söndag 25 september 2016

Regeringens klimatpolitik är inget annat än ren idioti! Del 1 av 3

Del 2 Järnvägs satsningar
Del 3 Miljöbil premien
Medbuller och bång presenterade den rödgröna regeringen ”den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia”.
Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till miljö- och klimatfrågor. På en pressträff kunde regeringen avslöja att den kommande höstbudgeten kommer att innehålla miljö- och klimatsatsningar på 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020.
Stefan Löfvén:
”Vi presenterar nu den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia. Sverige ska bli ett utav världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt. Utan också för att det är ekonomiskt smart. Regeringen investerar i det gröna samhällsbygget och tar därigenom initiativ som skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi investerar i det klimatsmarta, jobb skapas och välfärden byggs”.
Investeringarna görs inom framför allt fyra områden:
  • omställningen till förnybar energi
  • fossilfria resor
  • hela Sverige är med
  • internationella klimatinvesteringar.
Konkret så handlar det bland annat om stora satsningar på järnvägsunderhåll, medfinansiering till att bygga ut kollektivtrafik och cykelinfrastruktur och om investeringsstöd till företag, kommuner och organisationer för minskad klimatpåverkan. 

Satsningen är på hela 3,2 miljarder per år! Imponerande!

Det hela är ett propagandanummer som ska göra ”
Gamla Sovjet” avundsjuka!
Hela denna satsning är inget annat än ett spel för gallerierna. De tänkande medborgarna ser ingen mening med att slänga ut pengar på satsningar som inte behövs och satsningar som bara är att ”täppa igen och laga” de värsta problemen.

Löfvén har hög svansföring och högt tonläge i klimatfrågan. Löfvéns höga svansföring är minst sagt märklig, han representerar ett land som står för 1,2 promille av de globala utsläppen.

Världen kommer inte att gå under! Ändå låter svenska politiker som ”papegojor” - att det är Sverige som måste gå före.
Begriper inte den rödgröna regeringen att världen ”skiter” i oss och vad vi gör!
Ytterst märkligt är att Löfvén ”böjer” rygg för dessa verklighetsfrånvända gröna extremisterna.

Klimathotet är samma lögn som säldöden
- som var ett virus och inte miljöförstörelse på västkusten! Miljöpartiet kom in i Riksdagen på denna lögn.

Vi kan innerligt hoppas att i det kommande valet 2018, blir samma resultat som i det tyska regionalvalet i Mecklenburg-Vorpommern. Där blev de ”gröna” partiet utslängda, precis som i Australien.
Socialdemokraterna aviserade att de inte kommer att ha valteknisk  samverkan med Miljöpartiet.

Det bästa vore för
Riksdagen att senarelägga det aktuella förslaget till budgetåret 2020 som är det år då Parisöverenskommelsen skulle träda i kraft.
Det p
olitikerna väljer att ignorera eller så begriper de inte bättre är att även om Sverige helt avskaffade alla fossila utsläpp nästa vecka skulle det inte ha någon som helst påverkan på klimatet, eftersom dessa uppvägs av ökade utsläpp i utvecklingsländerna. Före årets utsläpp i EU fördubblades!

Socialdemokraternas
egna medlemmarna har börjat få nog av inkompetens och oduglighet.

Sveriges satsningar för ett fossilfritt samhälle är därför i ett globalt perspektiv lika relevant som om Sverige skulle prioritera att skaffa kärnvapen eller att USA skulle satsa på militär nedrustning.

Problemet med de alltmer aggressiva och långtgående klimatsatsningarna är att de straffar de som inte har något annat val än att köra mycket bil - landsbygdsbor - och använder mycket energi - tillverkningsföretag - och ändå i ett globalt perspektiv inte gör någon som helst skillnad.
Verkligheten har slagit Miljöpartiet på fingrarna flera gånger senaste tiden, men de har fortfarande inte lärt sig att förankra sina idéer i den fysikaliska verkligheten.
Elproduktionen skall bli 100 procent förnybar och kärnkraften kommer att skrotas. Men med nuvarande teknik är 100 procent förnybar el av flera skäl en orealistisk dröm och vilka alternativ som kommer i framtiden vet ingen.


De ”gröna” påstår att sol- eller vindkraft är förnybara, men det är helt felaktigt. Vindkraft är i själva verket den minst förnybara elproducenten som finns i kommersiellt bruk. Per producerad kWh kräver den mer av icke förnybara resurser som stål, koppar, betong och utrymme än något annat elproduktionssystem och producerar dessutom mer koldioxid än kärnkraft. Detta är emellertid något som tyvärr inte bara miljöpartister förtränger. Att det inte är vettigt att byta ut Sveriges kärnkraft mot vindkraft visar en vetenskaplig studie.
Om Miljöpartiet mot all förmodan och sunt förnuft lyckas i en av sina hjärtefrågor och får all kärnkraft skrotad kan vattenkraften inte samtidigt vara både baskraft och reglerkraft.

Den rödgröna regeringens satsning på vindkraften är ofattbar. Finns det inga experter i regeringskansliet som kan tala om att svensk vindkraft går på knäna –  och vindkraftsparker kan rent av komma att monteras ner, på grund av bristande lönsamhet.

Energimyndigheten har i en rapport förra veckan konstaterat att produktionskostnaderna för vindkraft i Sverige är de lägsta i Europa. Men trots det, varnas det för att vindkraftsparker som bara är några år gamla rent av kan komma att monteras ner på grund av bristande lönsamhet.
Energimyndigheten får medhåll av branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Skall vi ”skattebetalare” subventionerna ännu mer för att få vindkraften att ekonomiskt gå runt.

När det förnybara inte levererar och vattenkraften inte räcker till får vi göra det som tyskar och engelsmän tvingats till – bygga ut den fossila energin. Annars står vi inför en ransonering eller bygga ut vattenkraften rejält. Det skall bli intressant att se hur Miljöpartisterna lyckas ändra bilden med att bygga ut svensk vattenkraft.
Men med de ”moderna miljökrav” på all vattenkraft som man tänker införa finns det snarare en risk att vi framöver får mindre med vattenkraft att luta oss mot.


Koldioxid är med nuvarande låga halt i atmosfären en bristvara. Tidigare eror med mycket rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare och hade flerfalt högre CO2-halt.
Med andra ord lär förnybart inte minska några koldioxidutsläpp utan möjligen minska lite på ökningen av utsläppen.

Fortfarande är Margaret Thatchers omdöme om socialister en tiopoängare. Hon sa att problemet med dem var att de alltid förr eller senare får slut på andras pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar