onsdag 14 september 2016

Tysk export bromsar in kraftigt!

Tysklands export minskade med 10% i juli 2016 jämfört med juli 2015. Det är den  största nedgången sedan krisen 2009. Exporten av materiella kapitalvaror har minskat mest.

Deutsche Wirtschaft Nachrichten skriver om exportminskningen efter uppgifter  från den federala statistikkontoret i Tyskland.

Tyskland är världens näst största exportnation
och en ”motor” i den europeiska ekonomin. Det är denna motor som nu ” hakar” och det kommer att påverka många länder långt utanför Tysklands gränser.
E
xporten till andra EU-länder minskade med 7%, vilket återspeglar stagnation i EU. Exporten till USA och Kina minskade med 13,8%.

Wall Street Journal har också en artikel om detta och konstaterar att den tyska industriproduktionen sjönk från juni till juli:

En rad av svaga industriuppgifter påverkar industri tillväxtproblem negativt. Officiella data visade att den tyska industriproduktionen i juli sjönk 1,5% från juni och ekonomiministeriet varnade för att orderingången "tappar fart."

Wall Street Journal konstaterar också att Frankrike har samma problem:
Frankrikes INSEE statistikbyrå meddelade i fredags att industriproduktionen i euroområdets näst största ekonomi sjönk 0,6% i juni, när det redan hade fallit 0,7%, dvs 1,3%.
Industriproduktionen av utrustning sjönk 3,3% i juli från juni och transportmaterial produktion föll 1,4%.

Secolo d'Italia skriver att "det europeiska kriget mot Putin" – blockaden - har kostat Italien 7,5 miljarder Euro i förlorade exportintäkter.
Det
är främst jordbruksprodukter från Italien som berörs av blockaden. Under de senaste fem åren innan sanktionerna hade Italien fördubblat exporten till Ryssland, skriver Coldiretti. Jordbruksproducenter har fått påtagliga förluster efter blockaden och fått avskeda arbetare.

EU: s ekonomi krymper därmed över hela linjen.
Att nu också Tysklands ekonomi hakar” och då finns det inget lokomotiv som drar EU:s ekonomi.
Vi kan vara på väg mot en ny lågkonjunktur och då kommer många länder att få problem.
Ett av problemen och kanske det allra största är att Europa har 25 miljoner arbetslösa och inget har hittat någon medicin mot detta problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar