söndag 30 oktober 2016

IS sympatisörer i Sverige

Ingen idag kan med säkerhet säga hur många IS-krigare/slaktare som smög med i den stora asylinvandringen under 2015. Med all säkerhet ganska många.
Sedan tidigare finns i Sverige ett stort antal IS-sympatisörer och de som åkt ner för att aktivt strida för IS och slaka människor.
Under de senaste åren har flera IS ”nästen” i Sverige avslöjats.
Att man
dessutom samlar in pengar i Sverige till både IS och al-Shabaab bland sympatisörerna till "nödhjälp" är välkänt.


Undersökning i Göteborg
Det blev en chock för alla när resultatet från en enkätundersökningen, gjord av föreningen Varken Hora eller Kuvad redovisades.
Undersökningen gjordes av 1200 skolungdomar mellan 12 och 18 år i några av Göteborgs nordöstra förorter, bland annat Angered och Bergsjön.

Över elva procent, mer än 130 ungdomar, svarade: "ja, jag har sympati".
Guluzar Tarhan Selvi, tillförordnad projektledare på Varken Hora eller Kuvad säger:
”Jag blev helt chockad när jag såg resultatet. Jag hade kanske tippat på någon procent. Det finns inga ord.”

Tittar man lite närmare på undersökningen ser man att av de 1200 intervjuade ungdomarna var 58% muslimer - 696 stycken. Det är rimligt att anta att merparten av de 130 som sympatiserade med jihadism tillhörde den muslimska gruppen.
Givet detta antagande sympatiserar alltså drygt 20% av de muslimska ungdomarna med religiös extremism.

Svaren i undersökningen är allvarliga och ger en häpnadsväckande inblick i hur unga förortsungdomar ser på IS. Det överraskar kanske de flesta men de som följer detta noga, är inte alls överraskade. Det är klart en enkätundersökning är en undersökning och det är inte för givet att dessa ungdomar nödvändigtvis själva kommer bli jihadister. Men klart är att de uppenbarligen hyser sympati för en terrororganisation som IS.

I brittiska studier finns belagt att barn till invandrare blir mer religiösa än sina föräldrar.
En
intressant fråga man kan ställa sig varför?

Studier har visat att första generationens flyktingar ofta är tacksamma för att få skydd i ett nytt land. De accepterar att de på grund av brister i språk och utbildning inte får arbete i paritet med ”Svensson.”

Andra generationen känner inte alls samma tacksamhet och förutsätter med rätta, att de ska ges samma möjligheter till studier och arbete som infödda.

Fakta är att de går i usla nedslitna skolar parat med usel integration som leder till en återvändsgränd. D
e växer upp i segregerade förorter som är åtskilda från det svenska majoritetssamhället. Här frodas ökad religiositet och även extremism i god ro utan inblandning från samhället. Politikernas naiva inställning till religiös extremism och oförmåga att se uppenbara värderingskonflikter i samhället närmast underblåst denna utveckling.

Borås
I våras uppgav polisen i Borås en kartläggning att upp till 100 personer sympatiserar med IS och kan vara på väg att radikaliseras.

Polisområdeschef Tonas Jansson i Borås:
Den siffran kan tyckas hög, men det ser nog likadant ut i hela landet. Skrapar man på ytan så hittar man kanske mer än vad man trodde från början och vi har jobbat aktivt för att hitta de här personerna.”
Sedan hösten 2015 arbetar två poliser i Borås på heltid med att motverka våldsbejakande extremism och med att stoppa rekryteringen till IS. Mellan 80 och 100 individer som sympatiserar med IS, har polisen lyckats kartlägga. De allra flesta är bosatta i Borås, några enstaka i de övriga Sjuhärads kommunerna.

PerGudmundson skriver:
AFP (Metro, Al-Kompis) uppger att två svensklibanesiska bröder har stupat i Homs i Syrien. Den ene brodern, 18-årige Moatasem Dib, ska ha dött i en självmordsattack med en bilbomb mot en vägspärr i Abu Zeid i närheten av medeltidsslottet Krak des Chevaliers, och den andre, 21-årige Hassan Dib, i efterföljande strider.
Bröderna ska ha varit bosatta flera år i Sverige, fram till förra året då de reste åter till till hemstaden Tripoli i Libanon. De tog värvning i Syrien för åtta respektive sex månader sedan.”
I inlägget finns en hel del uppgifter om denna stridande släkt och enligt Facebook hyllar släkt och vänner i Sverige och publicerar privata bilder och kommentarer. De kommer förmodligen från Borås.

Det är inte svårt att föreställa sig vilka motsättningar - såväl mellan muslimer och icke-muslimer som mellan "rättroende" muslimer och övriga - som byggs upp just nu.

Hur det där vackra och toleranta sekulära samhället ska kunna skapas när sådana här värderingar får fäste bland den uppväxande generationen unga i svenska förorter är en gåta. Inga genusutbildningar i världen kommer att hjälpa.

Många förespråkar en lösning med nolltolerans mot all form av misskötsel i skola och offentliga rum. De vill också införa nolltolerans mot allt religiöst influerat beteende som inte är kompatibelt med svensk lag och sed.

Nu sitter vi där vi sitter och det finns absolut noll chans att dessa problem kan "lösas" inom ramen för något som ens avlägset påminner om vårt befintliga system. Det är helt omöjligt. Antingen ändrar vi radikalt våra metoder eller accepterar problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar