onsdag 7 september 2016

Polisen skall jaga fartsyndare!

Polismyndighetens stora omorganisationen har gjort att man även behövt se över sitt trafikarbete. Nu ska man inrikta sig mer på att få ner hastigheten och rattonykterhet.


För hög hastighet och onyktra förare på vägarna är de faktorerna som står bakom flest trafikolyckor med döda och allvarligt skadade. Därför är det framför allt det vi ska prioritera i vårt trafiksäkerhetsarbete, säger Lena Tysk, polisområdeschef i Västmanland.
För att få stopp på onyktra förare ska polisen till exempel börja prioritera att göra nykterhetskontroller vid tider och platser där det finns bättre förutsättningar att stoppa berusade förare.
Polisen ska också ”förmedla kontakt med beroendevården genom det samarbete man har med andra samhällsaktörer”.
Förutom de nya prioriterade områdena med hastighet och nykterhet ska polisen arbeta med trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande arbete, yrkestrafik och brott på väg.
Dessutom ska polisen arbeta förebyggande genom att vara ute längs vägarna med både manuella och automatiska kontroller eftersom ”Polisens synlighet gör förare medvetna om risken att bli upptäckta”.
Visst är det bra att man skall jaga fartsyndare – utdelningen är 100%. Onyktra förare är ett gissel på våra vägar och orsakar många olyckor.
 
2015 års statistik
260 döda i vägtrafiken
2015 är en förbättring jämfört med 2014 då 270 personer omkom och samma resultat som 2013. Det innebär att förra året tillsammans med 2013 är de år med lägst antal dödade i trafiken sedan andra världskriget. De värsta åren var 1965 och 1966 då 1 313 personer dog i trafiken, i dag har vi dessutom ungefär tre gånger fler fordon i trafiken än då.

Att polisen nu skall satsa mer på hastighetsövervakning när döda i trafiken minskar kan förklaras med att fler skadas allvarligt i trafikolyckorna. En faktor är att bilarna blivit säkrare och fler får svårare skador istället.
Det behövs för hastigheterna har ökat markant de senaste åren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar