torsdag 13 oktober 2016

IMF om världsekonomin: Rekordhög skuldsättning och stagnerad världsekonomi

Internationella valutafonden,IMF har publicerat tre rapporter om världsekonomin under deras möte som inleddes den 7 oktober 2016.I rapporten World Economic Outlook framgår det att de utvecklade ekonomierna stagnerar och att det inte har funnits någon riktigt ny uppgång de senaste åren i världsekonomin.

De två andra
rapporterna pekar på växande instabilitet eftersom centralbankerna har stimulerat med tusentals miljarder dollar i det finansiella systemet utan att uppnå tillväxt, samtidigt som räntorna är runt noll.

Tillväxten i de "avancerade" ekonomier beräknas vara endast 1,6%.

Fram till 2000
växte världshandeln med 7% per år. 2015 föll den med över 10% och den fortsätter att visa en nedåtgående trend.

Förhandlingarna om den långa transatlantiska handeln och investeringar i partneravtalet
TTIP har kollapsat och industriländernas ledande ekonomier för ett ekonomiskt krig mot varandra.

Mest anmärkningsvärt är de
ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, men EU: s dom mot Apple med böter på 13 miljarder Euro och amerikansk attack mot Volkswagen och Deutsche Bank - straffavgift på 14 miljarder $ - skall tolkas som en del av detta.

I
rapporten från Fiscal Monitor konstaterar IMF att världens skuld utanför den finansiella sektorn har fördubblats i nominella tal sedan 2000 och att det nu står på 152.000 miljarder dollar - eller dubbelt så stor som världens sammanlagda BNP.

Stabilitetsrapporten för bankerna säger att även om de kortsiktiga lånens risk har minskat, har risken på medellång sikt ökat.

Låga räntor s
ätter pensionsfonderna och försäkringsbranschen i riskzonen. Rapporten varnar också för svaga banker och de säger att låga inkomster kommer att "undergräva buffertar och försvaga deras förmåga att stödja tillväxten."


En kurva som som säger allt!


I USA,
meddelade regeringen den 30 september, att landet har en skuld på 19.573 miljarder dollar. Även det ett rekord. Skuldtillväxt står nu för 7,6% av hela den amerikanska ekonomin. Som jämförelse - Marshallhjälpen - 4,3% av den amerikanska ekonomin.

Skuldökningen i USA var 1400 miljarder, trots det faktum att det inte fanns någon större kris. Skuldökningen
har bakats in i systemet och skjuts till kommande generationer.
Michael Roberts skriver om USAs svaga ekonomi:
Historien om den amerikanska ekonomiska jätten sedan den stora recessionen är inte bara en fråga om stagnation, utan också en försvunnen ekonomisk tillväxt, i den svagaste ekonomiska återhämtningen efter en nedgång, sedan 1930-talet. ”

Roberts menar att sannolikheten för en ny ekonomisk kris i USA under 2017 är stor.
Vem som blir president i USA är en viktig faktor – Trump har lovat att börja sanera USA:s dåliga ekonomi. Var Hillary Clinton står i denna fråga är oklart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar