onsdag 6 juli 2016

Irländskor tvingas åka till England för att få abort!

Abort ses av många som en självklarhet. Många invändningar avfärdas kategoriskt som religiös fanatism. Men som så ofta annars fallerar argumentationen och det visar sig, att det inte alls är nödvändigt att ta avstamp inom religionen, för att ifrågasätta aborter.

Irland har tillsammans med Malta, Polen, Andorra och San Marino Europas strängaste abortlagstiftning. Varje år reser omkring
5 000 kvinnor och flickor från landet för att genomföra en abort.

Den stränga lagen, instiftad i konstitutionen sedan 1983, gör det i princip omöjligt att göra abort även om kvinnans liv är i fara.
Straffet ligger på 14 års fängelse och även till sjukvårdspersonal riskerar höga bötesbelopp om de hjälper en kvinna, med information eller upplysningar kring hur en abort går till.
Katolska Irland röstade igenom en liberalisering av landets stränga abortlagstiftning 2013.

Man debatterade detta i 20 år, innan Irlands parlament i en historisk omröstning, beslöt att tillåta abort, om kvinnans liv är i fara. Men det är långt kvar till rätten till fri abort, konstaterar organisationer för kvinnors rättigheter.

Lagändringen, som röstades igenom i underhuset med siffrorna 127—31, ändrar i grunden inte det faktum att abort är förbjude
n i Irland.
Det nya är att abort tillåts i lagen då kvinnans liv uppenbart är i fara, inbegripet risken för självmord — en möjlighet som Högsta domstolen slog fast 1992, men som inte tidigare skrivits in i lagen.


Aborten ska genomföras på en offentlig gynekologisk klinik, förutom i nödfall.
  • Två läkare måste intyga att det finns risk för kvinnans liv. I det fall självmordsrisk är kriteriet för abort, krävs intyg från tre: en förlossningsläkare, en psykiater från sjukhuset samt ytterligare en psykiater.
  • Kvinnan kan överklaga ett nej till en kommitté som måste fatta beslut inom en vecka.
  • Syftet med lagändringen sägs bland annat vara att ge läkare klarhet i när abort kan tillåtas.
  • I grunden är dock fortfarande abort förbjudet i irländsk lag.
Kvinnor som utsatts för våldtäkt eller incest, eller som väntar barn som inte överlever födseln, har fortsatt inte rätt till abort.


Enligt European Women's Lobby är det lång väg till fri abort för irländska kvinnor. De är mycket kritiska till att det har tagit regeringen 20 år att reagera.

Kvinnor och flickor som behöver en abort behandlas som kriminella. De blir stigmatiserade och tvingas bege sig utomlands, vilket påverkar både deras mentala och fysiska hälsa. Den irländska staten kan inte längre blunda för verkligheten och hur landets lagstiftning påverkar tusentals personer varje år på ett fruktansvärt sätt.
Det var två fall som påverkade debatten och beslutet 2013.
E
n indisk kvinna i Irland som 2012 avled i sviterna av ett missfall.
En historia som fått stora rubriker, är den om en nyanländ flykting som hade blivit brutalt våldtagen i sitt hemland och vid ankomst till Irland upptäckt att hon blivit gravid.
Hon uppsökte genast läkare för att ansöka om abort. Hon var då i vecka 8. Trots att läkare och psykiatriker ansåg att hon riskerade att ta sitt liv, om hon skulle fullfölja graviditeten - ett av kraven för att få rätt till abort - så nekades hon abort.
På grund av hennes immigrantstatus, hade hon inte heller möjlighet att resa till Storbritannien, så som tusentals irländska kvinnor gör varje år för att göra abort. Hennes bristande språkkunskaper, att hon var ung och nyanländ, gjorde det svårt för henne att söka andra vägar, för att avbryta den oönskade graviditeten.
Under den 17 veckor långa väntetiden försökte kvinnan ta livet av sig och när hon sedan påbörjade en hungerstrejk, beslutade man att tvångsmata henne.
Sedan togs
ett beslut att i vecka 25 utföra kejsarsnitt - mot kvinnans vilja - då en fortsatt hungerstrejk ansågs riskera fostrets liv, något som ledde till stora protester både inom landet och i omvärlden.

Irländskor gör abort i England
Siffror som Belfast baserade nyhetsorganisation Delta, visar att mellan 2010 och 2014, nästan 25.000 kvinnor reste från Irland och Nordirland, för att göra abort i England. Det är cirka 13 kvinnor varje dag. Nästan 20.000 av dem är från den irländska republiken.


Abort Support
För de tusentals kvinnor som väljer att ta resan, har detta nätverk satts upp.
Abort Support ger råd för dem som funderar på
göra abort. De hjälper ekonomiskt i fall. där kvinnor inte har råd att resa till England.

Abort Support hjälper kvinnor från en mängd olika bakgrunder, och har haft kunder som sträcker sig från 13 till 51 års ålder; några har våldtagits eller
varit i missbruks relationer. Andra hade inte har råd med ytterligare ett barn. Många har försökt att tvinga ett missfall själva.
Flyg, boende och andra omkostnader hamnar mellan $ 650 och $ 2000, som många kvinnor inte har råd med.

Mara Clarke, Abort Support:
Vi ger information om det billigaste sättet att ordna abort och resa till England.
Vi ger också information om hur man kommer åt, säkra men olagliga medicinsk
a abortpiller".
Enligt Abort
Support, har användningen av abortpillren lett till en nedgång i antalet kvinnor som reser för att göra abort. Det har också inneburit att kvinnor i missbruks relationer, har tillgång till abort utan att höja misstanken.

Mara fortsätter:
"Att få rätt information till kvinnorna är verkligen viktigt. Det finns så många sätt som vi kan bidra till att minska kostnaderna för resor, eller ge ekonomiskt stöd om det behövs". Trots att abortpillren anses som säkra av Världshälsoorganisationen, har det funnits, en hel del skrämselpropaganda som omger piller.
Mara Clarke:
Vi har haft en mor med fyra barn som säger till oss:
" Jag försöker att räkna ut hur att krascha min bil för att orsaka missfall.
Kvinnor
som har druckit blekmedel, kvinnor som har tagit tre paket av piller med en flaska gin eller har de kastat sig ner för trappor."
Mara förklarar, att sådan desperat taktik är vanlig bland fattiga kvinnor.
Kvinnor med pengar har alternativ och kvinnor utan pengar
som inte vill ha barn, gör farliga och desperata saker.


En irländska talar ut
Claire Cullen-Delsol är en irländska som valt att gå ut i pressen och prata ut om sin ångest! Med detta hoppas Claire som är en bland ett växande antal kvinnor som talar öppet om sina erfarenheter i hopp om, att det så småningom kan leda till förändring i den stränga abortlagstiftningen.

För några veckor sedan vaknade Claire Cullen-Delsol upp och undrade om hennes ofödda dotter hade dött i henne.
Barnet
hade fått namnet Alex av Claire och hennes make Wayne. De hade efter ett ultraljud i tjugonde veckan fått diagnosen pataus syndrom på sin ofödda dotter. Pataus syndrom är ett sällsynt syndrom, som innebär en svår utvecklingsstörning. Syndromet beror på ett felaktigt antal kromosomer i kroppens celler.

Paret fick höra att det inte fanns något hopp,
för att deras dotter skulle överleva.
Eftersom de lever i Irland, nekades de abort. De hade två alternativ att välja mellan, vänta tills Alex dog i Claire eller resa utomlands för att få abort – närmast till England.

Under de närmaste fem veckorna efter beskedet, funderade Claire över situationen.
Claire hade aldrig tidigare haft psykiska problem, men
nu kände att hon vara nära kanten.
Claire berättar:
"Det blev bara värre och värre alltefter som tiden gick. Varje dag tänkte
jag ,när var det sista gången jag kände rörelser, hur mycket längre kommer det att vara?
Varje natt drömde
jag om att man drog ett tt barn ur mig, om att bli instängd eller att jag fastnat i en bubbla och att jag inte kunde komma till mina andra två barn.

Alex kände att Alex blir svagare och svagare. Claire gick på upprepade besök hos en läkare. Hon väntar på den dag de inte längre kunde höra Alexs hjärtslag och att hon skulle få en induktion för förlossning.
I andra uppmärksammade fall har kvinnor tvingats bära på döda foster i upp till 14 veckor, eftersom sjukvårdspersonal varit rädda för att straffas om de gjorde abort.
Läkare som bryta mot lagen och genomför abort, kan 14 års i fängelse. Clarie frågar sig också hur nära döden en kvinna måste vara för att få göra abort.

Claire: "Allt var täckt i sorg".

Claire fortsätter:
"Jag hade två graviditeter där allt var bra utan att veta vilken inverkan den åttonde ändringen kan få på mina rättigheter, med hänvisning till den del av den irländska konstitutionen som förbjuder abort direkt.
Det faktum att så många kvinnor måste lämna landet för att få tillgång till vad som är en medicinsk åtgärd är
helt felaktigt.
När jag väntade Alex, var jag inför detta själv. Jag tänkte, hur kan vi i ett demokratiskt land låta detta fortsätta"?

Claire och Wayne valde att stanna i Irland, eftersom de redan har två små barn, och Claire ville ha en natt när hennes familj, inklusive Alex, kunde vara tillsammans

Om hon hade kunnat induceras
för abort direkt i Irland, tror hon att hon skulle vara mycket bättre psykisk hälsa.

Claire:
"Om jag inte hade haft dessa veckor
av väntan, rädsla och ångest, tror jag att jag skulle vara en helt annan person. Jag skulle ha kunnat komma över detta på ett sätt som jag kan inte nu.

Claire:
"Vad spelar det för roll för dem om hon
aborterades vid 22 veckan eller 26 veckan? Det skulle ha gjort stor skillnad för mig".
En skrämmande historia från dagens Irland!

Skulden kan läggas på den katolska kyrkan.
Den katolska kyrkan styrs av män som aldrig varit i närmare kontakt med gravida kvinnor och vilka problem en graviditet
kan innebära. Inte heller har dessa ”stofiler” varit i kontakt med gravida kvinnor som våldtagits.

Frågan om abort har varit ett återkommande ämne för debatt och den katolska synen ifrågasätts av många. Katolicismens syn på abort grundas på, att liv till varje pris bör tas till vara.
Följdfrågan blir då när det mänskliga fostret i kvinnans mage kan räknas som liv. Enligt katoliker blir livet till redan i befruktningsögonblicket och därmed är foster detsamma som liv.

När omständigheter gäller övergrepp
Frågan om abort kompliceras ibland av ytterligare omständigheter vilket kan medföra ett svårt moraliskt dilemma. Det kan exempelvis gälla då befruktningen skett som följd av ett övergrepp.

Om kvinnan utsatts för våldtäkt ser katoliker på detta som en beklagansvärd situation, men vidhåller ändå att abort felaktigt resulterar i berövandet av ett liv.
Trots de svåra förutsättningarna som uppstår vid en sådan situation, bör livet ändå ses som värt att ta tillvara, att detta alltid är ett privilegium och inte ett straff, trots omständigheterna.
Grundsatsen är att människans uppgift är att skapa och hon inte har rätten att förstöra.

Katolska kyrkan på Irland har varit inblandad i flera skandaler de senaste åren.
En skandal
som kyrkan står inför är anklagelser om barn vanvård efter att en forskare fann poster 796 barn som tros vara begravda med motiveringen: barn födda av ogifta mödrar.

Aktivister i Irland
propagerar nu för en separation av kyrka och stat. Den irländska regeringen har lovat en fullständig utredning om fallet. Hur kunde hundratals barn som var under vård av katolska nunnor.

Fnordspotting tar upp i ett intressant inlägg:
”Statens rätt till individens kropp?
Det handlar om "kvinnans rätt till sin egen kropp". Med detta argument avfärdas regelbundet alla försök till att problematisera abortfrågan.
Problemet med argumentet är att abortfrågan
inte handlar om någons rätt till sin egen kropp, den handlar om huruvida det är acceptabelt att avliva ett ofött barn eller ej. Frågan har förhållandevis enkla svar direkt efter befruktningsögonblicket och strax före födseln. Under de nio månader som passerar mellan dessa bägge tillfällen förtjänar dock frågeställningen att behandlas som det svåra dilemma i en moralisk gråzon den faktiskt är”.

Detta inlägg borde ”stofilerna” i katolska kyrkan läsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar