söndag 13 december 2015

Fred är enda lösningen för Palestina om de skall överleva som stat!Är Palestina ett land utan framtid?Att framtiden för Palestina är dyster inser man när man tittar närmare på hur infrastrukturen ser ut och omvärldens ointresse.

Nästan allt vatten i Gaza är odrickbart. Området är svårt förorenat, befolkningen utfattig och all utveckling strypt av den pågående blockaden.
Inom fem år kan hela Gaza i praktiken vara obeboeligt. På Västbanken fördrivs hela tiden palestinier från sina hem, och deras olivlundar och vattenkällor ödeläggs.

För sin överlevnad som stat måste övriga världen fortsätta försörja dem ekonomiskt, eftersom de i stort sett inte har någon egen industri som genererar skatteinkomster till staten.  Den dag övriga världen stoppar stödet kommer
Palestina att gå under.

Man har ingen armé att försvara sitt land med, inga stridsfordon eller verkningsfulla vapen. Vem kan förvånas över att unga människor utan framtidshopp tar till knivar för att med ett personligt uppror försöka ändra någonting?  Men samtidigt måste vi inse att staten Palestina stödjer terrorismen
mot Israel.

I de palestinska områdena som får svenskt bistånd för fredsuppbyggande ändamål lär sig barnen att hat och våld lönar sig.
Al-Khatibskolan som administreras av Palestinska myndigheten har till exempel nyligen anordnat en fotbollsturnering till Ahmad Manasrah’s ära.
Manasrah är en palestinsk trettonåring som begick terrorbrott mot en annan trettonåring, en judisk pojke som han knivhögg och skadade svårt.
 
Våldet kryper nu allt lägre ner i åldrarna. Tawfiq Tirawi, som är medlem i Fatahs centralkommitté  vittnar stolt i palestinsk tv om att hans 2-åring sjunger:
”Pappa köp mig ett maskingevär och en bössa så att jag kan besegra Israel och sionisterna”.

Läs mer på: http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2015/11/oroligheter-pa-tempelberget.html

Det räcker inte att, som politiker och media nu gör, fördöma våldet från de som hela tiden utsätts för våld.
Sveriges regering, och EU, skulle kunna ändra saker och ting. Men vill man det? Och är vi medborgare villiga att bidra till en förändring? Eller blundar vi hellre?
Den av FN beslutade, och av Sverige erkända, palestinska staten håller på att utplånas av Israel. Har vi hört det förut? Javisst. Har vi i väst gjort något för att stoppa utvecklingen? Nej, inte alls.
Den senaste i raden av katastrofrapporter:
”FN:s Konferens om Handel och Utveckling”(UNCTAD), berättar för den som vill veta att antalet bosättare på ockuperad mark fyrdubblats sedan Osloavtalet 1993.
 
I ”område C” (drygt 60% av Västbanken), som helt kontrolleras av Israels armé, bor nu fler illegala judiska bosättare än palestinier. Ockupationsmakten hindrar palestinsk handel och håller inne skatter och avgifter avsedda för den palestinska myndigheten. Den ekonomiska situationen är nu den sämsta sedan 1967. Det israeliska angreppet mot Gaza förra sommaren har kastat in Palestina i en än värre ekonomisk kris.

Ett av fem palestinska hushåll på Västbanken saknar idag säker tillgång till livsmedel. I Gaza är siffran 72%.
Arbetslösheten uppgår till 30% – 18% på Västbanken och 44% i Gaza.
8 av 10 unga kvinnor saknar arbete.
I Gaza behöver 18.000 förstörda hus återuppbyggas, liksom 148 förstörda eller skadade skolor, och 60 skadade sjukhus och vård centra.
Israel och Egypten släpper inte in byggmaterial. Avloppssystemet läcker, och 33 miljoner kubikmeter orenat vatten rinner varje år ut i Medelhavet. Grundvattnet är blandat med saltvatten och i praktiken odrickbart. Smittsamma sjukdomar, diarré och undernäring är ett stora problem framför allt bland barnen.
Blockaden fortsätter…

Om palestinierna fick tillgång till sina sandstränder och fiskezoner, till flygfält och hamn och de enorma fyndigheter av framför allt gas som ligger på palestinskt område, skulle en blomstrande ekonomi kunna byggas upp.

Om bägge parter gräver ner sina stridsyxor och sätter sig vid förhandlingsbordet och sluter fred har Palestina en framtid, men så länge som denna konflikt pågår kommer det palestinska folket att sjunka djupare och djupare ner i fattigdom.

Frågan är – vem tjänar egentligen på denna konflikt?
En sak är i alla fall säker – människorna i Palestina lever inget normalt liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar