måndag 21 december 2015

HSB anser att telenät är tillbehör till fastigheter

Telia och HSB-förening i tvist om vem som äger telenät

En bostadsrättsförening i Göteborg hävdar att ledningar som finns på föreningens fastigheter har blivit tillbehör till fastigheterna och att Telia-Soneras bolag Skanova därmed inte har någon äganderätt till den delen av telenätet.
Nu har Högsta domstolen slutligen avgjort tvisten och rätten anser att det är Skanova som äger ledningarna.

HSB:s Bostadsrättsförening Linjalen i Göteborg har tre fastigheter med tomträtt.
På fastigheterna finns fem byggnader som uppfördes kring 1970 och som tillsammans innehåller 428 lägenheter.
När byggnaderna uppfördes anslöts lägenheterna till det allmänna telenätet, som efter ombildningen av Televerket på 1990-talet ägs av TeliaSonera-bolaget Skanova.


 HSB - nätet är tillbehör till fastigheterna
Tvisten har gällt den del av nätet som finns på Linjalens fastigheter.
Enligt Linjalen har detta så kallade fastighetsnät blivit tillbehör till fastigheter och byggnader genom att nätet tillfördes dessa för Linjalens räkning.
I andra hand har Linjalen menat att nätet blivit en del fastigheterna genom accession
– alltså ett sådant fast sammanfogande som gör att äganderätten övergår till fastighetsägaren, eller i det här fallet tomträttshavaren.

 
Underordnat intresse
Högsta domstolen slår fast att avsikten när fastighetsnätet installerades inte var att det skulle ägas av någon annan än Televerket. Verket hade dessutom ett intresse av att de boende kunde anslutas till det allmänna telenätet.

Visserligen hade även Linjalen ett intresse av att de boende anslöts till telenätet, men det intresset är
enligt Högsta domstolen underordnat. Nätet hade därför inte tillförts fastigheterna för Linjalens räkning.

 
En del av ett större nät
Den del av nätet som ligger på de aktuella fastigheterna är en del av ett fast telenät som ligger på flera fastigheter i olika ägares hand.
Det finns inte någon fysisk eller funktionell avgränsning mellan fastighetsnätet och resterande telenät. I ett sådant fall kan äganderätt inte uppkomma genom accession, skriver domstolen
Högsta domstolen gör därför samma bedömning som både tingsrätt och hovrätt,
att det är Skanova som äger ledningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar