkerna. Och i den miljön trivs inte skogsfåglarna.

De nya landskapen slår sönder den lokaltrogne tjäderns hemområden och hotar skogsfågelns framtid.
Den sammanlagda effekten av vindkraften i skogslandskapet är ytterst allvarligt.
I Dalarna har döda och krossade tjädrar även påträffats vid Saxbergets och Fjällbergets vindkraftparker.
Vid Sörskog/Högberget har vindkraftexploateringen fått effekten att den ursprungliga spelplatsen trängts bort 600 meter från ursprungliga arenan. Samtidigt har antalet spelande tuppar minskat med 60 procent och de fasta revirhävdande tupparna minskat från tio till fyra.
Studien är den första och enda kända långsiktiga som utförts i Sverige om hur tjädern påverkats av vindkraftexploateringen i skogslandskapet.


Havs- och kungsörnar
Att bygga vindkraft nära populationer av havs- och kungsörnar är direkt olämpligt. Dessa båda örn arter är utrotnings hotade.
Vid studier av
rovfåglar har det konstaterats att de är orädda och viker inte för vindkraftverken i samma grad som andra fåglar. De får också mindre kullar och drabbas därför hårt när en enskild individ dör.

Det finns ca 1000 kungsörnar i Sverige men nu finns det en mindre. Fågeln blev kluven i fyra bitar av ett vindkraftverk. Dagen efter fick en havsörn sätta livet till i en liknande händelse. Ytterligare ett exempel är en havsörn som klövs i fyra delar utanför Kristianstad.

Att avfärda kritiken vad gäller döda fåglar genom att hänvisa till det totala antalet dödade fåglar är inte relevant i sammanhanget. Det är inte det som ornitologerna är oroade för. Det här handlar om fåglar som är speciellt utsatta av just vindkraftverk och speciellt stora rovfåglar. Båda exempelvis havsörn och kungsörn har inte så stor population i Sverige och räknas därför som känsliga.

Fladdermöss
Vindkraftverken i Europa beräknas döda upp till en halv miljon fladdermöss per år, uppger Vetenskapsradion. Det kan leda till att sällsynta arter utrotas.
Fladdermössen är chanslösa när vindkraftverkets vingar kommer farande med en hastighet på 300 kilometer i timmen. Bland fladdermössen är det arter som är anpassade för jakt på insekter på relativt hög höjd som hamnar i riskzonen.

Naturvårdsverkets rapport om effekter på fladdermöss och rovfåglar:
”Det finns inte i hjärnan på en fladdermus eller en kungsörn att något kommer med den farten”.
Forskare vill att vindkraftverken stoppas när fladdermössen är som mest aktiva, till exempel under varma nätter med svag vind och mycket insekter i luften. Sådana försök har gjorts i Tyskland och USA, och då har dödligheten minskat med 80-90 procent.


WWF och Greenpeace stödjer vindkraft
Att vindkraften har en dylik högst oetisk uppfattning är knappast förvånansvärt med alla stora ekonomiska intressen bakom sig.
Därför är det obegripligt att naturvårdsintressena med WWF och Greenpeace i spetsen kan fortsätta sin cyniska lögn kampanj understött av omfattande annonskampanjer. Inser de inte att vindkraften dödar hundratusentals fåglar och fladdermöss?

Inser inte folk vad de håller på med genom att stödja dessa organisationer!
Jag kan inte förstå varför inte unga människor blir upprörda inför detta systematiska utrotande av våra fåglar och förstörelsen av vår vildmark.
Har hjärntvätten verkligen trängt så djupt in i sinnena, finns det snart inget hopp mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar