tisdag 6 september 2016

Dömda för jaktbrott - älg utan kulhål!

Ingen har i och för sig hört något gevärsskott - men det kan förklaras av att det var nyårsnatt med fyrverkerier. Polisen har inte heller kunnat hitta något skotthål i den döda älgen.
Tingsrätten anser dock att det är uteslutet att de båda männen skulle ha hittat älgen död och tagit hem den för köttets skull. De döms därför till en månads fängelse för jaktbrott.


Två män, 30 och 23 år gamla, åtalades vid Gällivare tingsrätt för jaktbrott. Enligt åtalet har de under nyårsnatten 2016 skjutit en älg inne i ett bostadsområde.
Männen förnekade gärningarna och hävdade att de hade hittat älgen och trott att den "självdött". Därefter hade de bestämt sig för att ta vara på köttet och därför tagit med sig den döda älgen hem
till 30-åringen där de styckat den."Svårt hitta skotthål"
Gällivare tingsrätt anser inte att det är anmärkningsvärt att ingen har hört något skott vid tidpunkten för händelsen eftersom älgen skjutits sent på natten under nyårsfirande där det skjutits raketer.

Tingsrätten noterar i och för sig att en polis som vittnat i målet har uppgett att något skotthål inte har kunde hittas på varken älgen eller slaktresterna. Hans erfarenhet är dock att det kan vara svårt att hitta skotthål och att det inte heller är uteslutet att skotthål kan ha skurits bort.
Tingsrätten konstaterar också att det har varit mycket snö och att det därför måste ha varit näst intill omöjligt att hitta en hylsa eller en kula efter att den avlossats.
Den blodbild som uppstått talar enligt tingsrätten starkt för att älgen verkligen har blivit skjuten.

En månads fängelse
Tingsrätten anser dessutom att det är så osannolikt att någon människa överhuvudtaget, som inte befinner sig i en nödsituation, skulle vilja äta kött från ett självdött djur att man helt kan bortse från männens uppgifter om detta.

Tingsrätten anser därför att det är bevisat att älgen skjutits och att det är osannolikt att det skulle kunna vara någon annan än de båda männen som avlossat skotten.

Tingsrätten väger också in att 30-åringen hade tillgång till ett skjutvapen som kunde användas för älgjakt.
Männen döms för att, tillsammans och i samförstånd, ha jagat och fällt älgen. De döms därmed för jaktbrott till en månads fängelse.

Det intressanta är
att tingsrätten säger att älgen dött av själva smällen som dock ingen annan än älgen själv har hört.

Hade det varit ett mordåtal hade de tilltalade med stor sannolikhet gått fria.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar