onsdag 16 december 2015

Ät svenskt kött - en slogan som är oslagbar! Sverige har EUs minsta användningav antibiotika!

Missbruket av djurantibiotika i Europa
Varje år dör cirka 25 000 människor i Europa till följd av antibiotikaresistens, och i Sverige beräknas många människor vara smittade av resistenta bakterier.

Problemet medför stora personliga tragedier och i Sverige ökar kostnaderna för sjukvård i form av förlängda vårdtider.

Det är därför inte konstigt att WHO nu rankar antibiotikaresistensen som ett av de största hoten mot folkhälsan. WHO konstaterar att antibiotikaresistensen innebär:
att vi får allt svårare att behandla de enklaste infektionssjukdomar för att inte tala om behandlingar i samband med operationer eller mer komplexa sjukdomar. Allvaret i situation kan inte nog understrykas.

Resistenta bakterier hittade i Kina
Helt nyligen publicerades nya och skrämmande fakta/data om antibiotikaresistens.
I Kina har en grupp forskare upptäckt en ny resistensmekanism mot colistin, ett antibiotikum som idag är det sista som finns att ta till vid vissa livshotande infektioner med multiresistenta bakterier.
Den nya resistensen är plasmidburen, vilket innebär att den enkelt kan överföras mellan bakterier och olika bakteriearter.

I den nu presenterade studien har forskarna analyserat förekomsten av resistens både hos levande grisar och kycklingar i olika regioner i Kina men också i kött från dessa djurslag i samma regioner.
Den plasmidburna resistensen förekom i betydande omfattning, i upp till 15-20 % av proverna. Även om det endast finns begränsad försäljningsstatistik i Kina då det gäller antibiotika. Det  är tydligt att missbruket av colistin har selekterat fram en resistens, som nu gör att läkarna kan stå utan effektiva antibiotika, för patienter som har drabbats av allvarliga, livshotande infektioner.

Men colistin är inte något unikt för Kina. Det har använts inom lantbrukssektorn ända sedan 1950-talet och 2013 var det femte vanligaste antibiotikum som användes inom djurhållningen i EU.

Precis som för all antibiotikaanvändning inom djurhållningen så handlar det i stor utsträckning om gruppmedicinering av djur, för att förebygga sjukdom. Ett av de viktigaste läkemedel som läkarna har för att stoppa infektioner med multiresistenta bakterier har alltså sin största användning till djur som inte ens är sjuka!

Resistenta bakterier sprids till människor, främst via maten men också genom direkt kontakt med djur som smittats eller från mark som förorenats.Nya lagar om användning av antibiotika planeras genomföras i EU
De senaste larmrapporterna om antibiotikaresistens måste tas på allvar när Europaparlamentet snart ska ta ställning till nya lagar om veterinärläkemedel. 
Man planerar ett förbjuda all användningen av antibiotika till friska djur, i så kallat förebyggande syfte.

En chans finns just nu, att ta ett stort steg på vägen i arbetet mot antibiotikaresistens:
översynen av EU:s lagstiftning för veterinärläkemedel och dess användning.

I Europaparlamentet håller man just nu på att förhandla om nya lagar, då det gäller veterinära läkemedel och användning av läkemedel i foder.

Tyvärr finns starka krafter(läs: lobbyister för köttmarknaden)som vill försämra EU-kommissionens förslag, vilket riskerar att sätta hela arbetet mot antibiotikaresistens på spel.

Flera länder vill fortsätta tillåta att ge friska djur antibiotika. Det ska räcka med att det finns en ”risk” för att de ska bli sjuka för att veterinären ska få skriva ut antibiotika, inklusive colistin.

Sverige och flera andra länder har lagt förslag för att stoppa detta missbruk. Antibiotika ska aldrig få kamouflera en dålig djurhållning och friska djur ska inte få antibiotika.

Läs även: http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2015/12/den-svenske-grisen-har-knorr-pa-svansen.html


Antibiotika användning i Sverige
Sverige har den lägsta antibiotikaförbrukningen per producerat kilo kött inom EU.
I djurhållningen
på Cypern använder man trettio gånger mer antibiotika än vad man gör i Sverige och i Danmark används tre gånger så mycket som i Sverige.
Sverige har den lägsta antibiotikaförbrukningen per producerat kilo kött inom EU.

Försäljning av antibiotika i EU
Tyskland 1,83 miljoner ton
Spanien 1,78 miljoner ton
Italien 1,67 miljoner ton
Frankrike 912 miljoner ton
Polen 470 miljoner ton

I Tyskland är det känt att lantbruket använder mycket antibiotika per producerat djur.
Flera antibiotikaskandaler har avslöjats i Tyskland och Holland, men det pågår också en debatt om hur man kämpar för minskningar av användningen av antibiotika.

Dold oregistrerad försäljning
Tyvärr finns det också en svart marknad där uppfödare kan köpa antibiotika. I Tyskland används mycket icke lagligt distribuerad antibiotika, vilken alltså inte är utskriven av veterinärer enligt gällande lagstiftning inom EU.

Resistens oro
Diskussionen om antibiotikaresistens sköt inte oväntat också fart under förra året och myndigheterna i Tyskland konstaterade att bara de lagligt utskrivna antibiotikamängderna, som ges till djuren via vattnet, är så stora att de (även utan den olagliga förskrivningen) skulle räcka för att orsaka resistens.
Man säger också, att stallarna inte blir tillräckligt rengjorda mellan behandlingsomgångarna, vilket också driver resistensutvecklingen.
I ett försök att komma till rätta med resistensutvecklingen introducerades i North-Rehine Westphalia ett ”frivilligt åtagande” under 2012 där all användning av antibiotika skulle noteras av djurägare och veterinärer i en databank.

Frivillig minskning av antibiotika har inte fungerat
Konsumentministern Johannes Remmel;Tyskland har kommenterat detta i upprörda ordalag:
”Resultatet visar att ingenting kommer att hända på frivillig väg när det gäller minskningen av användning av antibiotika i uppfödningen. Därför krävs omgående skarpare lagstiftning.
Nya lagar var också utlovade av EU, men hittills har inget hänt”.

Många syndare
Allt fler inser dock att resistensproblematiken måste tas på allvar och tyska politiker har flera gånger uttryckt förhoppningar om att man ska kunna lagstifta för utökade kontrollmöjligheter under 2015.
Det bör påpekas att tysk djurhållning inte är ensam ”syndare” när det gäller omfattande missbruk av antibiotika. Talar man med branschfolk framkommer inte sällan obekräftade uppgifter om dold försäljning även i länder som Belgien, Spanien med flera.EMA-rapporten visar också att antibiotika används slentrianmässigt i många länder och att 90 procent av försäljningen av antibiotika i Europa var avsedd för behandling av hela djurgrupper genom behandling via foder eller vatten.

I Sverige är motsvarande siffra tio procent. Sverige har också den lägsta antibiotikaanvändningen inom lantbrukets djurproduktion av alla länder inom EU.

Ät svenskt kött – denna slogan är oslagbar - mer än aktuell!

Nästa gång du handlar kött - handla svenskt!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar