söndag 6 december 2015

När skall den rödgröna regeringen inse att ställa om till förnybar energi är kvalificerat vansinneSvensk el statistik  för oktober visar att vindkraften är totalt onödig!

 
 

Det galna Sverige!

Av statistiken framgår klart och tydligt att Sverige inte behöver någon vindkraft. Vi subventionerar och betalar högre elpris, för att vindkraft skall kunna byggas ändå.
Miljöpartiets allra kristligaste avsikter med detta är att “minska utsläppen”. Det gäller alltså utsläppen i Tyskland ! ! ! ! 
Sveriges utsläpp av koldioxid är bara 0,3% av det totala utsläppen i världen.
Vi skall alltså skicka våra subventioner till Tyskland ! !
Som bekant finns det inga gränser för galenskap. Miljöpartiets version är så grotesk, att vanligt folk inte kan föreställa sig att något så vettlöst kan förekomma.

Av denna kan jag konstatera att vattenkraften får stänga lite generatorer för att vindkraften ska ta den energin.

Nu är frågan, om det finns något behov av att stänga lite vattenkraft? Finns det något behov av att lagra vattenmassa i dammarna? Är det en tillgång vi behöver? Om svaret på mina frågor är nej, då kan det inte finnas något som helst behov av vindkraft.
Dessutom kan det vara på det viset att dammarna släpper iväg en massa vatten för att de måste göra det då de kanske redan är fulla. Med andra ord släpper då vi iväg en massa energi som vi inte använder till något.