måndag 28 december 2015

Koldioxid höjer inte värmen! Beviset för detta är ett enormt slag i ansiktet på klimatalarmister!Det är fysiskt omöjligt för koldioxid att göra något märkbart åt värmen!

Denna slutsats har Mike van Biezen kommit fram till i en ovanligt klar redovisning av fakta.
Mike är en mycket kunnig och allmänbildad forskare, som lagt ner mycket arbete på klimatet. Han är professor i fysik, matematik, astronomi och geovetenskap vid Compton College, Santa Monica College, El Camino College, och Loyola Marymount University i Kalifornien.

Mike har bevisat att vattenångan förekommer i mångdubbelt högre koncentration och har mångdubbelt högre förmåga att absorbera strålning. Inom koldioxidens smala spektralband “stjäl” vattenångan den energi, som koldioxiden skulle kunna absorbera.
Detta kan gälla endast nära marken, eftersom den uppgående strålningen sedan är helt absorberad.
Detta gäller om man vill tro att absorption av strålning i luften är en viktig faktor för “växthuseffekten”.

När man tittat närmare på detta visar studier av planeternas atmosfärer att den effekten bestäms av atmosfärens massa, vilken visas av trycket vid marken:
Energibalans med rymden uppstår på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar, 11.000 meter på Jorden. Det gäller oberoende av gasblandningen. Det spelar ingen roll om där finns koldioxid eller inte.

Molekylernas temperatur är ett mått på den hastighet de susar omkring med i ständiga krockar med andra. De som då boxas neråt får ett energitillskott av gravitationen, vilket ökar hastigheten och därmed temperaturen.

Detta stämmer helt med gaslagarna:
En gasvolym som komprimeras blir varmare.

Slutsatsen är bedövande klar:
Tror man på en “växthuseffekt”, kan koldioxid inte göra så mycket att det märks. Vattenångan är så mycket mäktigare.
Tror man på fysiken, finns inget som rätteligen kan kallas “växthuseffekt” och följaktligen finns inga “växthusgaser”.

Skolornas nedvärdering av kunskap har nu nått sådana nivåer för forskare, journalister och ministrar.
Man kan bli miljöminister utan att förstå betydelsen av koldioxid för livets existens. Åsa Romson vill dammsuga bort koldioxiden från atmosfären. Då skulle livet på Jorden dö ut.
De flesta journalister tycks ha valt jobbet för att åstadkomma stordåd med att “rädda världen” genom att frälsa publiken i någon idealistisk tro. Bra exempel är att koldioxid är farlig eller att vänstern anser att kapitalismen måste krossas.

Samma motiv tycks även ha gällt många forskare. De har haft en övertygelse och har sedan valt att forska i avsikt att finna argument för dess genomförande.
Sedan har många insett att politikerna fördelar anslagen, lönerna, till projekt som söker bevisa vad politikerna önskar:
Att utsläppen måste bekämpas. Detta har gått så långt, att det förekommer att de som arbetar med andra, riktiga och kritiska fakta, mobbas ut från institutionerna. Detta har hänt även i Sverige. Forskningen bestäms av politiker som inget begriper.

Övertygelsen om det ädla målet och ivern att nå det har motiverat fusk och bedrägeri, som numera nått de högsta nivåerna inom ledande institutioner som NASA, GISS, NCDC, m.fl.

I stor skala ”justerar” de råa mätresultat, så att de som är 50 och 100 år gamla blir lägre, medan de därefter blir högre. Så kan man hävda att den globala uppvärmningen är större än den faktiskt är. Fusket har redovisas av professorerna Wibjörn Karlén och Ole Humlum.

Detta är grunden för de sentida rubrikerna om rekordvärme för året 2014, flera månader av 2015 och förväntningarna om att 2015 slår historiskt rekord:

Förfalskade data.


Riktiga forskare drivs av nyfikenhet och önskan att förstå naturen. De välkomnar kritik, eftersom sådan är en viktig faktor för vetenskapens framsteg.
Den gammaldags moralen att främst “göra ett bra jobb” har blivit omodern. Normal anständighet har fått stryka på foten för:
Politisk Korrekthet och inkompetenta politiker.

Ett samtal i regeringen:
A: Väldigt vad växterna mår bra här.
B: Hur kommer det sig?
C: De får mycket gödsel här
B: Vad då gödsel?
C: Ja, så mycket skitsnack om sker i det här rummet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar