torsdag 17 december 2015

Fossilfritt Sverige år 2030 och fossiloberoende fordonsflotta = flosklernas paradis

Fossilfritt Sverige – hur naiv får en regeringen vara?

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den rödgröna regeringen har kommit på den smarta idén att Sverige ska bli fossilfritt.

De har startat kampanjen ”Fossilfritt Sverige” där Åsa Romson är ansvarig.


 
Men regeringen har även ambitioner att vi ska ha en ”fossiloberoende fordonsflotta” och ”klimatneutral fordonsflotta”, vad nu detta är för något.


Paradiset hägrar för regeringen!
Läser man kampanjen ”Fossilfritt Sverige” och om fossila bränslen, undrar man om regeringen varit i paradiset? Skriverierna är inget annat än flosklernas paradis.

Inte en bokstav om de ekonomiska konsekvenserna eller ett globalt perspektiv.
Vad kommer det att innebära för klimatet - förutsatt att man tror på klimat bluffen-
finns det inte en enda bokstav om.
Har man gjort nån risk- eller konsekvensanalys för det framtida energibehovet i Sverige eller är det ”känslosåsen” som regerar igen som det gjorde i den andra stora politiska frågan -
koldioxidutsläppen?

Ännu en gång har den rödgröna regeringen bevisat sin totala inkompetens!Vad är kampanjen Fossilfritt Sverige
Det är en kampanj där företag, organisationer och kommuner kan ”ansluta” sig till flosklerna och sen tala om vad de tänker göra.
Det man måste tro på och dela är att
”världen måste bli fossilfri” och att
Sverige ska gå före i arbetet att bli fossilfritt”.

Budskapet i reklambladet från regeringen är:
”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och på sikt ska vårt energisystem bygga på 100 procent förnybar energi.”

När man läser kampanjbladet inser man att regeringen har valt bort kärnkraften
Genast infinner sig frågan om hur vårt framtida energisystem ska se ut och vad elen kommer att kosta?
Den som tror att svar på dessa frågor finns i underlaget blir grymt besviken.
Inga svar ges överhuvudtaget.

Det regeringen inte har förstått är att Sverige kommer att sakna baskraft.
Så när det inte blåser och är kallt – varifrån ska elen komma? Solkraften kan vi räkna bort på vintern.

I Tyskland byggs kolkraften ut som kompensation för att kärnkraftverk stängs – men vad tänker Sverige göra?
Det blir att slå ”åkarbrasor” för att värma sig!

Har lite huvudbry med vad de avser med ”fossilfritt Sverige”?
Är all olja, bensin, diesel och naturgas förbjudna? Eller tillåts lite grann?
Ska utländska lastbilar med dieseldrift stoppas vid gränsen?
Ska flygtrafiken upphöra om inget ”fossilfritt” bränsle finns?
Frågorna är många och inga svar finns inte!

Vad kostar kalaset för samhället och den enskilde personen?
Den allra viktiga frågan är – vad kommer allt detta att kosta?
Hur påverkas företagen och den enskilda människan? Vilken påverkan på klimatet får det?

Beskattning löser inte problemen – det gör bara elen dyrare.

Kommentar:
Man kan undra vad regeringens plan är för att tillgodose vårt energibehov.
Sveriges befolkning har ökat de senaste åren och då kommer energibehovet också att öka.
Ökar man mängden elbilar så kommer kanske bränsledrivna minska nån gång i framtiden, men det betyder att elbehovet kommer att öka i bostadsområden och andra delar av samhällena. Det kommer bli mycket dyrt med uppgradering av el- och stamnäten speciellt i hyresområdena.


Biobränslen löser ingenting, skulle vi ersätta fossilt med biobränsle så riskerar vi utrotning av större biotoper, de problemen hade vi i Europa för bara några hundra år sedan.

När det gäller elproduktion, så gäller det att man har tillräckligt med baskraft, som kan gå dygnet runt när solen inte lyser och vinden inte blåser.
Den 16 december på eftermiddag var Sveriges elbehov 22 600 MW = 22,6 GW , vindkraften gav då bara 1,6 GW.
Se produktion och förbrukning:
http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/


Tyskarnas berömda Energiewende har det inte lättare, så här vintertid är det inte mycket sol och vinden blåser inte alltid tillräckligt, så man brassar på med kol, gas och kärnkraft för att hålla elnätet stabilt.
http://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/


Skulle Sverige lägga ner mer elproduktion så måste vi importera mer el, då finns det bara 3 alternativ, Norge, Tyskland och Polen.
Norge balanserar redan nu hela Norden samt några länder i övriga Nordeuropa.
Vad som återstår är troligtvis kolkraft från Tyskland eller Polen som vi får köpa.
Svenska kraftnät gjorde 2013 en studie om hur vindkraften påverkar behovet av reglerkraft:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Kommunikationer%20och%20infrastruktur/Integrering%20av%20vindkraft.pdf

Man kom fram till att det behövs cirka 8% upp- och ner-reglering av installerad vindkraft i nuvarande elsystem (5.1). Detta bygger på fungerande export och import och att man har tillräckligt bra prognoser för vinden. Eftersom det framförallt handlar om reglering på timbasis pratar man framförallt om snabba manuella regleringar, t ex gasturbiner.
Det intressanta är att man idag inte använder vädermodeller för prognoser eftersom de inte är tillräckligt tillförlitliga (sid 26) utan istället en egen statistisk sk persistensmodell.

Höjda elpriser från årsskiftet
Vid årsskiftet så ökar elpriserna då Riksdagen bestämt att andelen elcertifikat ska öka som elbolagen med tvång tvingas köpa in. Enkelt uttryck så ökar subventionerna av vindkraftverk som elanvändarna får betala. Har du en årsförbrukning om 20.000 kWh så ökar dina kostnader med ca 480 kronor per år.

Höjningen av ambitionsnivån i elcertifikat systemet, som det så vackert heter, visar sig inte främst på elräkningen, den verkliga kostnaden för oss konsumenter och skattebetalare kommer via ökade priser på varor och tjänster. Stefan Ingves blir väl glad när inflationen tar ett litet skutt uppåt första kvartalet 2016.


Företagen ser en chans att tjäna pengar
Att ABB hoppat på denna kampanj kan man förstå. För 40 år sedan var ABB (Asea) ledande på kärnkraft. Nu saknar ABB all kärnkraftskompetens, men man är duktiga på överföring av elektricitet.
Om vindkraften byggs ut och kärnkraften läggs ner saknas baskraft. Detta kan till del kompenseras genom import och överskott på vindkraft som kan exporteras.
”Pengar luktar inte eller follow the money”!

Svenska banker tänker också delta i klimatbluffen. Handelsbanken har klimatfonder.
Handelsbanken säger:
Vi har därför beslutat att undvika investeringar med betydande verksamhet i kolkraft eller gruvbolag som bryter förbränningskol…. Vi har också börjat mäta och redovisa koldioxidavtryck i fonderna. Detta är ett första steg för att synliggöra och förstå klimatpåverkan i våra fonder.”

4:e AP-fonden satsar pensionspengar
Även våra pensionspengar satsas på ”klimatet”. Fjärde AP-fondens VD deltog i COP21 och AP-fonden också gått med i kampanjen ”Fossilfritt Sverige”.

Fjärde A
P-fonden gör många märkliga satsningar med våra pensionspengar. De har också satsat pengar i en fond med fokus på barns rättigheter. Bakom fonden står kapitalförvaltaren RobecoSAM och kungafamiljens stiftelse Global Child Forum.

Frågan jag ställer mig är om fjärde AP-fonden gör investeringarna för att få bästa avkastning eller leker PK-politiker.

Styrelsen i AP-fonderna tillsätts av regeringen och vi vet att många klåfingriga politiker vill knycka pensionspengarna för att köpa röster. Det är synd om Sveriges pensionärer som kommer att bli att fattigare i ett PK-Sverige. Energifattigdomen har ökat i Storbritannien och Tyskland. Gamla dör när energikostnaderna ökar.
Här kan du läsa om när köld, höga energipriser och fattigdom som dödar människor som inte har råd att betala elräkningen.
Fossiloberoende fordonsflotta med mängder av nya skatter
I kampanjen framgår att regeringen har sagt att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.
Men vad menas med det?
Vad är ”fossiloberoende”?
2012 beslutade Alliansen att tillsätta en utredning kallad FFF-utredningen.
Resultatet blev ett 1000-sidors dokument som presenterades 2013. Del-1 och del-2.

Här kan du läsa om du vill veta hur dina skattepengar slösas bort och och hur politiker tänker att du ska leva ditt liv framöver.
Utredaren Thomas B. Johansson trodde att ”fossiloberoende” innebar att koldioxidutsläppen skulle minska med 80% och att fordonen i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet. I begreppet fordonsflotta ingår inte tåg, flyg och sjöfart.

Läser man utredningen handlar det till största delen om hur skatter och pålagor ska användas för att tvinga fram en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Klimatbluffen med dess politiska tvågradersmål används flitigt. Utredningen struntar i att man tar död på landsbygden, vad kostnaderna blir för individen och om välståndet går förlorat. En Kafka-värld där svenska politiker vill visa sig duktiga.


Klimatneutralt Sverige 2050 – en promille av världens koldioxutsläpp
Med klimatneutralt menas att Sveriges växthusgasutsläpp är nära noll. Även staten satsar massor av pengar i form av ”utredningar”.
Ett exempel är utredningen ”Hållbara matvägar” där statliga myndigheten Vinnova har satsat pengar. Utredningen hade en budget om 6 Mkr. Miljarder kronor satsas på olika ”klimatutredningar”.
Detta är totalt bortkastade pengar.

Sverige står idag för en promille av världens koldioxidutsläpp.
I Parisavtalet framgår att Kina och Indien kommer att fortsätta bygga ut sin kolkraft till 2030. De kommer att få tillgång till billig energi och lyfta befolkningen från fattigdom. Koldioxidutsläppen kommer att öka, tro inget annat. Sverige går den motsatta vägen. Vi späker oss till absolut ingen klimatnytta.

Svenska politiker är naiva. I klimatfrågan är politikerna väldigt naiva och struntar i kostnader och om vi blir fattiga. Miljarder slösas bort på olika former av ”klimatarbete” styrt av politiker. Gäller både på nationell nivå och i kommunerna.

Politikerna lever utanför folks verklighet och struntar i hur det går för folket på gatan. Själva så beviljar de sig stora arvoden och pensioner. Sen kan man dra in potatisen för de gamla – man har ju inte ”tid och råd”.

Sverige kommer att åka expressfart in i B-laget i världen. Med den förda energipolitiken kommer vi bli fattigare inte bara relativt andra länder utan även absolut. Svenska pensionärer får redan idag så låg pension att en stor del hamnar under fattigdomsgränsen. Värre kommer det att bli.


Sverige är ett märkligt land. Nu känns det som om staten med Stefan Löfven och Åsa Romson tillsammans med Svenskt Näringsliv arbetar mot det egna folket i klimatfrågan. Klimatbluffen är historiens största bluff – glöm aldrig det.
Utanför Sveriges numera virtuella gränser så kommer klimathotsskeptiska åsikter oftare fram. De flesta amerikanska republikanska presidentkandidaterna är klimathotsskeptiker.Hur kan Stefan Löfven, den fd metallaren och en man som borde veta villkoren för vår tillverkningsindustri, låta Dinky Toyspartiet få igenom sin politik?
Det är fullständigt ofattbart. För att inte tala om journalistkåren, det finns ett fåtal undantag, som helt abdikerat från sina käpphästar. Ifrågasättande och kritiskt granskande. Egentligen borde vi skicka en gemensam faktura med krav på ersättning för sk klimatskatter.


Klimathotsretoriken handlar inte om observerbar vetenskap utan är en strategi att få politiskt tolkningsföreträde med ett påstått klimathot som verktyg. Den drivs av den nya västern som ett medel för ökad statlig styrning och minskad individuell valfrihet. Som hos den gamla vänstern finns det leninistiska arvet. Denna politiska styrning skall ledas av en självutnämnd elit och klimathotssamtycke är ett krav för medlemskap medan avvikande åsikt kättarstämplas som förnekelse. Detta orsakar homogenisering bland det socialt nervösa journalistkåren som vill vara med i åsiktsvärmen.

Man skall kanske inte utesluta att man avsiktligt vill göra Sverige fattigt eftersom detta skulle öka väljarunderlaget för en socialistisk/vänster regim.
Kanske, inte medvetet och definitivt inte öppet - ens inför de egna.
Men undermedvetet finns det säkert sådana drivkrafter inom politiken. Det handlar alltid om att försöka, både öka det egna väljarunderlaget och sedan sas ‘låsa dem’ till sig, vilket man försöker åstadkomma med både utlovad godisutdelning och genom att måla upp och även uttala hot av alla möjliga slag …

Detta gäller tyvärr alla sorters politiker även om de socialistiskt lutande är värre, och desto värre ju längre ut på den kanten de föreställer sig sina utopier.I svensk media så målas SD upp som det stora hotet men i min värld är det MP.
Detta parti är ett hot mot våra jobb, vår välfärd och vår framtid.
Hur kan media missa detta
?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar