söndag 18 september 2016

Ger Sverige 150 miljoner i stöd till IS – terrorister?

Den rödgröna regeringens linje och hållning är att den legala syriska regeringen jämställs med, i praktiken, terrorister som inte är lämpliga objekt för hjälpinsatser.
Redan för ett år sedan i september 2015 avslöjades det att svenskt bistånd går till syrisk opposition som krigar med grupper som FN:s säkerhetsråd stämplar som terrorister i klass med Islamiska staten. Göteborgs-Posten beskrev detta och det uppmärksammades i flera andra svenska medier.

Sveriges Radio rapporterar och SIDA :
”Samtidigt som den sköra vapenvilan i Syrien nu inletts satsar Sverige 150 miljoner kronor i biståndspengar på att skapa arbetstillfällen i det krigshärjade landet.” Vidare ”Man hoppas kunna nå 16 000 personer såväl i regim- som rebellkontrollerade områden.
Tydlig
en anser inte den rödgröna regeringen lika intressant att stödja dem som bekämpar den internationella terrorismen medan det är OK att stödja terrorister stämplade av FN:s säkerhetsråd.
Men detta är inget tillfälligt misstag – utan en fortsättning på tidigare svensk politik
DN kommenterar detta helt kort på ledarplats, och givetvis nämner DN inte att en del av medlen går till terroristkontrollerade områden: DN:s ledare.

IS stämplade grupper
Rapporter från olika experter är unisona. Rebellerna på marken domineras av terrorister som al-Nusra och liknande organisationer, samt av IS. al-Nusra bytte 28/7 namn till Jabhat Fateh al-Sham - ”Front for the Conquest of Syria”. men har inte ändrat sin politik. Förvånande är att USA stödjer dessa grupper. De vill störta den syriske presidenten al-Assad. för att inrätta ett kalifat med sharia-lagar.

Sedan länge har det också rapporterats att de s.k. moderata rebellerna samarbetar med terroriststämplade al-Nusra och liknande grupper, samt att det skett en övergång dit från moderata rebeller.
Minst 22 terroristgrupper, mestadels anslutna till den så kallade moderata oppositionen Fria syriska armén -FSA, som stöds av USA, har meddelat att de inte skulle följa de stilleståndsavtalet som trädde i kraft på måndag kväll.
Enligt uppgifter eftermiddagen den 13 september hade terroristgrupperna brutit vapenvilan närmare 50 gånger. Enligt nyhetsbyrån AFP:s vittnen i den syriska huvudstaden vittnar om ”intensiva strider och sammanstötningar” kring stadsdelen Jobar. Enligt regimen är det upprorsgrupper som försöker nå övriga Damaskus via det rebellkontrollerade Jobar.


Till vem skall dessa 150 miljoner gå till?
Lite t
illspetsat? Vilka jobb ska de svenska skattepengarna gå till i de terroristkontrollerade områden?
Utbildning till terrorist?
Halshuggare?
Fundamentalist och kämpe för kalifatet?
Kvinnodomptör?

Frågor man kan fundera över
Hur ser MP och socialdemokraterna i övrigt på det svenska stödet till terroristverksamhet i Syrien? Stödet medför flyktingströmmar till Europa.
Varför stödjer inte den rödgröna regeringen den syriska regeringens kamp mot den internationella terrorismen?

UD:s Syrienexpert Niklas Kebbon
Niklas Kebbon är ambassadör och ansvarig för Syrien-politiken på UD, under utrikesminister Margot Wallström.
Den9 januari i år höll han ett föredrag på ABF i Stockholm:
”Syrien – är freden möjlig?”
I sitt föredrag slog Ambassadör Kebbon fast att protesterna i Syrien genast slogs ned hårt och brutalt av ”regimen”.

Inte ett ord om att det finns rapporter om att en del av demonstranterna vid den första demonstrationen, 17/3 2011 i Daraa, dödade säkerhetsfolk eller att Arabförbundet rapporterade om stora demonstrationer för och mot Assad under fredliga former, efter omfattande rundresa i landet.

Inte ett ord om att olika versioner finns om protesternas inledning. Har inte ambassadören hört att vid krig är sanningen ofta det första ”offret”!
Kebbon känner tydligen inte till den 23 km långa mänskliga demonstration för stöd till regeringen våren 2011. Givetvis kan denna demonstration vara genomförd av Assad-regimen.

Kebbon nämnde inledningsvis försiktigt att Syrien var en:
”sekulär, socialistisk stat med auktoritär minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim” utan närmare förklaring eller belägg för korruption.
Redan i Almedalen 2015 serverade Kebbon sin bild i SVT:
http://www.svtplay.se/klipp/3062818/almedalen-2015-nyhetsintervjun-med-niklas-kebbon

Kommentar:
Kebbon borde känna till att Syrien är ingen socialistisk stat. Niklas Kebbon säger att Rysslands intervention försvårar FN:s fredsplan.
Tvärtom har FN:s säkerhetsråd ställt sig bakom en fredsplan sedan Ryssland aktivt gick med i kriget mot terrorismen.
Assad måste bort. Vid olika tillfällen i föredraget menade Kebbon att detta var av största vikt. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid.
Trots sin expertstatus verkar Kebbon totalt ovetande om Wikileaks avslöjanden vad gäller USA:s kopplingar till ISIS i Syrien. Hur vapen hade smugglats från Libyen till Syrien under Hillary Clintons överinseende.

Sveriges Syrienansvarige ambassadör Niklas Kebbon förmedlar alltså grovt felaktiga och obestyrkta uppgifter i viktiga avseenden.
Han ställer inte upp på FN:s fredsplan eller dess stadga gällande sanktioner.
FN-planen utsäger att det är det syriska folket som ska bestämma sin framtid – i demokratisk ordning.
Det är märkligt att en diplomat med ansvar för Syrien använder ordet regim.

Klart att det inte underlättar hans arbete, men eftersom han redan bestämt sig för att Assad ska bort struntar han väl i diplomatin.
Tyvärr har han stöd av M
argot Wallström, som band upp sig för den linjen tidigt.
Då var det USA:s linje, men USA har tvingats mjuka upp den inför de kommande
fredsförhandlingarna.
En märklighet är att Wallström och Kebbon använder betäckning ISIL. Det gör också Obama så vi förstår på vem de lyssnar
. I Europa används IS eller Daesh numera!

Med både Wahlströms och Kebbons uttalanden är det tydligt att det finns brister i kunskap hos våra företrädare för utrikespolitiska frågor.
Beror detta på att deras ideologi är sådan eller saknas förmåga till saklig analys. Hur som helst en godtycklig utrikespolitik och försvarspolitik är en realitet.


Kebbon och ytterst den rödgröna regeringen skadar Sveriges anseende i många länder. Inte minst motverkar detta kampen mot terrorismen.
Kebbon borde ersättas omgående
och att utrikesministern och statsministern skaffar sig kompetenta och demokratiskt korrekt inriktade medarbetare i denna fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar