lördag 22 oktober 2016

4:e generations svensk kärnreaktor har erhållit pengar!

Företaget Blykalla som har avknoppats av KTH har fått en investering från indiska Essel Group på drygt 150 miljoner. Det är en stor framgång för företaget. Nu tas ett stort steg närmare en prototyp för en blykyld generation 4-kärnreaktor.


Reaktorn som har utvecklats på KTH heter Sealer, Swedish Advanced Lead Reactor. Det en fjärde generationens kärnkraftsreaktor, som utnyttjar energiinnehållet i kärnbränslet upp till hundra gånger mer än i dagens stora kärnkraftverk genom att det kan återanvändas flera gånger i reaktorn. Reaktorn ska ha en livslängd på 30 år, och under den tiden behöver inte nytt bränsle fyllas på.

Kärnkraften måste byggas ut kraftigt,
den bedömningen kommer från den internationella energiorganisationen IEA, som räknat ut att dagens kärnkraftskapacitet på 396 gigawatt elektrisk effekt måste öka till 930 gigawatt fram till år 2050.
Annars går det inte att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader enligt IEA.

Argumenten mot kärnkraft är väl kända
Skarpa protester kommer framför allt från miljövänner. Samtidigt glömmer de bort, att på otillgängliga platser används mängder av dieselaggregat för att producera el. Dessa aggregat är stora miljöbovar!

Dessa nya reaktorer kommer då väl till pass. Den
första nya reaktorn kommer förmodligen att placeras i Kanada.

Sealer använder en teknik där smält bly som ska hålla 450 grader utgör kylmedlet. Blyet fungerar också som ett strålskydd. Reaktorn blir liten, sex gånger tre meter, och kommer att ha en elektrisk effekt på åtta megawatt. I Kanada är planen att reaktorn ska ligga 25 meter under jord .


Det radioaktiva avfallet från dagens reaktorer måste lagras på ett säkert sätt i 100 000 år. Det finns risk för haverier och spridning av kärnvapen. Reaktorer utnyttjar bara en halv till en procent av energiinnehållet i uranet – ett slöseri eftersom uran är en begränsad resurs och brytningen orsakar miljöproblem. Att bygga nya kärnkraftverk är väldigt dyrt.
Det är här den fjärde generationens reaktorer kommer in i bilden. Forskare världen över utvecklar små reaktorer som ska kunna utnyttja kärnbränslet 100 gånger mer effektivt genom att återanvända det gång på gång. Även uttjänt kärnbränsle från dagens reaktorer kan användas. Det avfall som till sist återstår är oskadligt efter 1 000 års slutförvar.

Man kan bygga hur mycket kärnkraft som helst, eftersom bränslet räcker för att försörja hela världen med el i tusen års tid. Målet är att reaktorerna dessutom ska kunna serieproduceras billigt i fabrik och skeppas ut över världen, redo att tas i drift.

Skall bli mycket intressant att följa detta projekt och hur det utvecklar sig. Utan tvekan är detta ett steg mot bättre och säkrare kärnkraft. Nästa steg är att få fram något större reaktorer med samma princip.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar