måndag 19 september 2016

USA stagnerar och är oförmögna att lösa problemen!

I en stor analys från HarvardBusiness School visar att USA har många problem olösta och att den amerikanska ekonomin stagnerar. Varken det ekonomiska eller politiska systemet klarar av, att ta itu med problemen.
 

Problemen började när USA: s konkurrenskraft började tappa fart, ett tag innan den stora recessionen - 2007-08. USA: s ekonomiska utmaningar är strukturella, inte cykliska.  USA förmår inte vidta de åtgärder som krävs, för att ta tag i den ökande försämringen av landets ekonomi.

Denna oförmåga att vidta nödvändiga
åtgärder är på grund av en orealistisk och ineffektiv nationell byråkrati. Det är svårt att få igång en diskussion om verkligheten som USA står inför och vilka utmaningar detta innebär.

USA: s ekonomiska topp
nåddes i slutet av 1990-talet och sedan dess har den hela tiden minskat, när det gäller viktiga indikatorer såsom tillväxt, tillväxt i sysselsättning och investeringar.

 
Tabellen visar att tillväxten går kraftigt tillbaka. Även om det innan ligger på mellan 4% till 3% har sedan 2000 och varit cirka 2%. Återhämtningen 2015 har ersatts av ny stagnation 2016.


 

Av tabellen framgår att sysselsättningsgraden kulminerade 1997. Med färre människor i arbete har inkomsten per capita sjunkit.

Medianinkomsten per hushåll har minskat sedan 1999 och inkomster
na stagnerar i nästan alla inkomstgrupper . Detta drabbar särskilt de lägre och medelinkomst grupperna.

 
Fattigdomen ökar långsamt och människor i de mellersta och nedre inkomstgrupperna delar inte i intäkterna.

Är den amerikanska drömmen i fara?

USA: s ekonomi är fortsatt stark inom områden som högre utbildning, entreprenörskap, IT, innovation, kapitalmarknader och avancerad
teknologi.
Men detta undermineras av svagheter i skattesystemet, utbildningssystemet, infrastruktur
och inom transportsektorn och sjukvården och det politiska systemet.

USA har ett akut behov av en nationell ekonomisk strategi. Då måste man också erkänna
problemen och ta itu med bristerna. Hittills har det politiska systemet varit det främsta hindret för detta. Obama har under sin tid som president fördubblat USA:s statsskuld.

Rapporten visar att företagen inte investerar tillräckligt
och att utbildning av arbetskraften är dålig.
Enligt rapporten är bristerna i skattesystemet och ett dysfunktionell politiskt system det största problemet.

Rapporten ger en dyster men rättvisande bild
Harvard
rapporten kan tyckas vara dyster, men det kan inte anklagas för att vara en svart målning av USA:s ekonomi. Om forskarna hade tittat på hur USA står i förhållande till sina konkurrenter, för att nämna Kina, skulle allt bli ännu mer dramatisk.
USA förlorar på alla fronter. Samtidigt
som industrijobb försvinner i USA, har Kina blivit världens fabrik. USA har blivit omsprungen av Kina som inte bara en massproducent av varor, utan även i högteknologi och områden där USA brukade vara en världsledande, inom flyg och forskning och utveckling inom naturvetenskap.

Men fortfarande talar Washington som
om USA fortfarande är obestridd ledare inom alla områden.
Hillary Clinton talar om att "Amerika fortfarande
är Ronald Reagans lysande hus på en kulle." Att säga något annat, uppfattas som något nära nationellt förräderi.

Istället för ta itu med amerikanska reala och mycket allvarliga problem, fortsätter amerikanerna att vara världens polis och är
det enda område där USA fortfarande
är obestridd världsledande.


Det är just de
tta Trump förutspår ...
Det
går mycket dåligt för Moder USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar