fredag 25 december 2015

Skall man lägga ner Skåne!

Skall man lägga ner Skåne?

De styrande i Region Skåne – Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått ut
med ett gemensamt politiskt ställningstagande:
Ett ”fossilfritt Skåne 2020”

Detta fullständigt absurda mål kommer från Skånes länsstyrelse.
Det framgår av bilagan ”Vårt nya Öresund” i Dagens Industri den 4 december http://dagensindustri.se/vara-tidningar/bilagor/

I praktiken innebär detta att Skåne kommer att avfolkas och läggs ner till 2020.
Bara fyra år kvar för Skånes 1,3 miljoner invånare, hälften så många hushåll och nära 140.000 företag!
Liksom övriga Sverige klarar sig Skåne nämligen inte utan energi från kol, gas och olja i olika former.
För elektricitet alstrar länet visserligen nästan bara vindkraft – men bara när det blåser lagom. Ändå ”räcker” inte vindkraftselen!
De styrande kanske skall sätta sig på cyklar med dynamo för att alstra el!

Skåne behöver fyra gånger mer elenergi än den egna produktionen – främst från övriga Sverige som vatten- och kärnkraft.
Eller dansk fossil- eller vindkraft beroende på om och hur det blåser.
När fler svenska kärnkraftverk stängs, får Skåne det knepigt – om det inte redan lagts ned.
För uppvärmning och varmvatten får Skåne främst fjärrvärme från värmeverk.
Dessa eldas med kol, olja, ved och avfall. Hur mycket som är avfall respektive fossilt redovisar inte officiella ”regionfakta.com”. Försöker man dölja fakta?

Men drygt hälften är kraftvärme, som även ger elektricitet.
För vägtransporter är Skåne nästan helt beroende av befintliga mackars bensin och diesel.
Etanol spelar en marginell roll och gas en ännu mer marginell. Elbilar är en opraktiska och en dyr lyx för de flesta. Även i Skåne är landsbygden glesbygd med allt färre tankställen.
Skånes lantbruk gynnas däremot av mer koldioxid i luften. Koldioxid är nämligen växternas livsnödvändiga näring och tillför genom fotosyntes lika livsnödvändigt syre till atmosfären. Det glöms lätt bort i debatten.

Förnybart på El Hierro
Jag tycker att de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartisterna skall titta på
på vulkanön El Hierro, en av Kanarieöarna.
Då kanske det går upp ett ”ljus”för de styrande!

Idag bor där ca 11.000 innevånare. Under 30 år har man byggt ett energisystem med syfte att göra ön 100% fossilfri. Projektet bygger på fem vindkraftverk som kan leverera 10 MW tillsammans.
Den vindenergi som inte brukas direkt lagrar man genom att pumpa  havsvatten till en naturlig vulkanisk damm , 682 meter över havet.

Med turbiner kan man ta tillvara vattnets energi, när det blåser för lite eller för mycket. Systemet är konstruerat för att leverera 48 GWh per år.
Ursprungligen tänkte man använda energiöverskottet, för att avsalta havsvatten så att jordbrukets behov av sött vatten skulle säkras. Tanken var god men även ”de bästa datorsimuleringar” kan vederläggas av verkligheten.
”För alla eventualiteter” finns det dieselgeneratorer som kan leverera 11,36 MW. Anläggningen invigdes den 27 juni 2014, men den första gång systemet producerade 100% förnybar energi var den 9 augusti 2015. Under några timmar slapp man köra dieselgeneratorerna.


Det finns inget skrivet dokument som säger att anläggningen skulle generera mer än 70% av elproduktionen på ön. De två tekniskt ansvariga för projektet uppskattar att man inte når upp till 55% av elbehovet ens vid gynnsamma vindar.

Förhoppningen var att man skulle spara några miljoner € varje år genom att inte bränna dieselolja. Konstruktörerna av systemet menar dock att framtida kostnader för systemet kommer att bli 14,9 miljoner €, varav 7,8 miljoner € för dieselolja och 7,1 miljoner € för driften av det nya systemet.

Efterfrågan av energi kommer att öka när man bytt ut de 6.400 fordonen på ön till elektriska. De kommer att förbruka 8GWh per år. Dock hoppas man att systemet skall klara behoven fram till 2030.
I media beskrivs El Hierro alltid som 100% ekologiskt med 100% förnybar energi. Sanningen är förstås att dieselgeneratorerna kommer att stå för minst 50% av energibehovet.


Om man har problem med fossila bränslen, återstår bara en åtgärd, att halvera befolkningen. Få platser på jorden har så goda förutsättningar som El Hierro att vara självförsörjande på el. Bättre än så här blir det aldrig. Man måste nämligen alltid ha en energikälla som kan balansera efterfrågan, en energikälla som dessutom kan leverera 100% av den efterfrågade energin, när vädrets makter är ogynnsamma.
Jag tycker att de styrande i Region Skåne Socialdemokraterna och Miljöpartisterna skall åka på en studieresa till EL Hierro!

Där kommer de att inse att deras projekt  är en ”dröm” och en utopi!

Deras agerande spär på politikerföraktet med detta helt sanslösa förslag!
Skåne skall bli ”fossilfritt” 2020!

Idén är lika korkad som om månen skall trilla ner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar