fredag 18 december 2015

Stora ekonomiska problem i Ukraina!

Står Ukraina inför ett ekonomiskt sammanbrott!

Att Ukrainas ekonomi är katastrofal är välkänt. Ekonomin är nu mycket sämre än under de väststödda protesterna på Maidan för närmare 2 år sedan.

Maidan för vanligt folk
Texten betyder: Maidan för vanligt folk
 

Är Ukraina på väg mot bankrutt

Putin har nu undertecknat ett dekret som avbryter frihandelsavtalet med Ukraina.
Detta kommer uppskattningsvis att kosta Ukraina, enligt olika bedömningar, upp till 35 miljarder dollar.
Ett nytt frihandelsavtalet träder i kraft den 20160101 mellan Ukrainas och EU. Ukraina har väldigt lite produkter som är konkurrenskraftiga i EU. Vad man kan förvänta sig är att varor från EU kommer att flöda i Ukraina och förstöra en stor del av den industri som existerar idag.

Under 2016 kommer Ukraina drabbas både av förlusten av den ryska marknaden för en stor mängd varor samtidigt som dess produktion kommer decimeras av tullfria varor från EU.
Det är värt att nämna att rätt så stor del av tekniskt avancerad civil och militär produktion i Ukraina var beroende av Ryssland som nu antingen går och har gått över till att producera komponenterna själva eller hitta andra samarbetspartners för dessa.
Det gäller motorer till olika bepansrade fordon, helikoptrar, delar till flygplan, rymdindustri, uppgraderingar av äldre militär utrustning som ganska stor del av Rysslands militära export består av osv.
Ryssland har i början av krisen medvetet avstått från att värva experterna inom olika områden från Ukraina men jag tror inte att detta gäller längre utan Ryssland söker nu aktivt olika typer av bristkompetenser vilket kommer tillföra ytterligare en dimension till Ukrainas ekonomins snabba förfall.


Varför protesterar folk inte nu kan man undra? Inget öppet stöd från väst för sådant?

BNP
2013 var BNP per invånare var 4024 dollar
2015 var BNP per invånare var 2012 dollar
Den har med andra ord
minskat med närmare 50 % på 2 år.
Ukraina ligger därmed på samma nivå som fattiga Papua Nya-Guinea.
Sedan statskuppen i februari förra året har Ukraina varit beroende av allt fler lån från IMF och EU.
Samtidigt som BNP
har halverats har också statsskulden skjutit i höjden. Nu får inte IMF låna pengar till länder som inte förväntas kunna betala tillbaka lånen.
Dessa regler tillämpades stenhårt då det gäller Grekland med kända resultat.

IMF ändrar reglerna
USA har som enda land veto i IMF med sina c:a 17 % av rösterna. Det fordras 15 % för veto, tidigare var det 20 %. När USA fick mindre än 20 % av rösterna så ändrades reglerna. Väldigt demokratiskt - eller?
I
början av december 2015 har IMF ändrat sina låneregler så att Ukraina kan få låna 17,5 miljarder dollar. Villkoret var att Ukraina inte skulle betala sin skuld till Ryssland på 3 miljarder dollar för gasleveranser, vilken förfaller 20/12.
Ryssland som har 2,5 % av rösterna protestera
de – förstås!

Det är inte säker, inte ens med den nya IMF-regeln att Ukraina klarar sig, enligt IMF sändebud i Ukraina Jerome Vacher:
I dag finns det en en allvarlig risk att IMF:s bistånd till Ukraina kommer att strypas.Svåra tider och en allvarlig situation håller på att nalkas. Det finns ett behov av en ansvarsfull politik. Vi ser påtagliga risker för IMF:s program”.

Vacher påpekade också att Ukrainas budgetutkast för det kommande året inte helt motsvarar IMF:s krav.”

Nyhetsbanken rapporterar:
”Beslutet är i första hand riktat mot Ryssland för att ge Kiev fria händer i att strunta i sina skulder”.
Med detta beslut undergräver man nu normerna för IMF:s arbete. Ryssland har tidigare uttryckt beredskap att låta Ukraina återbetala skulden i flera omgångar under åren 2016-2018 förutsatt att USA, EU eller någon av de internationella finansinstitutionerna ställer garantier.

Ett tidigare lån gick dels till att betala oligarken Igor Kolomoiski, och dels till det av USA starkt stödda kriget. Är det en överdrift att kalla tidigare självständiga Ukraina för en vasallstat till USA? Om inte, så varför?

Egentligen borde Ukraina ta itu med sina problem:
Strikt iaktta Minsk 2-avtalet
Återuppta ekonomiskt samarbete med Ryssland, som varit
mycket förmånligt
Bestämt säg
a nej till NATO-medlemskap
G
e regioner ökat självbestämmande
Avskeda
t/flyttat fascister från poster i statsförvaltningen
Utred
ning av dödsskjutningarna på Maidan februari 2014
Ta itu med
den utbredda korruptionen

Kina har etablerat Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Tillsammans med 57 andra medlemsländer, däribland några västeuropeiska stater. USA har protestet! De ogillar denna konkurrent till IMF.
Vidare har BRICS inrättat New Development Bank med 100 miljarder dollar som bas.

På mötet i UFA i somras beslöt medlemsländerna att företrädesvis handla i egen valuta, vilket försvagar dollarns ställning.
USA är nu trängt genom IMF:s nödvändiga beslut den 30 november, att ta med kinesiska yuan i den internationella valutakorgen.


Politik på högsta nivå
Den stora frågan är hur länge ska Sverige och andra länder stödja denna politik för att ge skattepengar till stater som inte klarar av att sköta sin ekonomi?
Genom USA:s stöd till den korrupta regim i Ukraina försöker USA på alla sätt demonisera, beljuga och försvaga Ryssland genom olagliga sanktioner.
Dessa sanktioner har drabbat många västländer kännbart? Finland är ett bra exempel eftersom mycket av deras export har gott till Ryssland. Finnarna har fått stora problem med avsättningen av sina produkter. Följden har blivit en stor arbetslöshet.

Man kan undra varför protesterar inte ledande västpolitiker? Är de blinda, köpta eller har USA någon hållhake på flera av dem är en cynisk men berättigad fråga?
När dessa sakernas förhållanden blir alltmer uppenbara kan man räkna med att tilltron till etablerade partier ytterligare försvagas i Frankrike, Sverige och många andra länder i Europa – och kanske än mer i Ukraina! Bra vore väl det!

En liten kort historik
Hösten 2013 avböjde den demokratiskt valde presidenten Janukovitj,efter föredömliga val enligt OSSE och hans regering ett ekonomiskt förslag från EU.

Rysslands förslag var 25 gånger större än EU:s bud och innebar bland annat att Ryssland erbjöd sig att betala en del av Ukrainas statsskuld på motsvarande 15 miljarder dollar. Därtill erbjöds gasleveranser till rabatterat pris.

Utan statskuppen mot den folkvalde presidenten Janukovitj 22/2 2014, dagen efter en av EU och USA i ord lovordad överenskommelse med oppositionen
hade:

Det ekonomiska läget och framför allt framtidsutsikterna varit betydligt bättre
Den demokratiska legitimiteten har betydligt högre hos demokratiskt sinnade runtom i världen
Krim hade tillhört Ukraina
Inget krig eller separatism hade sett i östra Ukraina
Risken för krig mot Ryssland varit mindre.
Ekonomin varit bättre i flera EU-länder, som Tyskland, som drabbas av USA-påtvingade sanktioner. Tysklands maskinexport till Ryssland föll med 28 % första kvartalet i år jämfört med 2014. Ryssland har halkat ned från 4:e till 10:e plats bland Tysklands exportnationer.
Det ukrainska folket haft det klart bättre.
Fascismen i Europa varit svagare –
nu ökar den istället

En tröst är att Obama snart försvinner och med den nye presidenten i USA så kan vi förväntas oss en helt annan politik mot Ryssland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar